بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خرداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خردادی همیشه بزرگترین غم هاش رو درون قلبش نگه میداره… و می ذاره خودش به تنهایی سنگینیشون رو تحمل کنه… چون دوست نداره و دلش راضی نمیشه که دیگران به خاطره اون غمگین و ناراحت باشن… .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خرداد ماهی همونجوی که بعضی هارو به توان میرسونه اگر لازم باشه خیلی خوب بلده چه جوری ببرتشون زیر رادیکال…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرداد ماهی ها غمشون رو واسه تنهاییی هاشون میذارن و خندشون رو برای جمع دوستی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرداد ماهی ها یکی رو هر چقدر در حقشون ظلم کرده باشه میبخشن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرداد ماهی ها وقتی می بینن رفیقشون دردی داره از جون مایه می ذارن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرداد ماهی ها در ازای محبتی که … می کنن فقط منتظره یه لبخندن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرداد ماهی ها بچگیشونو دیرتر از بقیه فراموش می کنن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به یه خرداد ماهی تکیه کنی هیچوقت پشتتو خالی نمی کنه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـقـط یـه خـرداد مـاهـی مـیـتـونـه بـا یـک کـلـمـه کـلـی حـرف بـزنـه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خردادی زود می بخشه … دیر عصبانی میشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متـــــــــولد خـــــردادی ……  اونقدر پیچیده هست که گاهی خودمم از خودم سر در نمیارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردادی که باشی مصرف اسفندت میره بالا … خردادی که باشی فابریک جذابی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خردادیا  مهربونیم. چون قلبمون بزرگه ما خردادیا . حسود نیستیمچون دلمون بزرگه ما خردادیا خسیس نیستیم چون جیبمون بزرگه ما خردادیا.خوش صحبتیـم  .چون حرفمون بزرگه ما خردادیا  بـرترینیم .چون خدامون بزرگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خردادی كسیه كه … اگه خوبی هایش را فراموش كنند، اما او هرگز “خوب بودنش” رو فراموش نخواهد كرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردادماهی که باشی همیشه مثه آب ِ روی آتیش می مونی و این یه نکته رو هزاران نکته ی مثبت تو به حساب میاد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرداد ماهی ها : دست و دلبازن درست … ولی برای چیزهای بیهوده پول خرج نمی کند … خداییش تو هم یه ذره منطقی باش مثل خردادی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خرداد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خردادی همیشه بزرگترین غم هاش رو درون قلبش نگه میداره… و می ذاره خودش به تنهایی سنگینیشون رو تحمل کنه… چون دوست نداره و دلش راضی نمیشه که دیگران به خاطره اون غمگین و ناراحت باشن… .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خرداد ماهی همونجوی که بعضی هارو به توان میرسونه اگر لازم باشه خیلی خوب بلده چه جوری ببرتشون زیر رادیکال…..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرداد ماهی ها غمشون رو واسه تنهاییی هاشون میذارن و خندشون رو برای جمع دوستی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرداد ماهی ها یکی رو هر چقدر در حقشون ظلم کرده باشه میبخشن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرداد ماهی ها وقتی می بینن رفیقشون دردی داره از جون مایه می ذارن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرداد ماهی ها در ازای محبتی که … می کنن فقط منتظره یه لبخندن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرداد ماهی ها بچگیشونو دیرتر از بقیه فراموش می کنن…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به یه خرداد ماهی تکیه کنی هیچوقت پشتتو خالی نمی کنه…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـقـط یـه خـرداد مـاهـی مـیـتـونـه بـا یـک کـلـمـه کـلـی حـرف بـزنـه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خردادی زود می بخشه … دیر عصبانی میشه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متـــــــــولد خـــــردادی ……  اونقدر پیچیده هست که گاهی خودمم از خودم سر در نمیارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردادی که باشی مصرف اسفندت میره بالا … خردادی که باشی فابریک جذابی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما خردادیا  مهربونیم. چون قلبمون بزرگه ما خردادیا . حسود نیستیمچون دلمون بزرگه ما خردادیا خسیس نیستیم چون جیبمون بزرگه ما خردادیا.خوش صحبتیـم  .چون حرفمون بزرگه ما خردادیا  بـرترینیم .چون خدامون بزرگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه خردادی كسیه كه … اگه خوبی هایش را فراموش كنند، اما او هرگز “خوب بودنش” رو فراموش نخواهد كرد…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردادماهی که باشی همیشه مثه آب ِ روی آتیش می مونی و این یه نکته رو هزاران نکته ی مثبت تو به حساب میاد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرداد ماهی ها : دست و دلبازن درست … ولی برای چیزهای بیهوده پول خرج نمی کند … خداییش تو هم یه ذره منطقی باش مثل خردادی