بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا از دولت توست که من اینقدر منم ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داده هایت ، نداده هایت و گرفته هایت را شکر می گویم  چون داده هایت نعمت ، نداده هایت حکمت و گرفته هایت امتحان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه دلم خواست،نه آن می شود آنچه خدا خواست،همان می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا . . . . انقد خرابم که هیچ مرهمی آرامم نمی کند! مرا در آغوش بگیر . . . دلم آرامش خدایی را می خواهد . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه خدا واسه گرفتاریای خونه های کوچیک،یه دل بزرگ داره و چشمای ریزبین . . . . شهاب حسینی_پلیس جوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﻪ ﻓﺎﺯﺕ ﻏﻤﻪ . . . . . . . . . . ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺖ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﮐﻤﻪ!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قدر دستانت به سوی خدا درازتر باشد به طرف بنده کوتاه تر می شود .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق به خداوند تنها عشقیست که  از دو طرفه بودنش اطمینان کامل دارم عشقتون خدایی :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته است.... میدانم که می دانی چرا..... توکلتُ علی الله...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا از همه امتحان میگیره از من کنکور میگیره !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــو با خدایِ خــــــود انداز کار و دِل خوش دار.. كه رَحـــــم اگَــــر نکند مدّعی خــُدا بکنـــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد به دنبال عشق های آبکی این روز ها نرویم عشق هایی که در عشق بودنشان هم شبه هست  بیایید کمی هم عشق حقیقیمان را پیدا کنیم . . . احب الله........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته خدایا تو دل گشایی کن من آمدم به امیدت تو هم خدایی کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی همان لحظه ایست که تو حس میکنی خدا کنارت نشسته و تو به احترامش از گناه فاصله میگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجابت کن دعایم را تو یا رب که درماندم در این دنیای نامرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زنـدگی بـرای رسـیـدن از خـود بـه خدا یـک خـط راست و کـوتـاه لازم اسـت ؛ نـامـش صراط مـسـتقیم !  ای مـهـربـان ، ایـاک نـعـبد و ایـاک نـستـعـین . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا از دولت توست که من اینقدر منم ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داده هایت ، نداده هایت و گرفته هایت را شکر می گویم  چون داده هایت نعمت ، نداده هایت حکمت و گرفته هایت امتحان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه دلم خواست،نه آن می شود آنچه خدا خواست،همان می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا . . . . انقد خرابم که هیچ مرهمی آرامم نمی کند! مرا در آغوش بگیر . . . دلم آرامش خدایی را می خواهد . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه خدا واسه گرفتاریای خونه های کوچیک،یه دل بزرگ داره و چشمای ریزبین . . . . شهاب حسینی_پلیس جوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﮔﻪ ﻓﺎﺯﺕ ﻏﻤﻪ . . . . . . . . . . ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺖ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﮐﻤﻪ!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر قدر دستانت به سوی خدا درازتر باشد به طرف بنده کوتاه تر می شود .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق به خداوند تنها عشقیست که  از دو طرفه بودنش اطمینان کامل دارم عشقتون خدایی :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته است.... میدانم که می دانی چرا..... توکلتُ علی الله...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا از همه امتحان میگیره از من کنکور میگیره !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــو با خدایِ خــــــود انداز کار و دِل خوش دار.. كه رَحـــــم اگَــــر نکند مدّعی خــُدا بکنـــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد به دنبال عشق های آبکی این روز ها نرویم عشق هایی که در عشق بودنشان هم شبه هست  بیایید کمی هم عشق حقیقیمان را پیدا کنیم . . . احب الله........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته خدایا تو دل گشایی کن من آمدم به امیدت تو هم خدایی کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی همان لحظه ایست که تو حس میکنی خدا کنارت نشسته و تو به احترامش از گناه فاصله میگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجابت کن دعایم را تو یا رب که درماندم در این دنیای نامرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زنـدگی بـرای رسـیـدن از خـود بـه خدا یـک خـط راست و کـوتـاه لازم اسـت ؛ نـامـش صراط مـسـتقیم !  ای مـهـربـان ، ایـاک نـعـبد و ایـاک نـستـعـین . .