بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پــــروردگار مـــــن حـــس وجـــودت در کــــنارم قلــــبم را به حدی رســــاند که "بی قــــــــراری" در آن معنایی نــــــدارد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار یادمون رفته خدا کیه بنده کیه! اگه مردم بد هستن چرا خدا رو سرزنش میکنیم؟! بچه ها برای شب قدر التماس دعا داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" نشنیدن صدایت بهانه است . فریاد نزن نزدیک تر بیا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی جاذبه ی زمین سیب را زمین گیر کرد و روزی جاذبه ای سیب آدم را... فهمیدم هر جاذبه ای جز خدا مساوی است با سقوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـودتـــ بـــِ مـنــ بـگـو بـهـشــتـــِ تـــو كــجــايــــِ ايـنــ هــمـــِ جــهــنـمـهِ ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــق .. . معبــودیــست . در آسمــان...نــه فــردی روی . زمیــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا ... دلم مرهمي مي خواهد از جنس خودت ! نزديك ; بي خطر ; بخشنده ... .... بي منت ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا.. من به هر خیری که برایم بفرستی نیازمندم..سوره قصص آیه ۲۴

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی گفت: وابسته به خدا شوید  گفتم: چه جوری؟ گفت: چه جوری وابسته به یه نفر میشی؟ گفتم: وقتی زیاد باهاش حرف میزنم زیاد میرم و میام گفت: آفرین  زیاد با خدا حرف بزن زیاد با خدا رفت و آمد کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاشکرت که***بندگی***تو هم وزن***زندگی***است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل خوشـــے یعنــے :  بدونــــے خــدا هــم پستــاتو لـایـڪ میکنـــــــــه ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگاه که دوست داری کسی همواره به یادت باشد به یادمن باش که همواره به یادتوهستم......سوره بقره. ایه 152

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مومنان تنها کسانی هستند که هرگاه نام خدا برده شود، دل هاشان ترسان میگردد. و هنگامی که آیات او بر آن ها خوانده می شود، ایمانشان فزونتر میگردد. و تنها بر پروردگارشان توکل دارند..سوره انفال آیه ۲

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرای دردهـایـم نـشـانـه مـیگـذارم تـا یـادم بـمـانـد کـجـا دسـت خـدا  را رهــا کـرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم کرد با همان لبخند مهربان همیشگی زیرلب گفت: جوری باش که از اون بالا نگاهت میکنم کیف کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه رفیق دارم  اسمش ((خداس)) بحثش از همه جداس تا اون پشت منه بی خیال مخاطب خاص..!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پــــروردگار مـــــن حـــس وجـــودت در کــــنارم قلــــبم را به حدی رســــاند که "بی قــــــــراری" در آن معنایی نــــــدارد ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار یادمون رفته خدا کیه بنده کیه! اگه مردم بد هستن چرا خدا رو سرزنش میکنیم؟! بچه ها برای شب قدر التماس دعا داریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" نشنیدن صدایت بهانه است . فریاد نزن نزدیک تر بیا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی جاذبه ی زمین سیب را زمین گیر کرد و روزی جاذبه ای سیب آدم را... فهمیدم هر جاذبه ای جز خدا مساوی است با سقوط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـودتـــ بـــِ مـنــ بـگـو بـهـشــتـــِ تـــو كــجــايــــِ ايـنــ هــمـــِ جــهــنـمـهِ ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــــق .. . معبــودیــست . در آسمــان...نــه فــردی روی . زمیــن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا ... دلم مرهمي مي خواهد از جنس خودت ! نزديك ; بي خطر ; بخشنده ... .... بي منت ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا.. من به هر خیری که برایم بفرستی نیازمندم..سوره قصص آیه ۲۴

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی گفت: وابسته به خدا شوید  گفتم: چه جوری؟ گفت: چه جوری وابسته به یه نفر میشی؟ گفتم: وقتی زیاد باهاش حرف میزنم زیاد میرم و میام گفت: آفرین  زیاد با خدا حرف بزن زیاد با خدا رفت و آمد کن..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاشکرت که***بندگی***تو هم وزن***زندگی***است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل خوشـــے یعنــے :  بدونــــے خــدا هــم پستــاتو لـایـڪ میکنـــــــــه ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگاه که دوست داری کسی همواره به یادت باشد به یادمن باش که همواره به یادتوهستم......سوره بقره. ایه 152

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مومنان تنها کسانی هستند که هرگاه نام خدا برده شود، دل هاشان ترسان میگردد. و هنگامی که آیات او بر آن ها خوانده می شود، ایمانشان فزونتر میگردد. و تنها بر پروردگارشان توکل دارند..سوره انفال آیه ۲

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـرای دردهـایـم نـشـانـه مـیگـذارم تـا یـادم بـمـانـد کـجـا دسـت خـدا  را رهــا کـرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم کرد با همان لبخند مهربان همیشگی زیرلب گفت: جوری باش که از اون بالا نگاهت میکنم کیف کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه رفیق دارم  اسمش ((خداس)) بحثش از همه جداس تا اون پشت منه بی خیال مخاطب خاص..!