بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در انجماد نگاه های سرد این مردم دلم برای جهنمت تنگ شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تو ای همگان هستی... ای خدای من... درکنارم بودی وتنهاسوسوی چشمان غریبم مرا به بیراهه ای پست کشاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم براي سفید بودن برگ نقاشی ام تنبیه ام كرد وهمه به من خندیدند... اما من خدایی راكشیده بودم... كه همه می گفتند دیدنی نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست در لحظه آخر.. در اوج توکل و نهایت تاریکی.. نوری نمایان می شود، معجزه ای رخ می دهد خدا از راه می رسد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش گاهی خدا از پشت ابرها میآمد گوشم رو محکم میگرفت و داد میزد: آهــای بــگـــیــــر بشـــیــن! اینقدرغر نزن ، همین که هست بعد یه چشمک میزد و آروم تو گوشم میگفت: همـــه چی درست میشـــه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـی اگــر دعـایت مسـتجاب نشـد، بـرو و گــوشـه ای بشین و بگو .:: اللهُـمَّ اغـفِــر لِیَ الـذُنوبَ الّـتـی تَحـبِـسُ الـدُّعــا :: خدایا!ببخش آن گناهانم راکه دعایم را حبس کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگر بناست بسوزیم طاقتمان ده و اگر بناست بسازیم قدرتمان ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا.. سالهاست به این نتیجه رسیده ام که تو آن مشترک مورد نظری هستی که همیشه در دسترسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی تو آنی که آنی توانی جهانی تپانی ته استکانی .  **************************** الهی حکمتتو ارزوی ما قرار بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا یاریمان کن تا دراین دریای پرتلاطم زندگی کشتی سرنوشت را باکمک عقل سلیمی که تو آن را به ما عطا کردی سوکان داری کنیم و لنگر آرامش را در ساحل سعادت بیفکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا‏!‏ بعضی ازشوخیا وپستامون درعین بامزه گی یه کمی هم مزه کفر میده‏!‏ نمیدونم پای گناهامون نوشته میشه یا توأم بهمون میخندی‏?‏‏!‏‏?‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیکته زندگیمان پراز غلط است ولی نگران نباش!خودش گفته قبل از نمره دادن اگر پشیمان شوی غلط هایت را پاک میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه وقت که دعا بر آورده میشه....؟ وقت اذان....! وقت باریدن بارون....! وقتی که دلت بشکنه....! اما من وقت اذان،زیر بارون دعا میکنم....؟ هیچ وقت دلت نشکنه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایابه بزگی انچه داده ای اگاهم کن تا کوچکی انچه ندارم نا ارامم نکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفت، دیگر منت زمین را نکش!!! . راه آسمان باز است، پر بکش! " او " همیشه آغوشش باز است، نگفته تو را میخواند اگر هیچکس نیست، . . خدا که هست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا... به دل نگیر اگر گاهی زبانم از شکرت باز م ایستد!!تقصیری ندارد...قاصر است کم می آورد در برابر بزرگی ات..لکنت میگیرد وازه هایم در برابر عظمتت..در دلم اما همیشه ذکر خیرت جاریست!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در انجماد نگاه های سرد این مردم دلم برای جهنمت تنگ شده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تو ای همگان هستی... ای خدای من... درکنارم بودی وتنهاسوسوی چشمان غریبم مرا به بیراهه ای پست کشاند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم براي سفید بودن برگ نقاشی ام تنبیه ام كرد وهمه به من خندیدند... اما من خدایی راكشیده بودم... كه همه می گفتند دیدنی نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست در لحظه آخر.. در اوج توکل و نهایت تاریکی.. نوری نمایان می شود، معجزه ای رخ می دهد خدا از راه می رسد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش گاهی خدا از پشت ابرها میآمد گوشم رو محکم میگرفت و داد میزد: آهــای بــگـــیــــر بشـــیــن! اینقدرغر نزن ، همین که هست بعد یه چشمک میزد و آروم تو گوشم میگفت: همـــه چی درست میشـــه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاهـی اگــر دعـایت مسـتجاب نشـد، بـرو و گــوشـه ای بشین و بگو .:: اللهُـمَّ اغـفِــر لِیَ الـذُنوبَ الّـتـی تَحـبِـسُ الـدُّعــا :: خدایا!ببخش آن گناهانم راکه دعایم را حبس کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگر بناست بسوزیم طاقتمان ده و اگر بناست بسازیم قدرتمان ده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا.. سالهاست به این نتیجه رسیده ام که تو آن مشترک مورد نظری هستی که همیشه در دسترسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی تو آنی که آنی توانی جهانی تپانی ته استکانی .  **************************** الهی حکمتتو ارزوی ما قرار بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا یاریمان کن تا دراین دریای پرتلاطم زندگی کشتی سرنوشت را باکمک عقل سلیمی که تو آن را به ما عطا کردی سوکان داری کنیم و لنگر آرامش را در ساحل سعادت بیفکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا‏!‏ بعضی ازشوخیا وپستامون درعین بامزه گی یه کمی هم مزه کفر میده‏!‏ نمیدونم پای گناهامون نوشته میشه یا توأم بهمون میخندی‏?‏‏!‏‏?‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیکته زندگیمان پراز غلط است ولی نگران نباش!خودش گفته قبل از نمره دادن اگر پشیمان شوی غلط هایت را پاک میکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سه وقت که دعا بر آورده میشه....؟ وقت اذان....! وقت باریدن بارون....! وقتی که دلت بشکنه....! اما من وقت اذان،زیر بارون دعا میکنم....؟ هیچ وقت دلت نشکنه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایابه بزگی انچه داده ای اگاهم کن تا کوچکی انچه ندارم نا ارامم نکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت که گرفت، دیگر منت زمین را نکش!!! . راه آسمان باز است، پر بکش! " او " همیشه آغوشش باز است، نگفته تو را میخواند اگر هیچکس نیست، . . خدا که هست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا... به دل نگیر اگر گاهی زبانم از شکرت باز م ایستد!!تقصیری ندارد...قاصر است کم می آورد در برابر بزرگی ات..لکنت میگیرد وازه هایم در برابر عظمتت..در دلم اما همیشه ذکر خیرت جاریست!!