بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش آن است که بدانی در هر گام دست تو در دست خداست... "لحظه هایت آرام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیکته زندگیمان پر از غلط است ولی نگران نباش . . . خودش گفته قبل از نمره دادن اگر پشیمان شوی غلطهایت را پاک میکنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهے آنقدر واقعیت دارے ‏ کہ من صداے فروریختن شانہ هاے سنگے شیطان را مے شنوم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا، خستگی و خشم بیزاری درونم را می بینی؟ خداوندا شکسته شدن روحم را مبینی ؟ به اینها پاسخی بده که من از تیزترین کاردها هم بیشتر بریده ام. آری من بریده ام. خداوندا به بریدگی هایم چسب بزن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای شمایی که میگی خدا هم با قل هوالله احد تنهاییشو فریاد میزنه... مگه ندیدی تو آیه بعدش میگه: الله صمد... ؟؟ خدا بی نیاز است...از هرچیز و از هر کسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من بدون دلخوشی میمیرم... تو دلخوشیه دنیا و آخرتم باش...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی اگر بر حقم  حمایت کن.. و اگر ناحق  هدایت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه هستی،هدیه خدا به تو است و آنچه خواهی شد،هدیه تو به خدا است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زندگی نا امید نیستم... چون آن خدای که بخاطر لبخنددادن به گلها، آسمان را میگریاند، حتماروزی برای "لبخند" من هم کاری خواهد کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج شرمندگی اونجاست: یه روز که نا شکری میکنی و گناه انجام میدی........ . . دقیقا تو همون روز خدا برات یه اتفاق خوب رقم بزنه.... خدا جون شرمندتم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا عبادت وعده بعد را نخواسته است ؛ ولی ما روزی سال های بعد را هم می خواهیم در حالی که معلوم نیست تا یک وعده بعد زنده باشیم. حاج اسماعیل دولابی رحمه الله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من الان و تا همیشه به همین یک آیه دلخوشم:"بندگانم را آگاه کن که من بخشنده ی مهربانم!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاه شوید که تنها یاد خدا آرام بخش دلهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خدارو دیدم… گوشه ای آرام میگریست… من هم کنارش رفتم و گریستم… هر دو یک درد داشتیم … آدم ها…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج راهی نیست برای به هم رسیدن.بهانه ایست برای با هم به خدا رسیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا آنگونه زنده ام بدار كه نشكند دلي از زنده بودنم و آنگونه بميران كه به وجد نياييد كسي از نبودنم،زيرا زندگي آنقدر ابدي نيست كه هرروز بتوان مهربان بودن را به فردا انداخت.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش آن است که بدانی در هر گام دست تو در دست خداست... "لحظه هایت آرام"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیکته زندگیمان پر از غلط است ولی نگران نباش . . . خودش گفته قبل از نمره دادن اگر پشیمان شوی غلطهایت را پاک میکنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهے آنقدر واقعیت دارے ‏ کہ من صداے فروریختن شانہ هاے سنگے شیطان را مے شنوم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا، خستگی و خشم بیزاری درونم را می بینی؟ خداوندا شکسته شدن روحم را مبینی ؟ به اینها پاسخی بده که من از تیزترین کاردها هم بیشتر بریده ام. آری من بریده ام. خداوندا به بریدگی هایم چسب بزن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای شمایی که میگی خدا هم با قل هوالله احد تنهاییشو فریاد میزنه... مگه ندیدی تو آیه بعدش میگه: الله صمد... ؟؟ خدا بی نیاز است...از هرچیز و از هر کسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من بدون دلخوشی میمیرم... تو دلخوشیه دنیا و آخرتم باش...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی اگر بر حقم  حمایت کن.. و اگر ناحق  هدایت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه هستی،هدیه خدا به تو است و آنچه خواهی شد،هدیه تو به خدا است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زندگی نا امید نیستم... چون آن خدای که بخاطر لبخنددادن به گلها، آسمان را میگریاند، حتماروزی برای "لبخند" من هم کاری خواهد کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوج شرمندگی اونجاست: یه روز که نا شکری میکنی و گناه انجام میدی........ . . دقیقا تو همون روز خدا برات یه اتفاق خوب رقم بزنه.... خدا جون شرمندتم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا عبادت وعده بعد را نخواسته است ؛ ولی ما روزی سال های بعد را هم می خواهیم در حالی که معلوم نیست تا یک وعده بعد زنده باشیم. حاج اسماعیل دولابی رحمه الله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من الان و تا همیشه به همین یک آیه دلخوشم:"بندگانم را آگاه کن که من بخشنده ی مهربانم!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آگاه شوید که تنها یاد خدا آرام بخش دلهاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خدارو دیدم… گوشه ای آرام میگریست… من هم کنارش رفتم و گریستم… هر دو یک درد داشتیم … آدم ها…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج راهی نیست برای به هم رسیدن.بهانه ایست برای با هم به خدا رسیدن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا آنگونه زنده ام بدار كه نشكند دلي از زنده بودنم و آنگونه بميران كه به وجد نياييد كسي از نبودنم،زيرا زندگي آنقدر ابدي نيست كه هرروز بتوان مهربان بودن را به فردا انداخت.