بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزوهاتو یه جا یادداشت کن و از خدا بخواه خدا یادش نمیره اما تو یادت میره چیزایی که الان داری یه روز ارزوت بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواگردلگیری ،لحظه ای چشم ببند وبخوان نام مرا.به تومن نزدیکم نام من یزدان است لقبم ایزدپاک تومرازمزمه کن…خواهم آمدسویت بی صدایادم کن یاکه فریادم کن که منم منتظرفریادت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنده اونیه که با خدا بود با خدا موند وبه خدا رسید چیزی نمیشه گفت جز خوش به حالش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! به آنچه که دادی تشکر!  به آنچه که ندادی تفکر!  به آنچه که گرفتی تذکر!  که: داده ات نعمت!  نداده ات حکمت!  و گرفته ات عبرت است!  یا رب آنچه خیر است در تقدیر ما کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اونجا تو بهشت بجای اینکه به یه جای دور تو آسمون اشاره کنی و بگی به اون خدا... به نزدیکترین نقطه نسبت به خودت اشاره میکنی و میگی به این خدا... لعنت خدا برشیطان که از خدامون دورمون میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي خدا درها رو ميبنده و پنجره ها رو قفل مي کنه زيباست اگه فکر کني شايد بيرون طوفانه و خدا ميخواد از تو محافظت کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا، خواهش که نه... التماست را می کنم! دوراهی های زندگیم را بردار....  من همین یک راه، را هم اشتباه می روم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جمله از خدا چندتا لایک داره؟ "ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" بخوآنیــــــــــــد مرا تا استجابـــــــت کنم شــــــمارا ...... خدا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـــــــــــــیدوار باشید... خدامیداند کسانی را که امیدوارند چگونه خوشبخت کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خدا بودن یونیفورم نمیخواهد،فقط یک دل پاک و زلال کافیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ک در این بزم مقرب تر است...جام بلا بیشترش میدهند§

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــِشـمـاتـو بــه روم بِـبَـنــــد ....  . خُـــدا چــِشــمــِش بــازه ...  . زِنــدِگـــى بـا گــِــره هــاش آدمـو ميـــسازه ... !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلگیـــر " نبــاش! دلـــت کــه " گیـــــر " بــاشـد؛ رهـــا نمـی شــوی.....! یــادت بــاشد : "خــداونـــد" ، بنــدگان خـود را؛ بـــا آنچــه بـــدان " دل بستـه " انــد مـــی آزمـــاید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با ارزش ترین و گرانقدرترین چیز برای انسان این است که خداوند بهای اوست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﻓﺮﯾﺪﮔﺎﺭﻡ! ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﻧﺒﻮﺩﯼ ، ﻣﺎ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻮﺩﯾﻢ ! ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ... ﻭ ﻣﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﯼ ﺧﻠﻘﺖ ﺷﺪﯾﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺳﭙﺎﺱ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧـﺪﺍﻭﻧــــــــﺪﺍ !... ﺗﻮ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺗﺮﯾﻦ " ﺣﻀﻮﺭ " ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﯽ !... ﻭ ﻣﻦ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ... ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﻮﯼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزوهاتو یه جا یادداشت کن و از خدا بخواه خدا یادش نمیره اما تو یادت میره چیزایی که الان داری یه روز ارزوت بوده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواگردلگیری ،لحظه ای چشم ببند وبخوان نام مرا.به تومن نزدیکم نام من یزدان است لقبم ایزدپاک تومرازمزمه کن…خواهم آمدسویت بی صدایادم کن یاکه فریادم کن که منم منتظرفریادت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برنده اونیه که با خدا بود با خدا موند وبه خدا رسید چیزی نمیشه گفت جز خوش به حالش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! به آنچه که دادی تشکر!  به آنچه که ندادی تفکر!  به آنچه که گرفتی تذکر!  که: داده ات نعمت!  نداده ات حکمت!  و گرفته ات عبرت است!  یا رب آنچه خیر است در تقدیر ما کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن اونجا تو بهشت بجای اینکه به یه جای دور تو آسمون اشاره کنی و بگی به اون خدا... به نزدیکترین نقطه نسبت به خودت اشاره میکنی و میگی به این خدا... لعنت خدا برشیطان که از خدامون دورمون میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي خدا درها رو ميبنده و پنجره ها رو قفل مي کنه زيباست اگه فکر کني شايد بيرون طوفانه و خدا ميخواد از تو محافظت کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا، خواهش که نه... التماست را می کنم! دوراهی های زندگیم را بردار....  من همین یک راه، را هم اشتباه می روم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جمله از خدا چندتا لایک داره؟ "ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ" بخوآنیــــــــــــد مرا تا استجابـــــــت کنم شــــــمارا ...... خدا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امـــــــــــــیدوار باشید... خدامیداند کسانی را که امیدوارند چگونه خوشبخت کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست خدا بودن یونیفورم نمیخواهد،فقط یک دل پاک و زلال کافیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر ک در این بزم مقرب تر است...جام بلا بیشترش میدهند§

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــِشـمـاتـو بــه روم بِـبَـنــــد ....  . خُـــدا چــِشــمــِش بــازه ...  . زِنــدِگـــى بـا گــِــره هــاش آدمـو ميـــسازه ... !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلگیـــر " نبــاش! دلـــت کــه " گیـــــر " بــاشـد؛ رهـــا نمـی شــوی.....! یــادت بــاشد : "خــداونـــد" ، بنــدگان خـود را؛ بـــا آنچــه بـــدان " دل بستـه " انــد مـــی آزمـــاید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با ارزش ترین و گرانقدرترین چیز برای انسان این است که خداوند بهای اوست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﻓﺮﯾﺪﮔﺎﺭﻡ! ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﻧﺒﻮﺩﯼ ، ﻣﺎ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻮﺩﯾﻢ ! ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ... ﻭ ﻣﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﯼ ﺧﻠﻘﺖ ﺷﺪﯾﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺳﭙﺎﺱ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧـﺪﺍﻭﻧــــــــﺪﺍ !... ﺗﻮ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺗﺮﯾﻦ " ﺣﻀﻮﺭ " ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﯽ !... ﻭ ﻣﻦ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ... ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﻮﯼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻡ