بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا، کاری کن که این دل قرارگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه در فشار زندگی اندوهگین مشو شاید خداست که در آغوشش می فشاردت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گذشت انسان را کوچک میکنه پس چرا خدا اینقدر بزرگه... راستی خدا از بزرگی تنهاست یااز تنهایی بزرگ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍ ﺩﻟﻢ ﺯﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻼﺱ ﺭﻗﺼﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﺯ ﺩﻧﯿﺎ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یگانه معبودم! عاشقانه دوستت دارم و تمامی دوستانم را به دست مهربانت میسپارم تا لحظه ای غم نبینند... طلوع سومین روز هفته بر شما مبارک و خجسته....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا........ دستانم را زده ام زیر چانه ام، مات و مبهوت نگاهت میکنم، طلبکار نیستم، فقط مشتاقم بدانم ته قصه چه میکنی با من؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا همين جاست كنار تو ... راه آسمان هميشه باز است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن توام؛ مرا ،به من بازمده خدایا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا من همچون تو در میان انبوه آفریده های رنگارنگت...تنهایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا......... تو همیشه همان بودی که من میخواستم...... کاش من هم همان بودم که تو میخواستی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خدا هست تنهايي معنايي ندارد  كي بالاتر از خدا  تو خلوتت با خدا حرف بزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا شکری یعنی بدانی خدایت با توست ولی باز حس تنهایی داشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دِلـــــخُوشـي يَنــــــي : بـِـــدونـــي خُــــــــدآ هَميـــــشه کِنـــــــآرِتـــه . . . "خُــــــــــــــــــدآیـــــــآ" هَستــــــــــــــی ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک نکن درست در لحظه ی اخر,  در اوج توکل و نهایت تاریکی نوری نمایان می شود , معجزه ای رخ میدهد  خدا از راه میرسد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد اینو همه جا بنویسین  من و خدا شما همه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونجایی که فک میکنی خدا نیست  اون هست ... اما نیست ... چون به صلاحت نیست ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا، کاری کن که این دل قرارگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه در فشار زندگی اندوهگین مشو شاید خداست که در آغوشش می فشاردت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه گذشت انسان را کوچک میکنه پس چرا خدا اینقدر بزرگه... راستی خدا از بزرگی تنهاست یااز تنهایی بزرگ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍ ﺩﻟﻢ ﺯﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻼﺱ ﺭﻗﺼﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﺯ ﺩﻧﯿﺎ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یگانه معبودم! عاشقانه دوستت دارم و تمامی دوستانم را به دست مهربانت میسپارم تا لحظه ای غم نبینند... طلوع سومین روز هفته بر شما مبارک و خجسته....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا........ دستانم را زده ام زیر چانه ام، مات و مبهوت نگاهت میکنم، طلبکار نیستم، فقط مشتاقم بدانم ته قصه چه میکنی با من؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا همين جاست كنار تو ... راه آسمان هميشه باز است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آن توام؛ مرا ،به من بازمده خدایا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا من همچون تو در میان انبوه آفریده های رنگارنگت...تنهایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا......... تو همیشه همان بودی که من میخواستم...... کاش من هم همان بودم که تو میخواستی......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خدا هست تنهايي معنايي ندارد  كي بالاتر از خدا  تو خلوتت با خدا حرف بزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نا شکری یعنی بدانی خدایت با توست ولی باز حس تنهایی داشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دِلـــــخُوشـي يَنــــــي : بـِـــدونـــي خُــــــــدآ هَميـــــشه کِنـــــــآرِتـــه . . . "خُــــــــــــــــــدآیـــــــآ" هَستــــــــــــــی ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک نکن درست در لحظه ی اخر,  در اوج توکل و نهایت تاریکی نوری نمایان می شود , معجزه ای رخ میدهد  خدا از راه میرسد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد اینو همه جا بنویسین  من و خدا شما همه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونجایی که فک میکنی خدا نیست  اون هست ... اما نیست ... چون به صلاحت نیست ...