بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا.... دنیای آشفته ی درونم را که تنها از نگاه تو پیداست; با لالایی مهربان خود ،آرام کن تا وجود داشتن و بودن را به زیبایی احساس کنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایم  بزرگترین دروغ آدم های کوچک است.. خدایی داریم به وسعت عشق... که تنهاییش را داد نمیزد.. و فقط آهسته میخواهدمان... خدایا دستمونو بگیر..دلمونو فقط ب خودت خوش کن..آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلم عجیب گرفته خدا چرا؟ اینبار گشته دل به هزار غم مبتلا. دور از توام خدا،تو که نزدیک هرکسی گویی که فاصله با توست منطقی آری مدام گناه کردنم از تو جدام کرد ورنه تو نزدیک برمن چون رگ گردنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکـــ نفر بودنـم نشــان از تنهــائیـم نیستـ. یکــــــــــــــــــــــــ نفرم؛ *چــــون خـدا برای مـن کافیستــــــــــــــــ*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان چرا ما اینقدر ناشکریم از کجا میدونیم که خدا چندتا مرگ ناگهانی یا مریضی بلابنسبت از عزیزامون رفع کرده بعد یه سرما که میخوریم میگیم خدا ما چه گناهی به درگاه تو کردیم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خدايا"  به هيچكس اونقدر درد نده كه آرامش و توي مرگ ببينه..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ، ﺳﺒـــﮏ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﯽ ، ﺳﻨﮕﯿــﻦ، ﺑﺎﺯﻡ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﺳﻨﮕﯿــﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ ، ﺑﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮔﻨــﺎﻩ ، ﺳﺒﮏ، ﺑﺎﺯﻡ ﮔــــﺮﺩﺍﻥ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ، ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺎﻫﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ ، ﺑﺎﺯﻡ ﻣﮕـﺮﺩﺍﻥ.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به خاطر هر شبی که بی شکر سر بر بالین گذاشتم بابت هر صبحی که بی سلام تو آغاز کردم بابت لحظات شادی که به یادت نبودم بابت هر گره که به دست تو باز شد و من به شانس نسبت دادم مرا ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غصه هاي دنيا را ميتوان با يكـ جمله تحمل كرد : خدايـــــا ميدانـــــم كــــــ ميبينــــــي ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را می بینم خدایا.... راه را نمی بینم. اما مهم نیست......... همین کافیست که تو راه را می بینی و من تو را .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاذبه سیب ، آدم را به زمین زد و جاذبه زمین ، سیب را ! فرقی نمیکند ؛ سقوط سرنوشت دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا وقتی که درنزدیک ترین مکان به تو یعنی سجده قراردارم ارزوهای شیرینم را به تو بیان میکنم اما نمیدانستم که زیباترین ارزو ظهور حجت تواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا ان حس زیباییست که در تاریکی صحرا زمانیکه حراص مرگ می دزدد سکوتت را یکی همچون نسیم دشت میگوید:کنارت هستم ای تنها ودل ارام میگیرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻲ ﺑﺎﺩﻟﻢ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻭﻟﻢ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ... *****ﺧﺪﺍﺟﻮﻥ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺨﻠﺼﻴﻢ*****

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا از نردبان بالا میریم تا دستهای خدارو بگیریم غافل از انکه او پایین ایستاده ونردبان رو محکم گرفته تاما نیافتیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی! چون یتیم بی پدر گریانم ... درمانده در دست خصمانم ... خسته گناهانم و از خویشتن بر تاوانم ... خراب عمر و مفلس روزگار.. من آنم ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا.... دنیای آشفته ی درونم را که تنها از نگاه تو پیداست; با لالایی مهربان خود ،آرام کن تا وجود داشتن و بودن را به زیبایی احساس کنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایم  بزرگترین دروغ آدم های کوچک است.. خدایی داریم به وسعت عشق... که تنهاییش را داد نمیزد.. و فقط آهسته میخواهدمان... خدایا دستمونو بگیر..دلمونو فقط ب خودت خوش کن..آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلم عجیب گرفته خدا چرا؟ اینبار گشته دل به هزار غم مبتلا. دور از توام خدا،تو که نزدیک هرکسی گویی که فاصله با توست منطقی آری مدام گناه کردنم از تو جدام کرد ورنه تو نزدیک برمن چون رگ گردنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکـــ نفر بودنـم نشــان از تنهــائیـم نیستـ. یکــــــــــــــــــــــــ نفرم؛ *چــــون خـدا برای مـن کافیستــــــــــــــــ*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستان چرا ما اینقدر ناشکریم از کجا میدونیم که خدا چندتا مرگ ناگهانی یا مریضی بلابنسبت از عزیزامون رفع کرده بعد یه سرما که میخوریم میگیم خدا ما چه گناهی به درگاه تو کردیم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"خدايا"  به هيچكس اونقدر درد نده كه آرامش و توي مرگ ببينه..."

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ، ﺳﺒـــﮏ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﯽ ، ﺳﻨﮕﯿــﻦ، ﺑﺎﺯﻡ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ﺳﻨﮕﯿــﻦ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ ، ﺑﺎ ﮐﻮﻟﻪ ﺑﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮔﻨــﺎﻩ ، ﺳﺒﮏ، ﺑﺎﺯﻡ ﮔــــﺮﺩﺍﻥ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻦ ، ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺎﻫﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ ، ﺑﺎﺯﻡ ﻣﮕـﺮﺩﺍﻥ.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به خاطر هر شبی که بی شکر سر بر بالین گذاشتم بابت هر صبحی که بی سلام تو آغاز کردم بابت لحظات شادی که به یادت نبودم بابت هر گره که به دست تو باز شد و من به شانس نسبت دادم مرا ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غصه هاي دنيا را ميتوان با يكـ جمله تحمل كرد : خدايـــــا ميدانـــــم كــــــ ميبينــــــي ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را می بینم خدایا.... راه را نمی بینم. اما مهم نیست......... همین کافیست که تو راه را می بینی و من تو را .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاذبه سیب ، آدم را به زمین زد و جاذبه زمین ، سیب را ! فرقی نمیکند ؛ سقوط سرنوشت دل دادن به هر جاذبه ای غیر از خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا وقتی که درنزدیک ترین مکان به تو یعنی سجده قراردارم ارزوهای شیرینم را به تو بیان میکنم اما نمیدانستم که زیباترین ارزو ظهور حجت تواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا ان حس زیباییست که در تاریکی صحرا زمانیکه حراص مرگ می دزدد سکوتت را یکی همچون نسیم دشت میگوید:کنارت هستم ای تنها ودل ارام میگیرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﺎﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻲ ﺑﺎﺩﻟﻢ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻭﻟﻢ ﻧﻤﻴﻜﻨﻪ... *****ﺧﺪﺍﺟﻮﻥ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺨﻠﺼﻴﻢ*****

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا از نردبان بالا میریم تا دستهای خدارو بگیریم غافل از انکه او پایین ایستاده ونردبان رو محکم گرفته تاما نیافتیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی! چون یتیم بی پدر گریانم ... درمانده در دست خصمانم ... خسته گناهانم و از خویشتن بر تاوانم ... خراب عمر و مفلس روزگار.. من آنم ...