بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا.... میدونم گناه دارم..... اما گناه دارم......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا  آنکس ک تورا شناخت جان را چ کند.. فرزند و عیال و خانمان را چ کند.. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی.. دیوانه ی تو هر دو جهان را چ کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوانیم دنیای زیباتری داشته باشیم اگر قبل از انجام هر گناهی به صدای وجدان خودمان توجه کنیم و اگر کار اشتباهی انجام دادیم و یا مرتکب گناهی شدیم بجای اینکه از خدا بترسیم ازخدا خجالت بکشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باور میخواهد،آن هم از جنس امید که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد یک امیداز ته قلب به توگوید: که خداهست هنوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم که میگیره دست میزارم رو رگ گردنم و فقط بهش فکر میکنم خودش قدر صدتا قرص آرام بخش آرومم میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"شانس" نام مستعار خداست. آنجا که نمی خواهد امضایش پای داده هایش باشد... بارش بی وقفهء گمنام ترین نام خدا را برای همه آرزومندم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا ببخش به خاطر همه ی درهایی که زدم و هیچ کدام در خانه ی تو نبود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجونم ؛ممنون که به من هستی بخشیدی تاعشق قشنگتو باتموم وجودم لمس کنم. خالق که توباشی، بندگی بزرگترین افتخاره . . . عشق فقط عشق تو. . .  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا سر خط خودشون پیاده میشن، ولی ما تا اخر خط رفتیم پس بزار برات بگم  یاد گرفتم به کسی دل نبندیم غیر از اون بالایی  با خدا باشی خودش همه چیو درست میکنه، که خودتم متوجه نشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خدای مهربانی داریم ... می تواند مچ ما را بگیرد ... ولی همیشه دست مارا می گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من خدای من، وقتی در زندگی ام کم رنگ شدی، هزار کلمه، هزار ایده، هزار.. بر جای خالی ات ریختم، پر نشد.. به گمانم از جنس بی نهایتی..خدای من برگرد که تهی شده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ما اکر بد کنیم تورا بنده خوب بسیار است............ تو اگر مدارا نکنی مارا خدای دیگر کجاست.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتاییم هس دلامون تنگ میشه نمیدونیم برا کی میگیره نمیدونیم برا چی  غافل از اینکه شاید داره صدامون میکنه.. خدایا ببخش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!تا جان در بدن دارم ، به تو و تختت میچسبم تا برکت هایت را بر من ببارانی ، برکت هایی که جرات درخواستشان را نداشتم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح خدا در ماست ، پس قدرت داریم و ضعیف و بی عرضه نیستیم .  اگر خدا درون من است پس از کی بترسم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ عبادتی را کوچک نشمارید، شاید رضایت خدا در همان باشد. >>حرف قشنگی بود<<

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا.... میدونم گناه دارم..... اما گناه دارم......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا  آنکس ک تورا شناخت جان را چ کند.. فرزند و عیال و خانمان را چ کند.. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی.. دیوانه ی تو هر دو جهان را چ کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوانیم دنیای زیباتری داشته باشیم اگر قبل از انجام هر گناهی به صدای وجدان خودمان توجه کنیم و اگر کار اشتباهی انجام دادیم و یا مرتکب گناهی شدیم بجای اینکه از خدا بترسیم ازخدا خجالت بکشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باور میخواهد،آن هم از جنس امید که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد یک امیداز ته قلب به توگوید: که خداهست هنوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم که میگیره دست میزارم رو رگ گردنم و فقط بهش فکر میکنم خودش قدر صدتا قرص آرام بخش آرومم میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"شانس" نام مستعار خداست. آنجا که نمی خواهد امضایش پای داده هایش باشد... بارش بی وقفهء گمنام ترین نام خدا را برای همه آرزومندم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا ببخش به خاطر همه ی درهایی که زدم و هیچ کدام در خانه ی تو نبود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجونم ؛ممنون که به من هستی بخشیدی تاعشق قشنگتو باتموم وجودم لمس کنم. خالق که توباشی، بندگی بزرگترین افتخاره . . . عشق فقط عشق تو. . .  

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا سر خط خودشون پیاده میشن، ولی ما تا اخر خط رفتیم پس بزار برات بگم  یاد گرفتم به کسی دل نبندیم غیر از اون بالایی  با خدا باشی خودش همه چیو درست میکنه، که خودتم متوجه نشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خدای مهربانی داریم ... می تواند مچ ما را بگیرد ... ولی همیشه دست مارا می گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من خدای من، وقتی در زندگی ام کم رنگ شدی، هزار کلمه، هزار ایده، هزار.. بر جای خالی ات ریختم، پر نشد.. به گمانم از جنس بی نهایتی..خدای من برگرد که تهی شده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ما اکر بد کنیم تورا بنده خوب بسیار است............ تو اگر مدارا نکنی مارا خدای دیگر کجاست.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتاییم هس دلامون تنگ میشه نمیدونیم برا کی میگیره نمیدونیم برا چی  غافل از اینکه شاید داره صدامون میکنه.. خدایا ببخش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!تا جان در بدن دارم ، به تو و تختت میچسبم تا برکت هایت را بر من ببارانی ، برکت هایی که جرات درخواستشان را نداشتم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح خدا در ماست ، پس قدرت داریم و ضعیف و بی عرضه نیستیم .  اگر خدا درون من است پس از کی بترسم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ عبادتی را کوچک نشمارید، شاید رضایت خدا در همان باشد. >>حرف قشنگی بود<<