بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای جـمـلـه بـیکـسـان عـالـم را کَـس یـک جـو کرمـت تـمـام عـالـم را بـَس مـن بـیکـَسَـم و کـسی نـدارم جز تـو یا رب به فریاد من بی کَس رَس (مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم که برایت تنگ می شود با آنکه می دانم همه جا هستی اما به آسمان نگاه می کنم چرا که آسمان سه نشانه از تو دارد :بی انتهاست ، بی دریغ است و چون یک دست مهربان همیشه بالای سرماست !.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندادستهایم خالیست ودلم غرق درآرزوهاست. یابه قدرت بی کرانت دستهایم راتواناگردان یادلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن. کورش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربون خدای بزرگم بشم که اگه خطا کنم  نهایت قهرش بین دو اذانه اذان بعدی دوباره صدام میکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشه چشمی از نگاه خدا برای خوشبختی کافیست من شما را به تمام نگاهش می سپارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مبادا این ماه تموم بشه و ما جزو محرومین باشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــا گفتم دست خالی، زشت است مهمانی رفتن!! دست پُر آمده ام دستی پُر از گنـاه چشمی پُر از امیـد بمانم یا برگردم ؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... به همین ماه رمضونیت هرکی هرکسی را دوست داره و قسمت هست بهش برسون . نذار یه غم بزرگ همیشه گوشه دلشون باقی بمونه . امیین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــ❤ــا ....!!! اینقـــدر بهــم ظرفیــت بــده ؛ که نعمـــت هـایی که از روی بخشنــدگی ات بهــم میــدی ,به پای ٍ لیــاقت خودم ننـــویسم ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا .... یک مرگ بدهکارم وهزاران ارزو طلبکار... یاطلبم را بده یا طلبت را بگیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر می‌شود خدا را رحمن و رحیم خواند اما او صدایمان را نشنود. مگر می‌شود خدا مهربانی‌ها، صدای جماعتی را که از ته دل فریادش می‌زنند نادیده گرفته و ندایشان را بی‌پاسخ گذارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار باران سرنوشت هرچه می خواهد ببارد ما چتر نجاتنمان خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیطان که رانده گشت، جز یک خطا نکرد خود را برای سجده به آدم رضا نکرد شیطان هزار بار برتر ز بی نماز او سجده بر آدم و این بر خدا نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خـــــــدایت حـرف بزن بخنـد درد و دل کن اشک بریز برایش ناز کن خــــــــدا، خریدار بنده اش هســـــت هر جـور کـــه بیــــایی دوستــــــــــت دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا نادانی دیروز ، شادی امروزم را گرفت ! نادانی امروزم را بگیِر تا شادی فردایم را از دست ندهم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ، بلندای دعایت را عطایم کن تو ای معشوقه عالم از این پس عاشقی را پیشه ام فرما خدایا راستش من آدمیزادم گاه گاهی گر گناهی میکنم ، طغیان مپندارش ! کریما من گنهکارم ، تو بخشنده !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای جـمـلـه بـیکـسـان عـالـم را کَـس یـک جـو کرمـت تـمـام عـالـم را بـَس مـن بـیکـَسَـم و کـسی نـدارم جز تـو یا رب به فریاد من بی کَس رَس (مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم که برایت تنگ می شود با آنکه می دانم همه جا هستی اما به آسمان نگاه می کنم چرا که آسمان سه نشانه از تو دارد :بی انتهاست ، بی دریغ است و چون یک دست مهربان همیشه بالای سرماست !.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندادستهایم خالیست ودلم غرق درآرزوهاست. یابه قدرت بی کرانت دستهایم راتواناگردان یادلم را از آرزوهای دست نیافتنی خالی کن. کورش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قربون خدای بزرگم بشم که اگه خطا کنم  نهایت قهرش بین دو اذانه اذان بعدی دوباره صدام میکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوشه چشمی از نگاه خدا برای خوشبختی کافیست من شما را به تمام نگاهش می سپارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مبادا این ماه تموم بشه و ما جزو محرومین باشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــا گفتم دست خالی، زشت است مهمانی رفتن!! دست پُر آمده ام دستی پُر از گنـاه چشمی پُر از امیـد بمانم یا برگردم ؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... به همین ماه رمضونیت هرکی هرکسی را دوست داره و قسمت هست بهش برسون . نذار یه غم بزرگ همیشه گوشه دلشون باقی بمونه . امیین ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــ❤ــا ....!!! اینقـــدر بهــم ظرفیــت بــده ؛ که نعمـــت هـایی که از روی بخشنــدگی ات بهــم میــدی ,به پای ٍ لیــاقت خودم ننـــویسم ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا .... یک مرگ بدهکارم وهزاران ارزو طلبکار... یاطلبم را بده یا طلبت را بگیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر می‌شود خدا را رحمن و رحیم خواند اما او صدایمان را نشنود. مگر می‌شود خدا مهربانی‌ها، صدای جماعتی را که از ته دل فریادش می‌زنند نادیده گرفته و ندایشان را بی‌پاسخ گذارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار باران سرنوشت هرچه می خواهد ببارد ما چتر نجاتنمان خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیطان که رانده گشت، جز یک خطا نکرد خود را برای سجده به آدم رضا نکرد شیطان هزار بار برتر ز بی نماز او سجده بر آدم و این بر خدا نکرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خـــــــدایت حـرف بزن بخنـد درد و دل کن اشک بریز برایش ناز کن خــــــــدا، خریدار بنده اش هســـــت هر جـور کـــه بیــــایی دوستــــــــــت دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا نادانی دیروز ، شادی امروزم را گرفت ! نادانی امروزم را بگیِر تا شادی فردایم را از دست ندهم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ، بلندای دعایت را عطایم کن تو ای معشوقه عالم از این پس عاشقی را پیشه ام فرما خدایا راستش من آدمیزادم گاه گاهی گر گناهی میکنم ، طغیان مپندارش ! کریما من گنهکارم ، تو بخشنده !