بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید کمتر خطوط قلبمان را اشغال کنیم شاید خدا پشت خط باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعای عشق به خدا،از کسی که سجاده دلتنگ حضوراوست، پـــــذیرفتنی نیست... نــماز نجوای عاشقانه با محبوب است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خداوندی که عاشق بود تا خالق شد :) خدایا می ترسم می ترسم از آن روزی که اعمالم زود تر از خودم در بستر خاک حاضر شوند. به فریادم برس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـعـبـودا ! خـوشـا بـه حـال هـر کـسـی کـه دلـش رحـلـی اسـت بـرای قـرآن تــو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــا کمک کن انقدر با سرعت از کنار زندگی نگذرم که زیبایی هایش را درک نکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس دوست دارد خداوند در هنگام سختی ها و گرفتاریها دعای او را اجابت کند ، در هنگام آسایش بسیار دعا کند"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... بدون نوازش های تو، میان دست های زندگی، مچاله می شوم  نوازشت را از من نگیر ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دستانم را محکم تر بگیر...به دستان تو اطمینان دارم از سستی دستان خود نگرانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یه امتحانه که کتابشم قران و معلمش خدا ای کاش درسامونو بخونیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشناخته را محرم هر رازمکن قفل دل خود بر همه کس باز مکن در قلک دل برای آینده خویش جز عشق خدا و دین پس انداز مکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید قویتر از این تو راهت باشی نشینی رو پات پاشی , داری خدارو پشتت , داری دنیارو تو مشتت :x

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بازی ما با لحظه هاست چیدن این لحظه ها کار خداست زندگی پرده ی لرزان تن امید است و عمق این پرده چهره ی خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتاقانه به سمتت می ایم وتو اغوشت را باز کرده ای از اینکه کنارمی وتو این خلوت تنهاییم حضور داری هزار بار شکرت میکنم.. . .میدونی اونیکه اون بالاس تنها امیدمه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست  اگر دشمن کنارت هست مخور غصه خدا هم هست  اگر فقر فقیری هست ننال هرگز خدا هم هست  اگر در عشق فریبی هست چه غم لیکن خدا هم هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به بزرگی آرزو هایت فکر نکن به بزرگی کسی فکر کن که آرزوهایت را برآورده میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا چه خوب مرافهماندی که لیاقت میخواهد 30روز چشم و گوش و زبان بستن..... خدایا ممنونم365بعد روز دوباره مهلت دادی تا خودم را اصلاح کنم...ای از من به من نزدیکتر

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید کمتر خطوط قلبمان را اشغال کنیم شاید خدا پشت خط باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعای عشق به خدا،از کسی که سجاده دلتنگ حضوراوست، پـــــذیرفتنی نیست... نــماز نجوای عاشقانه با محبوب است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نام خداوندی که عاشق بود تا خالق شد :) خدایا می ترسم می ترسم از آن روزی که اعمالم زود تر از خودم در بستر خاک حاضر شوند. به فریادم برس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـعـبـودا ! خـوشـا بـه حـال هـر کـسـی کـه دلـش رحـلـی اسـت بـرای قـرآن تــو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایــــــــا کمک کن انقدر با سرعت از کنار زندگی نگذرم که زیبایی هایش را درک نکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس دوست دارد خداوند در هنگام سختی ها و گرفتاریها دعای او را اجابت کند ، در هنگام آسایش بسیار دعا کند"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... بدون نوازش های تو، میان دست های زندگی، مچاله می شوم  نوازشت را از من نگیر ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دستانم را محکم تر بگیر...به دستان تو اطمینان دارم از سستی دستان خود نگرانم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یه امتحانه که کتابشم قران و معلمش خدا ای کاش درسامونو بخونیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشناخته را محرم هر رازمکن قفل دل خود بر همه کس باز مکن در قلک دل برای آینده خویش جز عشق خدا و دین پس انداز مکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید قویتر از این تو راهت باشی نشینی رو پات پاشی , داری خدارو پشتت , داری دنیارو تو مشتت :x

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بازی ما با لحظه هاست چیدن این لحظه ها کار خداست زندگی پرده ی لرزان تن امید است و عمق این پرده چهره ی خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشتاقانه به سمتت می ایم وتو اغوشت را باز کرده ای از اینکه کنارمی وتو این خلوت تنهاییم حضور داری هزار بار شکرت میکنم.. . .میدونی اونیکه اون بالاس تنها امیدمه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این دنیا اگر غم هست صبوری کن خدا هم هست  اگر دشمن کنارت هست مخور غصه خدا هم هست  اگر فقر فقیری هست ننال هرگز خدا هم هست  اگر در عشق فریبی هست چه غم لیکن خدا هم هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به بزرگی آرزو هایت فکر نکن به بزرگی کسی فکر کن که آرزوهایت را برآورده میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا چه خوب مرافهماندی که لیاقت میخواهد 30روز چشم و گوش و زبان بستن..... خدایا ممنونم365بعد روز دوباره مهلت دادی تا خودم را اصلاح کنم...ای از من به من نزدیکتر