بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی هر پله ایی که ایستاده ایی،خدا از تو بالاتره،نه برای اینکه یادت بندازه که اون خداست وتو بنده ایی،برای اینکه دستتو بگیره وتو رو بالاتر ببره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... چگونه عاشقت نباشم وقتی تو دیدی و پوشاندی.... ولی مردم ندیده فریاد می زنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این رو قبول دارین: آنچه ما با خود کردیم هیچ نابینا نکرد /// در میان خانه گم کردیم«صاحب خانه»را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا . . . درسته خیلی گناه کارم ولی خب "گناه دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا بهت قول میدهم فردا اول وقت نماز صبح را بخوانم، دیگر نمیگدارم شیطان وسوسه ام کند،تا بخوابم،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ساعت ۳صبح چشامم خیس خیس پر از توام ، به تهیدستی ام نگاه نکن ! مگو که هیچ نداری … ببین تو را دارم !؟!......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها که شدی بیندیش: آغوش خدا هنوز هم باز است! تنها برای "تو"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه رفیق دارم اسمش خداس"بحسش از همه جداست"تا اون پشتمه بیخیال 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن تو اون دنیا تمام اعضايه بدنت شروع ميكنن به حرف زدن... كاش دلم لال شه هچی نگه....میترسم اشك خدا رو ببينم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت میکنیم... تا خدا سخن بگوید، رها میکنیم تا خدا هدایت کند، دست بر میداریم تا خدا دست بکار شود، به او میسپاریم تا آرام شویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا ...! گـاهـی تـو را بـزرگ مـی بـیـنـم و گـاهـی کـوچـک ، ایـن تـو نـیـسـتـی کـه بـزرگ مـی شـوی و کـوچـک ... ایـن مـنـم کـه گـاهـی نـزدیـک مـی شـوم و گـاه دور ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه رفیق دارم اسمش خداس"بحسش از همه جداست"تا اون پشتمه بیخیال  مخاطب خاص......!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدا را در نگاه آنانی دیدم که، خود نیاز محبت بودند، ولی بازهم محبت می کردند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا در شب آرزوها و به حرمت باران  ببخش اين همه كوتاهي قلبم را  من هنوز دلم "ياليتنا" مي خواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هیچوقت بعد از هر لبخندی خدا را شکر نمیکنید حقی نخواهید داشت بعد از هر اشکی از او گله مند باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خيلي چيزها رو به دست اوردم و همه را از دست دادم  اما  هر انچه را در دستان خدا قرار دادم  هنوز  . . دارم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی هر پله ایی که ایستاده ایی،خدا از تو بالاتره،نه برای اینکه یادت بندازه که اون خداست وتو بنده ایی،برای اینکه دستتو بگیره وتو رو بالاتر ببره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... چگونه عاشقت نباشم وقتی تو دیدی و پوشاندی.... ولی مردم ندیده فریاد می زنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این رو قبول دارین: آنچه ما با خود کردیم هیچ نابینا نکرد /// در میان خانه گم کردیم«صاحب خانه»را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا . . . درسته خیلی گناه کارم ولی خب "گناه دارم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا بهت قول میدهم فردا اول وقت نماز صبح را بخوانم، دیگر نمیگدارم شیطان وسوسه ام کند،تا بخوابم،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ساعت ۳صبح چشامم خیس خیس پر از توام ، به تهیدستی ام نگاه نکن ! مگو که هیچ نداری … ببین تو را دارم !؟!......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها که شدی بیندیش: آغوش خدا هنوز هم باز است! تنها برای "تو"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه رفیق دارم اسمش خداس"بحسش از همه جداست"تا اون پشتمه بیخیال 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن تو اون دنیا تمام اعضايه بدنت شروع ميكنن به حرف زدن... كاش دلم لال شه هچی نگه....میترسم اشك خدا رو ببينم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت میکنیم... تا خدا سخن بگوید، رها میکنیم تا خدا هدایت کند، دست بر میداریم تا خدا دست بکار شود، به او میسپاریم تا آرام شویم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا ...! گـاهـی تـو را بـزرگ مـی بـیـنـم و گـاهـی کـوچـک ، ایـن تـو نـیـسـتـی کـه بـزرگ مـی شـوی و کـوچـک ... ایـن مـنـم کـه گـاهـی نـزدیـک مـی شـوم و گـاه دور ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه رفیق دارم اسمش خداس"بحسش از همه جداست"تا اون پشتمه بیخیال  مخاطب خاص......!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدا را در نگاه آنانی دیدم که، خود نیاز محبت بودند، ولی بازهم محبت می کردند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا در شب آرزوها و به حرمت باران  ببخش اين همه كوتاهي قلبم را  من هنوز دلم "ياليتنا" مي خواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هیچوقت بعد از هر لبخندی خدا را شکر نمیکنید حقی نخواهید داشت بعد از هر اشکی از او گله مند باشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خيلي چيزها رو به دست اوردم و همه را از دست دادم  اما  هر انچه را در دستان خدا قرار دادم  هنوز  . . دارم . . .