بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! از اینکه می بینم بزرگی چون تو، همواره مرا زیر نظر دارد و هرگز فراموشم نمی کند سخت به خود می بالم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خــــــدا مشکلات تو رو حل میکنه تو به توانایی های او ایمان داری ... و وقتی خــــــدا مشکلات تو رو حل نمیکنه ... او به توانایی های تو ایمان داره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در طوفان زندگی با خدا بودن خیلی بهتر از ناخدا بودن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

99درصدازنگرانی های مااتفاق نمی افتد. . . . . . چون خداهست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالق من "بهشتی"دارد نزدیک،زیباوبزرگ ودوزخی داردب گمانم کوچک وبعید ودر پی دلیلی است ک ببخشدمارا گاهی ب بهانه یک دعا درحق دیگری!شاید امروز آن روز بی دلیل باشد!دعاگویتان هستم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدانید وقتی خداوند به شما اجازه دعا داده است پس اجابت آن را هم بر عهده گرفته است (امام علی علیه السلام)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا درب ها را میبندد و پنجره ها رو قفل میکند.. زیباست بدانی ..شاید طوفانی در راه است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آن حس زیبایست که در تاریکی صحرا زمانیکه هراس مرگ میدزدد سکوتت را یکی همچون نسیم دشت می گوید: کنارت هستم ای تنها ودل آرام میگیرد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!نمی دانی چه لذتی دارد که گاه خدایی داشته باشی به وسعت دستانی که هیچگاه از سوی آسمان خالی باز نمی گردند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور كردم نتهايي را... چقدر دلم كسي را نمي خواهد امشب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم گرفته،میان این همه آرزوها،دلتنگ ترین بنده ات را دریاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پير ميشود ادم وقتي عزيزش را صدا ميزندو... "جانم" نمي شنود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتـــــم دعــــــا چیست؟ گفت:طلب نیـــــاز از بــــی نیـــــاز! گفتــــم : التماس دعـــــا چیست؟ گفت: خوبـــــان را در درگــــاه خــــدا واسطه قــــرار دادن! التــــماس دعــــا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"چه در دنيا و چه در اخرت بهشت رضايت خداست "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه میکشیم وهرچه برسرمان می اید از نافرمانی خداست *شهید حاج حسین خرازی*

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! از اینکه می بینم بزرگی چون تو، همواره مرا زیر نظر دارد و هرگز فراموشم نمی کند سخت به خود می بالم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خــــــدا مشکلات تو رو حل میکنه تو به توانایی های او ایمان داری ... و وقتی خــــــدا مشکلات تو رو حل نمیکنه ... او به توانایی های تو ایمان داره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در طوفان زندگی با خدا بودن خیلی بهتر از ناخدا بودن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

99درصدازنگرانی های مااتفاق نمی افتد. . . . . . چون خداهست.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالق من "بهشتی"دارد نزدیک،زیباوبزرگ ودوزخی داردب گمانم کوچک وبعید ودر پی دلیلی است ک ببخشدمارا گاهی ب بهانه یک دعا درحق دیگری!شاید امروز آن روز بی دلیل باشد!دعاگویتان هستم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدانید وقتی خداوند به شما اجازه دعا داده است پس اجابت آن را هم بر عهده گرفته است (امام علی علیه السلام)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا درب ها را میبندد و پنجره ها رو قفل میکند.. زیباست بدانی ..شاید طوفانی در راه است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آن حس زیبایست که در تاریکی صحرا زمانیکه هراس مرگ میدزدد سکوتت را یکی همچون نسیم دشت می گوید: کنارت هستم ای تنها ودل آرام میگیرد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!نمی دانی چه لذتی دارد که گاه خدایی داشته باشی به وسعت دستانی که هیچگاه از سوی آسمان خالی باز نمی گردند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور كردم نتهايي را... چقدر دلم كسي را نمي خواهد امشب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم گرفته،میان این همه آرزوها،دلتنگ ترین بنده ات را دریاب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پير ميشود ادم وقتي عزيزش را صدا ميزندو... "جانم" نمي شنود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتـــــم دعــــــا چیست؟ گفت:طلب نیـــــاز از بــــی نیـــــاز! گفتــــم : التماس دعـــــا چیست؟ گفت: خوبـــــان را در درگــــاه خــــدا واسطه قــــرار دادن! التــــماس دعــــا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"چه در دنيا و چه در اخرت بهشت رضايت خداست "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه میکشیم وهرچه برسرمان می اید از نافرمانی خداست *شهید حاج حسین خرازی*