بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر می جوئیم و کمتر می یابیم ...؛ وقتی تو را در نظر نداریم ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم کـَمـِی بِـــرَوم آن سویِ دنیا آنجا که آسمان, پنجره بیشتر دارد وُ خدا هم . .... . دیدی بهتر . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که در برابر عظمت خدا، رکوع و سجود نکنند... در برابر بندگانی مانند خود حقیرانه به خاک خواهند افتاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا همانيست كه ما ميخواهيم،اي كاش ماهم همانى بوديم كه خدا ميخواست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا این دنیایی که تو به وجود آوردی اش هر فصل رنگ عوض میکند آدمهایی که تو آفریدی شان در جستجوی دیگری برمی آیتد ولی خود رآ گم میکنند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق زیباست عشق به خدا بیشتر خدایا عاشقم کن عشق دوطرفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل تقديرخداوند مثل كودكى يكساله باش ك وقتى اورا ب هوا ميندازى ميخندد، چون ايمان دارد ك تو اورا خواهى گرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... به داده و نداده و گرفته ات شکر... که داده ات نعمت است... نداده ات حکمت است... و گرفته ات امتحان آمین یا رب العالمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهنم تنبیه نفسی است که من جرات برخورد با او را نداشتم اینجا هم خدا جور مرا کشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 مَنْ يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ خدایااااااااا اما این بغض لعنتی ولم نمیکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب موجوداتی هستیم ما... نافرمانی خدا رو میکنیم،با اینکه بهش نیاز داریم.. و خدا چه عاشقانه دوستمون داره با اینکه هیچ نیازی بهمون نداره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی بر سر مزار پدرش رو به اسمان فریاد میزد:اخه خدا چرا من؟ پیرمردی دست روی شانه اش گذاشت و گفت: از خدا همون قدر گله کن که وقتی فرزندت به دنیا اومد ازش تشکر کردی. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدای بزرگ به من کمک کن پیش ازاینکه درباره راه رفتن کسی قضاوت کنم .....کمی با کفش های او راه بروم.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪاوﻧﺪا! دﻧﯿﺎی آﺷﻔﺘﻪ ی دروﻧﻢ را ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ، ﺑﺎ ﻻﻻﯾﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺧﻮد ، آرام ﮐﻦ . . .  ﺗﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺖ و ﺑﻮدﻧﺖ را ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻢ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجونم من از نردبون بالا میام تا به تو برسم غافل از اینکه تو نردبون رو نگه داشتی تا نیفتم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جونم ببین منو مگه نگفتی حالم ک خوب نبود صدات بزنم؟ مگه نگفتی اجیبو دعوةداع اذا دعان اینارو مگه تو نگفتی بهم؟؟ خب حالا صدات میزنم با چشمای خیس چرا جوابمو نمیدی؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر می جوئیم و کمتر می یابیم ...؛ وقتی تو را در نظر نداریم ... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم کـَمـِی بِـــرَوم آن سویِ دنیا آنجا که آسمان, پنجره بیشتر دارد وُ خدا هم . .... . دیدی بهتر . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که در برابر عظمت خدا، رکوع و سجود نکنند... در برابر بندگانی مانند خود حقیرانه به خاک خواهند افتاد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا همانيست كه ما ميخواهيم،اي كاش ماهم همانى بوديم كه خدا ميخواست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا این دنیایی که تو به وجود آوردی اش هر فصل رنگ عوض میکند آدمهایی که تو آفریدی شان در جستجوی دیگری برمی آیتد ولی خود رآ گم میکنند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق زیباست عشق به خدا بیشتر خدایا عاشقم کن عشق دوطرفه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل تقديرخداوند مثل كودكى يكساله باش ك وقتى اورا ب هوا ميندازى ميخندد، چون ايمان دارد ك تو اورا خواهى گرفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... به داده و نداده و گرفته ات شکر... که داده ات نعمت است... نداده ات حکمت است... و گرفته ات امتحان آمین یا رب العالمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهنم تنبیه نفسی است که من جرات برخورد با او را نداشتم اینجا هم خدا جور مرا کشید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

 مَنْ يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ خدایااااااااا اما این بغض لعنتی ولم نمیکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب موجوداتی هستیم ما... نافرمانی خدا رو میکنیم،با اینکه بهش نیاز داریم.. و خدا چه عاشقانه دوستمون داره با اینکه هیچ نیازی بهمون نداره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردی بر سر مزار پدرش رو به اسمان فریاد میزد:اخه خدا چرا من؟ پیرمردی دست روی شانه اش گذاشت و گفت: از خدا همون قدر گله کن که وقتی فرزندت به دنیا اومد ازش تشکر کردی. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدای بزرگ به من کمک کن پیش ازاینکه درباره راه رفتن کسی قضاوت کنم .....کمی با کفش های او راه بروم.....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪاوﻧﺪا! دﻧﯿﺎی آﺷﻔﺘﻪ ی دروﻧﻢ را ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ، ﺑﺎ ﻻﻻﯾﯽ ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺧﻮد ، آرام ﮐﻦ . . .  ﺗﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺖ و ﺑﻮدﻧﺖ را ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻢ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجونم من از نردبون بالا میام تا به تو برسم غافل از اینکه تو نردبون رو نگه داشتی تا نیفتم !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جونم ببین منو مگه نگفتی حالم ک خوب نبود صدات بزنم؟ مگه نگفتی اجیبو دعوةداع اذا دعان اینارو مگه تو نگفتی بهم؟؟ خب حالا صدات میزنم با چشمای خیس چرا جوابمو نمیدی؟