بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ؛ دنياي آشفته ي درونم را که تنها از نگاه تو پيداست، با لالايي مهربان خود، آرام کن تا وجود داشتن و بودن را به زيبايي احساس کنم… 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بترسید از گناه کردن در حضور شاهد… آن هم شاهدی که فردا خودش قاضی ست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای خنده ی خدارا میشنوی؟دعاهایت را می شنود وبه انچه محال می پنداری می خندد!آرزویم همیشه برایت خنده ی خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مارو ببخش که در کار خیر یا “جار” زدیم… یا “جا” زدیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش، به همان اندازه ای که از حرف مردم میترسیم از تو می ترسیدیم ... که اگر اینگونه بود دنیای ما دنیای دیگری بود و آخرت ما آخرت دیگری ... کاش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی؛؛؛ این بنده چه می داند که چه باید جست؟؟؟ داننده تویی ؛؛؛هر آنچه می دانی ده؛؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازین به بعد بیایم به جای دعا ها و حاجتای رنگ و وارنگمون فقط یه چیزو بگیم... "راضیم به رضای خدا" حاجتاتون روا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــــدا مـرهـم تـمـام دردهـاست هـر چـه عـمـق خـراشهـای وجـودت بـیـشتـر بـاشد خـــــــــــــــدا بـرای پـر کـردن آن بـیـشـتـر در وجـودت جـای مـی گـیـرد . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی در شگفتم از انکه کوه را می شکافد تا به معدن جواهر دست یابد. ولی خویش را نمیکاود تا به مخزن حقایق برسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرتش به دلم مونده ...، که یکبار نمازی قسمتم بشه ، بدون یادی از دنیا ؛ پر از یاد خدا ! دلم به دو رکعتش هم راضیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلاش بیفایده ای ...؛ خودش رو از قرصهای آرامبخش پر کرده بود ، اونکه قلبش رو از یاد خدا خالی کرده بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! هرگاه با توسخن میگویم آرامش عجیبی رادر خود احساس می کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح پلکهایت فصل جدیدی از زندگی را ورق می زند ! سطر اول همیشه این است : خدا همیشه با ماست … پس بخوانش با لبخند ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واین گونه خداوند درقرآن میفرماید(:مااین قرآن عظیم الشان رادر شب قدرنازل کردیم)................ پس قدر آن رابدانید!!!!!!................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــــدایا من اینجا دلم سخـــــت معجزه میخواهد و تو انگار معجزه هایت را گذاشته ای برای روز مـــــــــــبادا ....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم خدایا همنشینم باش . . . گفت من مونس کسانی هستم که مرا یاد کنند ! گفتم چه آسان به دست می آیی ؟! گفت پس آسان از دستم نده !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ؛ دنياي آشفته ي درونم را که تنها از نگاه تو پيداست، با لالايي مهربان خود، آرام کن تا وجود داشتن و بودن را به زيبايي احساس کنم… 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بترسید از گناه کردن در حضور شاهد… آن هم شاهدی که فردا خودش قاضی ست!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای خنده ی خدارا میشنوی؟دعاهایت را می شنود وبه انچه محال می پنداری می خندد!آرزویم همیشه برایت خنده ی خداست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مارو ببخش که در کار خیر یا “جار” زدیم… یا “جا” زدیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش، به همان اندازه ای که از حرف مردم میترسیم از تو می ترسیدیم ... که اگر اینگونه بود دنیای ما دنیای دیگری بود و آخرت ما آخرت دیگری ... کاش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی؛؛؛ این بنده چه می داند که چه باید جست؟؟؟ داننده تویی ؛؛؛هر آنچه می دانی ده؛؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازین به بعد بیایم به جای دعا ها و حاجتای رنگ و وارنگمون فقط یه چیزو بگیم... "راضیم به رضای خدا" حاجتاتون روا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــــدا مـرهـم تـمـام دردهـاست هـر چـه عـمـق خـراشهـای وجـودت بـیـشتـر بـاشد خـــــــــــــــدا بـرای پـر کـردن آن بـیـشـتـر در وجـودت جـای مـی گـیـرد . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی در شگفتم از انکه کوه را می شکافد تا به معدن جواهر دست یابد. ولی خویش را نمیکاود تا به مخزن حقایق برسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرتش به دلم مونده ...، که یکبار نمازی قسمتم بشه ، بدون یادی از دنیا ؛ پر از یاد خدا ! دلم به دو رکعتش هم راضیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تلاش بیفایده ای ...؛ خودش رو از قرصهای آرامبخش پر کرده بود ، اونکه قلبش رو از یاد خدا خالی کرده بود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! هرگاه با توسخن میگویم آرامش عجیبی رادر خود احساس می کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح پلکهایت فصل جدیدی از زندگی را ورق می زند ! سطر اول همیشه این است : خدا همیشه با ماست … پس بخوانش با لبخند ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واین گونه خداوند درقرآن میفرماید(:مااین قرآن عظیم الشان رادر شب قدرنازل کردیم)................ پس قدر آن رابدانید!!!!!!................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــــدایا من اینجا دلم سخـــــت معجزه میخواهد و تو انگار معجزه هایت را گذاشته ای برای روز مـــــــــــبادا ....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم خدایا همنشینم باش . . . گفت من مونس کسانی هستم که مرا یاد کنند ! گفتم چه آسان به دست می آیی ؟! گفت پس آسان از دستم نده !