بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز آ، باز آ، هر آنچه هستی باز آ ‏ گر کافر وگبرو خود پرستی باز آ این درگه ما درگه نومیدی نیست ‏ صد بار اگر توبه شکستی باز آ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد تو گر نکنم شیشه عمرم به فناست / این دل کوچ من بعد خدا یا دشماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردی به خدا گفت :اگر سرنوشت مرا تو نوشتی پس چرا ارزو کنم؟ خدا پاسخ داد"شاید نوشته باشم، هرچه ارزو کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد پیمانى راکه در طوفان با خدا مى بندیم در آرامش فراموش نکنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک نکن راه را درست آمدیم  درست در لحظه آخر در اوج توکل و در نهایت تاریکی نوری نمایان میشود و معجزه ای رخ میدهد ... خدا از راه میرسد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یا خلی برگردون عقب،یا بزن بره جلو اینجای زندگی خیلی دلم گرفته....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها من این آیه رو به دیوار قلبم آویزون کردم، معجزه کرد: << و اُفوِّضُ أمری إلَی الله إنّ الله بصیرٌ بالعباد... >>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خدایی که تو این سخی روزگار با یه برف دل مردم رو شاد میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خداوند از پشت، دست هایش را روی چشمانم گذاشت؛ از لای انگشتانش انقدر محو دیدنِ دنیا شدم که فراموش کردم منتظر است نامش را صدا کنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـوشبختی همون لحظه ایست که احساس می کنی خدا کنارت نشسته و تو به احترامش از گناه فاصله می گیری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا نه انقدر پاکم که کمکم کنی و نه انقدر بدم که رهایم کنی بین این دو گمم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــشـم بـستـه هــم مـي شــود راه رفــت و زمــيـن نـخـورد، اگــر دسـتـت در دسـت خــدا بــاشـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته، ته، ته همه نا امیدی ها، نداشتن ها، نخواستن ها، نبودن ها و بن بست ها؛ خدا رو داری که آغوشش رو باز کرده برات...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبــــــودا... التماس بزرگی در دلم جاریست: "تا پاکم نکرده ای،خاکم نکن". . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که به بیداری خداوند اعتماد دارند ، راحت تر می خوابند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ما اگربد کنیم تو را بنده های خوب بسیاراست اما تو اگرمدارا نکنی ما را خدای دگرکجاست?...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باز آ، باز آ، هر آنچه هستی باز آ ‏ گر کافر وگبرو خود پرستی باز آ این درگه ما درگه نومیدی نیست ‏ صد بار اگر توبه شکستی باز آ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد تو گر نکنم شیشه عمرم به فناست / این دل کوچ من بعد خدا یا دشماست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردی به خدا گفت :اگر سرنوشت مرا تو نوشتی پس چرا ارزو کنم؟ خدا پاسخ داد"شاید نوشته باشم، هرچه ارزو کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد پیمانى راکه در طوفان با خدا مى بندیم در آرامش فراموش نکنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک نکن راه را درست آمدیم  درست در لحظه آخر در اوج توکل و در نهایت تاریکی نوری نمایان میشود و معجزه ای رخ میدهد ... خدا از راه میرسد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یا خلی برگردون عقب،یا بزن بره جلو اینجای زندگی خیلی دلم گرفته....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بچه ها من این آیه رو به دیوار قلبم آویزون کردم، معجزه کرد: << و اُفوِّضُ أمری إلَی الله إنّ الله بصیرٌ بالعباد... >>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خدایی که تو این سخی روزگار با یه برف دل مردم رو شاد میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خداوند از پشت، دست هایش را روی چشمانم گذاشت؛ از لای انگشتانش انقدر محو دیدنِ دنیا شدم که فراموش کردم منتظر است نامش را صدا کنم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـوشبختی همون لحظه ایست که احساس می کنی خدا کنارت نشسته و تو به احترامش از گناه فاصله می گیری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا نه انقدر پاکم که کمکم کنی و نه انقدر بدم که رهایم کنی بین این دو گمم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــشـم بـستـه هــم مـي شــود راه رفــت و زمــيـن نـخـورد، اگــر دسـتـت در دسـت خــدا بــاشـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ته، ته، ته همه نا امیدی ها، نداشتن ها، نخواستن ها، نبودن ها و بن بست ها؛ خدا رو داری که آغوشش رو باز کرده برات...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبــــــودا... التماس بزرگی در دلم جاریست: "تا پاکم نکرده ای،خاکم نکن". . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که به بیداری خداوند اعتماد دارند ، راحت تر می خوابند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ما اگربد کنیم تو را بنده های خوب بسیاراست اما تو اگرمدارا نکنی ما را خدای دگرکجاست?...