بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحتید؟ غمگینید؟ احساس ناراحتى میکنید؟ من فقط با شما به انداره ى یک دعا فاصله دارم با من حرف بزنید "خدا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است ،  وقتی دست افتاده ای را میگیری و لبخند را مهمان قلبش می کنی ؛  و این چه زیباست.  نازنین ، دستانت نورانی و بوسیدنی شده اند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب صبری خدا دارد ! اگر من جای او بودم. که میدیدم مشوش عارف و عامی ، ز برق فتنۀ این علم عالم سوز مردم کش ، بجز اندیشه عشق و وفا ، معدوم هر فکری ، در این دنیای پر افسانه میکردم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب صبری خدا دارد ! اگر من جای او بودم . بعرش کبریایی ، با همه صبر خدایی ، تا که میدیدم عزیز نابجایی ، ناز بر یک ناروا گردیده خواری میفروشد ، گردش این چرخ را وارونه ، بی صبرانه میکردم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب صبری خدا دارد ! اگر من جای او بودم . برای خاطر تنها یکی مجنون صحرا گرد بی سامان ، هزاران لیلی ناز آفرین را کو به کو ، آواره و ، دیوانه میکردم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...... من هیچم و تو در تمامِ هیچِ من همه ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به امید خودت نه به امیدبنده های بی خودت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا درسته خیلی گناه دارم ! ولی خب گناه دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم برای برگه سفید نقاشی تنبیه ام کرد و همه به من خندیدند اما من خدایی را کشیدم که میگفتند دیدنی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا … !  یه بُر به این زندگیمون بزن … ! شاید دو تا حکم افتاد دستمون ، که هر نامردی آسش رو به رخ ما نکشه ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا، خداوندا !!! قرارم باش و یارم باش ... جهان تاریکی محض است !!! می‌ترسم ، کنارم باش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــق به خــدا تنهــا عشقــي اســت كــه از دو طرفــه بودنــش اطمينــان كامــل داريــد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندكي حكمت اوست يك بركش را تو ورق خواهي زد مابقي را سرنوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتقاد به خداوندی که هیچ نقشی در زندگی ندارد .اعتقاد نیست بلکه نوعی پدیده ی درونی ست به نام تشریفات روانی علامه جعفری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... " تـــــــــــــــــو " آن مشترک مورد نظری هستی که همیشه در دسترسی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین آزمون ایمان زمانی است که آنچه که می خواهید را بدست نمی آورید، با این حال قادرید بگویید: خدایا شکرت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحتید؟ غمگینید؟ احساس ناراحتى میکنید؟ من فقط با شما به انداره ى یک دعا فاصله دارم با من حرف بزنید "خدا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است ،  وقتی دست افتاده ای را میگیری و لبخند را مهمان قلبش می کنی ؛  و این چه زیباست.  نازنین ، دستانت نورانی و بوسیدنی شده اند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب صبری خدا دارد ! اگر من جای او بودم. که میدیدم مشوش عارف و عامی ، ز برق فتنۀ این علم عالم سوز مردم کش ، بجز اندیشه عشق و وفا ، معدوم هر فکری ، در این دنیای پر افسانه میکردم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب صبری خدا دارد ! اگر من جای او بودم . بعرش کبریایی ، با همه صبر خدایی ، تا که میدیدم عزیز نابجایی ، ناز بر یک ناروا گردیده خواری میفروشد ، گردش این چرخ را وارونه ، بی صبرانه میکردم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجب صبری خدا دارد ! اگر من جای او بودم . برای خاطر تنها یکی مجنون صحرا گرد بی سامان ، هزاران لیلی ناز آفرین را کو به کو ، آواره و ، دیوانه میکردم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا...... من هیچم و تو در تمامِ هیچِ من همه ای !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به امید خودت نه به امیدبنده های بی خودت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا درسته خیلی گناه دارم ! ولی خب گناه دارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم برای برگه سفید نقاشی تنبیه ام کرد و همه به من خندیدند اما من خدایی را کشیدم که میگفتند دیدنی نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا … !  یه بُر به این زندگیمون بزن … ! شاید دو تا حکم افتاد دستمون ، که هر نامردی آسش رو به رخ ما نکشه ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا، خداوندا !!! قرارم باش و یارم باش ... جهان تاریکی محض است !!! می‌ترسم ، کنارم باش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشــق به خــدا تنهــا عشقــي اســت كــه از دو طرفــه بودنــش اطمينــان كامــل داريــد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندكي حكمت اوست يك بركش را تو ورق خواهي زد مابقي را سرنوشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتقاد به خداوندی که هیچ نقشی در زندگی ندارد .اعتقاد نیست بلکه نوعی پدیده ی درونی ست به نام تشریفات روانی علامه جعفری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... " تـــــــــــــــــو " آن مشترک مورد نظری هستی که همیشه در دسترسی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین آزمون ایمان زمانی است که آنچه که می خواهید را بدست نمی آورید، با این حال قادرید بگویید: خدایا شکرت