بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا خودم مراقب دشمنانم هستم  تو مراقب دوستانم باش ! كوروش بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــداوندا . . . پنجـــــــره ای بگشـــــــا ... ســــــوی چشــــم هـــای منتظـــرم... کـــــه هــوای دلــــــــم،سخـــت بـــارانی‌ســـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگــــارا . . . حـقــارت قـلـمـم در نـگـاشـتـن بــرای تــو چــه افــروخـتـه هـویـدا مــی شـود! و بـنـد بـنـد واژه هــایــم در وصـف تــو چــه عـاجـزانه مـنـفـک مـی شـونــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بعد از هر لبخندی خدا را شکر نمی کنید،حق نخواهید داشت بعد از هر اشکی از او گله مند شوید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا رو يه چيزايي غيرت داره..مثل ناموس،مثل آبرو،مثل دل..آبرو ببري،آبروت ميره..با ناموس کسي بازي کني،بي ناموست ميکنن..يه بار که دل بشکني،هر روز دلت ميشکنه..مراقب باشيم پا رو رگ غيرت خدا نزاريم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر شما خدا که به جانوران اعماق دریا و بالای آسمونا و زیر سنگهای بیابون ها روزی میده به بندش که حداقل روزی 5بار ازش تشکر میکنه توجه نداره؟!! شما تشکر کن بعد ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر موقع میگی شانس آوردم ........یعنی خدا همراهیت کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز و هيچ كس نمي تواند تو را نگران كند  اگر او را كه مراقب توست باور كني . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند در 2حالت لبخند میزند .یکی وقتی خودش چیزی رو بخوادو بنده نخواد... دومی وقتی خودش چیزی و نخواد و بنده اصرار به انجامش داشته باشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند به داوود وحی فرمود: ای داوود ... بی نیازی را در قناعت قرار دادم ولی مردم آنرا در فراوانی مال می جویند پس نمی یابند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ایوبت را به زمین بفرست  میخواهم از صبر برایش بگویم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهنم بهانه است... برای کافران همین بس که "ولله لا یحب الکافرین"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر توكل ميكني در كار كن  كشت كن تكيه بر جبار كن  مولوي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بـــی کسی ام گــم شــده بــودم . . . خـــدا را دیــدم کــه مـیــوه امــیــد تــعـارف مــی کــرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یوسف (ع) می دانست تمام درها بسته است اما بخاطر خدا حتی بسوی درهای بسته دوید و نمام درهای بسته برویش باز شدند. اگر تمام درهای دنیا برویت بسته شدند بسوی درهای بسته برو چون خدای تو و یوسف یکیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدا را دارم كوله بارم بر دوش سفري مي بايد.... سفري تا ته تنهايي محض ،هركجا لرزيدي از سفر ترسيدي، فقط آهسته بگو من خدا را دارم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا خودم مراقب دشمنانم هستم  تو مراقب دوستانم باش ! كوروش بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــداوندا . . . پنجـــــــره ای بگشـــــــا ... ســــــوی چشــــم هـــای منتظـــرم... کـــــه هــوای دلــــــــم،سخـــت بـــارانی‌ســـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگــــارا . . . حـقــارت قـلـمـم در نـگـاشـتـن بــرای تــو چــه افــروخـتـه هـویـدا مــی شـود! و بـنـد بـنـد واژه هــایــم در وصـف تــو چــه عـاجـزانه مـنـفـک مـی شـونــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بعد از هر لبخندی خدا را شکر نمی کنید،حق نخواهید داشت بعد از هر اشکی از او گله مند شوید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا رو يه چيزايي غيرت داره..مثل ناموس،مثل آبرو،مثل دل..آبرو ببري،آبروت ميره..با ناموس کسي بازي کني،بي ناموست ميکنن..يه بار که دل بشکني،هر روز دلت ميشکنه..مراقب باشيم پا رو رگ غيرت خدا نزاريم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر شما خدا که به جانوران اعماق دریا و بالای آسمونا و زیر سنگهای بیابون ها روزی میده به بندش که حداقل روزی 5بار ازش تشکر میکنه توجه نداره؟!! شما تشکر کن بعد ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر موقع میگی شانس آوردم ........یعنی خدا همراهیت کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ چيز و هيچ كس نمي تواند تو را نگران كند  اگر او را كه مراقب توست باور كني . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند در 2حالت لبخند میزند .یکی وقتی خودش چیزی رو بخوادو بنده نخواد... دومی وقتی خودش چیزی و نخواد و بنده اصرار به انجامش داشته باشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند به داوود وحی فرمود: ای داوود ... بی نیازی را در قناعت قرار دادم ولی مردم آنرا در فراوانی مال می جویند پس نمی یابند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ایوبت را به زمین بفرست  میخواهم از صبر برایش بگویم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جهنم بهانه است... برای کافران همین بس که "ولله لا یحب الکافرین"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر توكل ميكني در كار كن  كشت كن تكيه بر جبار كن  مولوي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بـــی کسی ام گــم شــده بــودم . . . خـــدا را دیــدم کــه مـیــوه امــیــد تــعـارف مــی کــرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یوسف (ع) می دانست تمام درها بسته است اما بخاطر خدا حتی بسوی درهای بسته دوید و نمام درهای بسته برویش باز شدند. اگر تمام درهای دنیا برویت بسته شدند بسوی درهای بسته برو چون خدای تو و یوسف یکیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدا را دارم كوله بارم بر دوش سفري مي بايد.... سفري تا ته تنهايي محض ،هركجا لرزيدي از سفر ترسيدي، فقط آهسته بگو من خدا را دارم