بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وَالْحَمْدُ للهِِ الَّذيتَحَبَّبَ اِلَي وَهُوَ غَنِي عَنّي .... و ســتـايــش خــدايــي را كــه بــا مــن دوسـتـي كـنـد در صـورتــي كــه از مــن بــي نـيـاز است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنام حضرت دوست که هرچه داریم ز رحمت اوست وهرچه نداریم زحکمت اوست پس باید بگیم خدایا حکمتت رو شکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... من اگر گناه کنم تورا بنده ی خوب  بسیار است... تو اگر مدارا نکنی ، مرا خدایی دیگر کجاست!!؟؟؟؟.‏‎..‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و من تمام عمر به این ایه دلخوشم.... ....و بنده گانم را اگاه کنید که من بخشنده ی مهربانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي بي نياز ترين نياز مندان! اين ماييم بندگان تو كه در پيش رويت ايستاده ايم و  من از همه نياز مندان در گاهت نياز مند ترم ونيازم بيشتر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا!  اگر بخواهي كه از ما در گذري اين گذشت نشانه فضل توست واگر بخواهي كه ما را كيفر دهي اين نشانه عدل توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بار خدايا!هرگاه كه به ناچار از تحمل دو خسارت و دونقص يكي در امر دين وديگري در امر دنيا باشيم آن رابرگزين كه زودگذر و متوجه دنياي ماست و آمرزشت را در آن قرار ده كه جاودانه و ماندني است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا وقت نیازم سره خیلی چیزا و اجابت شدنش خیلی قول ها بهت دادم و تو خیلی هاشو اجابت کردی ولی من... خدایا شرمندتم که هروقت خواستم بودی وهروقت خواستی نبودم  لایک=خدایا ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند معشوق نیست,او خود "عشق" است... کدامین معشوق می تواند بگوید: صدبار اگر توبه شکستی باز ای ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بدون نوازشهای تو,میان دست های زندگی مچاله می شویم... نوازشت را از ما نگیر...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام به خدا بگم گرچه از این روزگار خیلی خسته ام اما هنوز پشتم به خودش گرمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیکته زندگیمان پرازغلط است. ولی نگران نباش خودش گفته قبل ازنمره دادن اگرپشیمان شوی غلط هایت راپاک میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا که از خستگی شروع می کنم به غر زدن یهو یادم می افته شرایطی که الان دارمو یه روزی با دعا بهم دادی و من دارم بدجور ناشکری میکنم  خدایا مثل همیشه ناشکریامو نشنیده بگیر راضیم به رضات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا به آنان که چراغ بهبودیشان رحمت توست، امید عطا فرما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به داده ات، نداده ات، گرفته ات شکر . داده ات نعمت، نداده ات حکمت، گرفته ات امتحان است و ما را قدر دان نعمتت قرار بده و شعور فهمیدن حکمتت و صبر را برای امتحانت امین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت من شخصی را میشناسم که هر شب قبل از خواب به خدا میگوید: خدایا؛تمام کسانی را که در حق من ظلم کردند را حلال میکنم ؛ نکند فردای قیامت کسی به خاطر من حساب پس بدهد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وَالْحَمْدُ للهِِ الَّذيتَحَبَّبَ اِلَي وَهُوَ غَنِي عَنّي .... و ســتـايــش خــدايــي را كــه بــا مــن دوسـتـي كـنـد در صـورتــي كــه از مــن بــي نـيـاز است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنام حضرت دوست که هرچه داریم ز رحمت اوست وهرچه نداریم زحکمت اوست پس باید بگیم خدایا حکمتت رو شکر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... من اگر گناه کنم تورا بنده ی خوب  بسیار است... تو اگر مدارا نکنی ، مرا خدایی دیگر کجاست!!؟؟؟؟.‏‎..‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و من تمام عمر به این ایه دلخوشم.... ....و بنده گانم را اگاه کنید که من بخشنده ی مهربانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي بي نياز ترين نياز مندان! اين ماييم بندگان تو كه در پيش رويت ايستاده ايم و  من از همه نياز مندان در گاهت نياز مند ترم ونيازم بيشتر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا!  اگر بخواهي كه از ما در گذري اين گذشت نشانه فضل توست واگر بخواهي كه ما را كيفر دهي اين نشانه عدل توست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بار خدايا!هرگاه كه به ناچار از تحمل دو خسارت و دونقص يكي در امر دين وديگري در امر دنيا باشيم آن رابرگزين كه زودگذر و متوجه دنياي ماست و آمرزشت را در آن قرار ده كه جاودانه و ماندني است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا وقت نیازم سره خیلی چیزا و اجابت شدنش خیلی قول ها بهت دادم و تو خیلی هاشو اجابت کردی ولی من... خدایا شرمندتم که هروقت خواستم بودی وهروقت خواستی نبودم  لایک=خدایا ببخش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند معشوق نیست,او خود "عشق" است... کدامین معشوق می تواند بگوید: صدبار اگر توبه شکستی باز ای ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بدون نوازشهای تو,میان دست های زندگی مچاله می شویم... نوازشت را از ما نگیر...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوام به خدا بگم گرچه از این روزگار خیلی خسته ام اما هنوز پشتم به خودش گرمه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیکته زندگیمان پرازغلط است. ولی نگران نباش خودش گفته قبل ازنمره دادن اگرپشیمان شوی غلط هایت راپاک میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا که از خستگی شروع می کنم به غر زدن یهو یادم می افته شرایطی که الان دارمو یه روزی با دعا بهم دادی و من دارم بدجور ناشکری میکنم  خدایا مثل همیشه ناشکریامو نشنیده بگیر راضیم به رضات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا به آنان که چراغ بهبودیشان رحمت توست، امید عطا فرما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به داده ات، نداده ات، گرفته ات شکر . داده ات نعمت، نداده ات حکمت، گرفته ات امتحان است و ما را قدر دان نعمتت قرار بده و شعور فهمیدن حکمتت و صبر را برای امتحانت امین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت من شخصی را میشناسم که هر شب قبل از خواب به خدا میگوید: خدایا؛تمام کسانی را که در حق من ظلم کردند را حلال میکنم ؛ نکند فردای قیامت کسی به خاطر من حساب پس بدهد