بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردایت نباش.. ما اولین بار هست که بندگی میکنیم. اما او قرن هاست که خدایی میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا بگذار گوشهايم سنگين بمانند  سمعك را می خواهم برای چه؟  وقتی شنيدنی های اين دنيا  يا "دروغند" يا "گناه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردرک این موضوع که«خداوندبرای تویی که باایمان کامل خلقت کرد، پیشاپیش زندگی پرمعنایی راآماده کرده است»...دکتربروس ویلکینسون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستش دارم... بزرگیش را... سکوتش را... عظمتش را... ابهتش را... تنهاییش را... حکمتش را... صبرش را... و... و... بودنش عادتیست، مثل نفس کشیدن! خدا را میگویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی را به جهنم می بردند.در راه بر می‌گشت و به عقب خیره می‌شد. ناگهان خدا فرمود: او را به بهشت ببرید. فرشتگان پرسیدند چرا؟پروردگار فرمود: او چند بار به عقب نگاه کرد... او امید به بخشش داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سکوت خدا را در برابر عبادتت دیدی، نگو خدا با من قهر است. او به تمام کائنات فرمان سکوت داده، تا حرف دل تو را بشنود. پس حرف دلت را بگو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دستانم خالیست... اما دلم پر از آرزوهای بزرگ..... یا دستانم را پر کن یا دلم را از آرزوهای بزرگ خالی کن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي عبارت"خدا را به ياد داشته باش" را مي خوانم در ذهنم و در قلبم گزينه "هميشه" را برايش تيك مي زنم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه را صدا زدم جز خدا! هیچکس جوابم نداد جز خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي بالاتر و والاتر از خدا  خدا را در فروتن بودن به پيشگاهش و اخلاص داشتن به هنگام خواندنش ميتوان ديد  و فهميد كه دنيا محل گذر است و شيطان دشمن آشكار ما  من خدا را ميخواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم اغوشی میخواهد که نه نمرد باشد نه زن... خدایا...!! زمین نمی آیی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباست ک با خدایِ خود چت بکنیم...... ...در سایتِ نمازِ شب عبادت بکنیم... ....ای کاش ک ما فلاپیِ دلها را... .....با عشقِ علی و آل, فرمت بکنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا! مرا به نااميدي از عدالت و انصاف خود و دشمن را به ايمني از عقوبت وكيفرت ميازماي تا از فرصت ايمني بهره گيرد و بر ظلم به من اصرار ورزد و حق مرا به چيرگي بستاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا! در هر لحظه از لحظه هاي اين روز بهره اي از بندگيت و سهمي از سپاسگذاريت وگواه صدق و راستي از فرشتگانت براي ما مقرر فرما!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ماهه دارم صدات میکنم بچه ها از طرف من صداش کنید شاید با من قهره بدجور گیر افتادم خواهش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام بـــاش، تـــوکــل کــن،تــفـکـر کــن، سـپـس آسـتـیـنـهـا را بـالا بــزن، آنــگـاه دسـتــان خـداونــد را مـیـبـیـنـی که زودتــر از تــو دسـت بـه کـار شـده انــد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردایت نباش.. ما اولین بار هست که بندگی میکنیم. اما او قرن هاست که خدایی میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا بگذار گوشهايم سنگين بمانند  سمعك را می خواهم برای چه؟  وقتی شنيدنی های اين دنيا  يا "دروغند" يا "گناه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردرک این موضوع که«خداوندبرای تویی که باایمان کامل خلقت کرد، پیشاپیش زندگی پرمعنایی راآماده کرده است»...دکتربروس ویلکینسون...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستش دارم... بزرگیش را... سکوتش را... عظمتش را... ابهتش را... تنهاییش را... حکمتش را... صبرش را... و... و... بودنش عادتیست، مثل نفس کشیدن! خدا را میگویم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی را به جهنم می بردند.در راه بر می‌گشت و به عقب خیره می‌شد. ناگهان خدا فرمود: او را به بهشت ببرید. فرشتگان پرسیدند چرا؟پروردگار فرمود: او چند بار به عقب نگاه کرد... او امید به بخشش داشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سکوت خدا را در برابر عبادتت دیدی، نگو خدا با من قهر است. او به تمام کائنات فرمان سکوت داده، تا حرف دل تو را بشنود. پس حرف دلت را بگو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دستانم خالیست... اما دلم پر از آرزوهای بزرگ..... یا دستانم را پر کن یا دلم را از آرزوهای بزرگ خالی کن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي عبارت"خدا را به ياد داشته باش" را مي خوانم در ذهنم و در قلبم گزينه "هميشه" را برايش تيك مي زنم.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه را صدا زدم جز خدا! هیچکس جوابم نداد جز خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چي بالاتر و والاتر از خدا  خدا را در فروتن بودن به پيشگاهش و اخلاص داشتن به هنگام خواندنش ميتوان ديد  و فهميد كه دنيا محل گذر است و شيطان دشمن آشكار ما  من خدا را ميخواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم اغوشی میخواهد که نه نمرد باشد نه زن... خدایا...!! زمین نمی آیی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباست ک با خدایِ خود چت بکنیم...... ...در سایتِ نمازِ شب عبادت بکنیم... ....ای کاش ک ما فلاپیِ دلها را... .....با عشقِ علی و آل, فرمت بکنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا! مرا به نااميدي از عدالت و انصاف خود و دشمن را به ايمني از عقوبت وكيفرت ميازماي تا از فرصت ايمني بهره گيرد و بر ظلم به من اصرار ورزد و حق مرا به چيرگي بستاند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا! در هر لحظه از لحظه هاي اين روز بهره اي از بندگيت و سهمي از سپاسگذاريت وگواه صدق و راستي از فرشتگانت براي ما مقرر فرما!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ماهه دارم صدات میکنم بچه ها از طرف من صداش کنید شاید با من قهره بدجور گیر افتادم خواهش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام بـــاش، تـــوکــل کــن،تــفـکـر کــن، سـپـس آسـتـیـنـهـا را بـالا بــزن، آنــگـاه دسـتــان خـداونــد را مـیـبـیـنـی که زودتــر از تــو دسـت بـه کـار شـده انــد...