بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگر بنده مطیعی نیستم دوستانی دارم كه به ذكرت مشغولند، به نعمت وجودشان و احترام مناجاتشان و دل پاكشان به ما نظر كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گردنتو بیار جلو میخوام بندازم گردنت تا همیشه نگهدارت باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباست که با خدای خود چت بکنیم ¤ در سایت نماز شب عبادت بکنیم ¤ ای کاش که ما فلاپی دلهارا ¤ با عشق علی و آل فرمت بکنیم ¤ يا علي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که خدا ما را آفریده نعمت است ولیاقت انسان بهشت است خود را به کمتر ازآن نفروشیم.  در ضمن خدا به نماز ما احتیاجی ندارد ما با نماز خواندن لیاقت بندگی خود را ثابت میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور هدیه ی شیطان است و عشق هدیه ی خداوند. افسوس که ما هدیه ی شیطان را به هم میدهیم و هدیه ی خدا را از هم پنهان میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسار دلم دست خدا بود چنین شد ، ای وای اگر دست خودم بود چه میشد/ مقصود دلم مهر و وفا بود چنین گشت ، قصد من اگر جور و جفا بود چه میشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باور می خواهد ، آن هم از جنس امید ، که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد ، یک امید از ته دل به تو گوید که خدا هست هنوز ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذارسرنوشت هر راهی را که میخواهد برود راه ما جداست ابرها هم هرچه میخواهند ببارند چتر ما خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند همه چیز را در 1 روز نیافرییده.پس چه چیز سبب شده که من بیندیشم همه چیز را میتوانم در 1 روز بدست بیاورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز اینگونه برایت دعا کردم :  خدایا! به جز خودت به دیگری واگذارش نکن!  تویی پروردگار او ، پس قرار بده بی نیازی در نفسش ، یقین در دلش ، اخلاص در کردارش و روزی پر برکت در زندگی اش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... جای سوره ای به نام "عشق" در قرآنت خالیست ، که اینگونه آغاز می گردد...  و قسم به روزی که قلبت را می شکنند و جز خدایت مرحمی نخواهی یافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا عزیزم را تو یاری کن * پناهش باشو در حقش تو کاری کن * الهی هر چه میخواهد نصیبش کن * خدایا بر لبش لبخند جاری کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! حکمت قدمهای که برایم برمیداری برمن آشکارکن تا درهایی را که به سویم میگشایی ندانسته نبندم و درهایی که به سویم می بندی به اصرار نگشایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداگوید: تو ای زیباتر از خورشید زیبایم ، تو ای والاترین مهمان دنیایم ، بدان آغوش من باز است ، شروع کن!  یک قدم باتو ، تمام گامهای مانده اش بامن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا بینهایت است، اما بقدر آرزوی تو گسترده میشود ،بقدر نیازت فرود می آید، و بقدر ایمانت کارگشاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند به موسای نبی فرمود: با زبانی دعا کن که با آن گناه نکردی تا دعایت مستجاب گردد!  موسی عرض کرد: چه گونه؟!  خداوند فرمود: به دیگران بگو برایت دعا کنند چون تو با زبان آنها گناه نکردی!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگر بنده مطیعی نیستم دوستانی دارم كه به ذكرت مشغولند، به نعمت وجودشان و احترام مناجاتشان و دل پاكشان به ما نظر كن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گردنتو بیار جلو میخوام بندازم گردنت تا همیشه نگهدارت باشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباست که با خدای خود چت بکنیم ¤ در سایت نماز شب عبادت بکنیم ¤ ای کاش که ما فلاپی دلهارا ¤ با عشق علی و آل فرمت بکنیم ¤ يا علي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این که خدا ما را آفریده نعمت است ولیاقت انسان بهشت است خود را به کمتر ازآن نفروشیم.  در ضمن خدا به نماز ما احتیاجی ندارد ما با نماز خواندن لیاقت بندگی خود را ثابت میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غرور هدیه ی شیطان است و عشق هدیه ی خداوند. افسوس که ما هدیه ی شیطان را به هم میدهیم و هدیه ی خدا را از هم پنهان میکنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسار دلم دست خدا بود چنین شد ، ای وای اگر دست خودم بود چه میشد/ مقصود دلم مهر و وفا بود چنین گشت ، قصد من اگر جور و جفا بود چه میشد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی باور می خواهد ، آن هم از جنس امید ، که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد ، یک امید از ته دل به تو گوید که خدا هست هنوز ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذارسرنوشت هر راهی را که میخواهد برود راه ما جداست ابرها هم هرچه میخواهند ببارند چتر ما خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند همه چیز را در 1 روز نیافرییده.پس چه چیز سبب شده که من بیندیشم همه چیز را میتوانم در 1 روز بدست بیاورم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز اینگونه برایت دعا کردم :  خدایا! به جز خودت به دیگری واگذارش نکن!  تویی پروردگار او ، پس قرار بده بی نیازی در نفسش ، یقین در دلش ، اخلاص در کردارش و روزی پر برکت در زندگی اش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... جای سوره ای به نام "عشق" در قرآنت خالیست ، که اینگونه آغاز می گردد...  و قسم به روزی که قلبت را می شکنند و جز خدایت مرحمی نخواهی یافت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا عزیزم را تو یاری کن * پناهش باشو در حقش تو کاری کن * الهی هر چه میخواهد نصیبش کن * خدایا بر لبش لبخند جاری کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! حکمت قدمهای که برایم برمیداری برمن آشکارکن تا درهایی را که به سویم میگشایی ندانسته نبندم و درهایی که به سویم می بندی به اصرار نگشایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداگوید: تو ای زیباتر از خورشید زیبایم ، تو ای والاترین مهمان دنیایم ، بدان آغوش من باز است ، شروع کن!  یک قدم باتو ، تمام گامهای مانده اش بامن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا بینهایت است، اما بقدر آرزوی تو گسترده میشود ،بقدر نیازت فرود می آید، و بقدر ایمانت کارگشاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند به موسای نبی فرمود: با زبانی دعا کن که با آن گناه نکردی تا دعایت مستجاب گردد!  موسی عرض کرد: چه گونه؟!  خداوند فرمود: به دیگران بگو برایت دعا کنند چون تو با زبان آنها گناه نکردی!