بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا؛ تو چقدر مهربانی که‏[‏مادرم‏]‏ تو را الرحم الراحمین مینامد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته خدایا تو دل گشایی کن... من امدم به امیدت تو هم خدایی کن... به بوی دلکش زلفت که این گره بگشای... دل گرفته ی ما بین و دل گشایی کن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدیا...! باران رحمتت همیشه در حال باریدن است؛ این ما هستیم که کاسه هایمان را برعکس گرفته ایم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خدایا " این که میگی از رگ گردن نزدیکتری و اینا.... در حد و شعورو درک من نیست..... بغلم کن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خداخیلی دلم برات تنگ شده.میشه بیام پیشت؟ ازدست زمینی هات دلم گرفته.باهمشون غریبه ام،حتی نزدیکترین هام.ی سوال خدا:ریزش اشکهای من گردن کی رو میگیره؟:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! شاید کمترین چیزی که به ما دادی صبر است و بیشترین چیزی هم که از ما میخواهی باز هم صبر است...  خدایا ما ادمهای بی تحملی هستیم صبر و تحملم را یادمان بده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بهترین چیزها را به کسانی میبخشد که انتخابها را به او واگذار میکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دوست خداست.اوآنقدرخوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنید دسته گلی تقدیمتان میکندو خوبتر از آن است که اگر دسته گلی به آب دادیم دسته گل هایش را بگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكر نعمت خدا را به جا آوريد اگر حقيقتا او را می پرستيد . نحل 114

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدای من... ای معبود من... دو سه روز شاهیت را چو شدم غلام و چاکر  به جهان نماند شاهی که چو چاکرم نیامد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به جهنمت دیگر نیازی نیست... ما آدمها همدیگر را بهتر میسوزانیم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك جمله زيبا از طرف خداوند: قبل از خواب ديگران را ببخش. و من قبل از اينكه بيدار شويد شما را بخشيده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حدیث قدسی: ای آدمیزاد!همه چیز را برای تو آفریده ام،و تورا برای خودم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حدیث قدسی: تندی مکن با کسی که تورا بر او مسلط کردند،تا با تو تندی نکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا نادانی دیروزم؛شادی امروزم را گرفت.. نادانی امروزم را از من بگیر؛ تا شادی فردایم را از دست ندهم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه كه نمادى از اميد در فنجان قهوه ات نمى بينى و در طالعت نيز خبرى از معجزه نيست ... ........... بدان خداوند ......... همه چيز را به خودت سپرده ....... تا بهترينها را بسازى ......!!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا؛ تو چقدر مهربانی که‏[‏مادرم‏]‏ تو را الرحم الراحمین مینامد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته خدایا تو دل گشایی کن... من امدم به امیدت تو هم خدایی کن... به بوی دلکش زلفت که این گره بگشای... دل گرفته ی ما بین و دل گشایی کن...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدیا...! باران رحمتت همیشه در حال باریدن است؛ این ما هستیم که کاسه هایمان را برعکس گرفته ایم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خدایا " این که میگی از رگ گردن نزدیکتری و اینا.... در حد و شعورو درک من نیست..... بغلم کن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خداخیلی دلم برات تنگ شده.میشه بیام پیشت؟ ازدست زمینی هات دلم گرفته.باهمشون غریبه ام،حتی نزدیکترین هام.ی سوال خدا:ریزش اشکهای من گردن کی رو میگیره؟:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! شاید کمترین چیزی که به ما دادی صبر است و بیشترین چیزی هم که از ما میخواهی باز هم صبر است...  خدایا ما ادمهای بی تحملی هستیم صبر و تحملم را یادمان بده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بهترین چیزها را به کسانی میبخشد که انتخابها را به او واگذار میکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دوست خداست.اوآنقدرخوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنید دسته گلی تقدیمتان میکندو خوبتر از آن است که اگر دسته گلی به آب دادیم دسته گل هایش را بگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكر نعمت خدا را به جا آوريد اگر حقيقتا او را می پرستيد . نحل 114

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خدای من... ای معبود من... دو سه روز شاهیت را چو شدم غلام و چاکر  به جهان نماند شاهی که چو چاکرم نیامد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به جهنمت دیگر نیازی نیست... ما آدمها همدیگر را بهتر میسوزانیم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك جمله زيبا از طرف خداوند: قبل از خواب ديگران را ببخش. و من قبل از اينكه بيدار شويد شما را بخشيده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حدیث قدسی: ای آدمیزاد!همه چیز را برای تو آفریده ام،و تورا برای خودم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حدیث قدسی: تندی مکن با کسی که تورا بر او مسلط کردند،تا با تو تندی نکنم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا نادانی دیروزم؛شادی امروزم را گرفت.. نادانی امروزم را از من بگیر؛ تا شادی فردایم را از دست ندهم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه كه نمادى از اميد در فنجان قهوه ات نمى بينى و در طالعت نيز خبرى از معجزه نيست ... ........... بدان خداوند ......... همه چيز را به خودت سپرده ....... تا بهترينها را بسازى ......!!!!!