بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد پیمانى را که در طوفان با خدا مى بندیم ، در آرامش فراموش نکنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

إِنَّ الْإِنسَٰنَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ  بدرستی که انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است  بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به در گاه خدای آورد ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدهم فکر کنم خدایی هست و پس از آنکه مردم بفهمم خدا وجود ندارد تا اینکه فکر کنم خدایی نیست و پس از آنکه مردم بفهمم خدا وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا از اینکه هوامو داری ،  از اینکه هوای تو ، تو لحظه های من جاری شده ممنونم ، بی ی ی ی نهایت ممنونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی...... همنشین از همنشین رنگ می گیرد، خوشا آنکه با تو همنشین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا همونيه که ما ميخوايم.... اي کاش ما هم هموني بوديم که خدا ميخواست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت ک گرفت،دیگر منت زمین را نکش راه اسمان باز است،پر بکش او همیشه آغوشش باز است،نگفته تو را می خواند؟؟ اگر هیچکس نیست،خدا که هست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!تو در آن بالا بر قله ی الوهیت، تنها چه می کنی؟ ابدیت را بی نیازمندی،بی چشم به راهی، بی امید چگونه به پایان خواهی برد؟ ای که همه ی هستی از آن تو است، تو خود برای که هستی؟ چگونه هستی و نمی پرستی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا همه دنیا بخواد و تو بگی نه نخواد و تو بگی آره تمومه همین که اول و آخر تو هستی به محتاج تو محتاجی حرومه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مااگرلیاقت قرب الی الله را نداشتیم بدان مکلف نمیشدیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خدا گفتگو کنید نه به این خاطر که به چیزی احتیاج دارید  بلکه چون نعمتهای بسیاری دارید که برایشان از او سپاسگزاری کنید. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلنوشته به سلامتی اونی که اگه شکستم بخوره گلایه نمی کنه و میگه خدایا شکرت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! شکرت میکنم بخاطر نداشته هام... که اگه داشتم ارزششون رو نمیدونستم...! شکرت می کنم بخاطر هیچ چیز و همه چیز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه به دل بنده ای سر بزنم وببینم که یاد من بر ان چیره گشته ، اداره وتربیت او را خود به عهده میگیرمف و هم نشین و همسخن و همدم او شوم . (حدیث قدسی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ، میل دیدار با خودت را در دلم بینداز و تو هم به دیدار من مایل باش و در دیدار خودت برای من اسایش و خیر وبرکت قرار ده و در بهشت درجات مرا عالی گردان  امین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان بداند چه چیزهایی در بهشت برای او آماده شده دل از این دنیا میکند و به سوی بهشت پرواز میکند...پس چرا گناه؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد پیمانى را که در طوفان با خدا مى بندیم ، در آرامش فراموش نکنیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

إِنَّ الْإِنسَٰنَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ  بدرستی که انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است  بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر به در گاه خدای آورد ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجیح میدهم فکر کنم خدایی هست و پس از آنکه مردم بفهمم خدا وجود ندارد تا اینکه فکر کنم خدایی نیست و پس از آنکه مردم بفهمم خدا وجود دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا از اینکه هوامو داری ،  از اینکه هوای تو ، تو لحظه های من جاری شده ممنونم ، بی ی ی ی نهایت ممنونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی...... همنشین از همنشین رنگ می گیرد، خوشا آنکه با تو همنشین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا همونيه که ما ميخوايم.... اي کاش ما هم هموني بوديم که خدا ميخواست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت ک گرفت،دیگر منت زمین را نکش راه اسمان باز است،پر بکش او همیشه آغوشش باز است،نگفته تو را می خواند؟؟ اگر هیچکس نیست،خدا که هست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!تو در آن بالا بر قله ی الوهیت، تنها چه می کنی؟ ابدیت را بی نیازمندی،بی چشم به راهی، بی امید چگونه به پایان خواهی برد؟ ای که همه ی هستی از آن تو است، تو خود برای که هستی؟ چگونه هستی و نمی پرستی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا همه دنیا بخواد و تو بگی نه نخواد و تو بگی آره تمومه همین که اول و آخر تو هستی به محتاج تو محتاجی حرومه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مااگرلیاقت قرب الی الله را نداشتیم بدان مکلف نمیشدیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با خدا گفتگو کنید نه به این خاطر که به چیزی احتیاج دارید  بلکه چون نعمتهای بسیاری دارید که برایشان از او سپاسگزاری کنید. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلنوشته به سلامتی اونی که اگه شکستم بخوره گلایه نمی کنه و میگه خدایا شکرت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! شکرت میکنم بخاطر نداشته هام... که اگه داشتم ارزششون رو نمیدونستم...! شکرت می کنم بخاطر هیچ چیز و همه چیز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه به دل بنده ای سر بزنم وببینم که یاد من بر ان چیره گشته ، اداره وتربیت او را خود به عهده میگیرمف و هم نشین و همسخن و همدم او شوم . (حدیث قدسی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ، میل دیدار با خودت را در دلم بینداز و تو هم به دیدار من مایل باش و در دیدار خودت برای من اسایش و خیر وبرکت قرار ده و در بهشت درجات مرا عالی گردان  امین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر انسان بداند چه چیزهایی در بهشت برای او آماده شده دل از این دنیا میکند و به سوی بهشت پرواز میکند...پس چرا گناه؟