بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بخوان به نام خدایت که آفرید.انسان را از علق آفرید.بخوان که خدای تو کریم ترین وجودهاست.خدایی است که به وسیله ی قلم،تعلیم داد و به انسان چیزهایی که نمی دانست،آموخت." (سوره ی علق_آیات ۱تا۵)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا ببخش که به آفریده هایت گفتم "دوستت دارم" اما به تو نگفتم،تویی که بی نهایت مرا دوست داری ...خدایا دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یک مرگ بدهکارم،هزارآرزو طلبکار....یاطلبم رابده یاطلبت رابگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا,مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتحان های خدا برای شناختن ما نیست.  ازهرمشکلی که سرراهتان میاید یک نردبان بسازید برای بالارفتن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهش می کنم امروز برای یه لحظه فکرتو آزاد کن و این سوال رو از خودت بپرس و حداقل یه دقیقه بهش فکر أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ  آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی هم نشین از همنشین رنگ میگیرد ، خوشا انکه با تو همنشین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام خوابیدن با خود قدری فکر کن که امروز چه کرده ای که لایق زنده موندن برای فرداهم هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسید کدام راه نزدیک تر است؟گفتم به کجا؟گفت به منزلگه دوست،گفتم مگر تو فاصله می بینی بین تو و آنکس که دلت خانه اوست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندامن رادریاب لحظه ای که ازتوغافلم! خداونداتوراسپاس ک لحظه ای ازمن غافل نمیشی! خداونداسپاس،شکر که تنهاییم باتوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! اگر روزی فراموش کردم خدای بزرگی دارم . . . تو فراموش نکن بنده ی کوچیکی داری . . .  با نوازشی و یا تلنگری آرام وجودت را . . .  همراهیت را . . . مهربانی و بزرگیت را . . .  برایم یادآوری کن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا سپاس تورا بر بردباریت پس انکه دانستی و سپاس تورا بر گذشت کردنت پس انکه میتوانستی بگیری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا ببخش.. از اینکه همیشه از تو می خواهم.. اما تو رانمیخواهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم خدایاازهمه دلگیرم :گفت حتی من؟ گفتم نگران روزیم :گفت آن بامن. گفتم خیلی تنهایم :گفت تنهاترازمن؟ گفتم درون قلبم خالیست :گفت پرش کن ازعشق من. گفتم دست نیازدارم :گفت بگیردست من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ما که دستمون نمیرسه خودت حق مظلوم رو از ظالم بگیر. بچه ها همگی بگید آمین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا !!!!! گاهی ما بلد نیستیم چجوری ازت به خاطر همه چیزایی که داریم شکر کنیم ،، من الان فقط به خاطر اینکه خودت رو ازم نگرفتی شکر میکنم  تو واسم مهربون ترینیییییییییییییییییییی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"بخوان به نام خدایت که آفرید.انسان را از علق آفرید.بخوان که خدای تو کریم ترین وجودهاست.خدایی است که به وسیله ی قلم،تعلیم داد و به انسان چیزهایی که نمی دانست،آموخت." (سوره ی علق_آیات ۱تا۵)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا ببخش که به آفریده هایت گفتم "دوستت دارم" اما به تو نگفتم،تویی که بی نهایت مرا دوست داری ...خدایا دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یک مرگ بدهکارم،هزارآرزو طلبکار....یاطلبم رابده یاطلبت رابگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا,مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است....!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امتحان های خدا برای شناختن ما نیست.  ازهرمشکلی که سرراهتان میاید یک نردبان بسازید برای بالارفتن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهش می کنم امروز برای یه لحظه فکرتو آزاد کن و این سوال رو از خودت بپرس و حداقل یه دقیقه بهش فکر أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ  آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی هم نشین از همنشین رنگ میگیرد ، خوشا انکه با تو همنشین است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگام خوابیدن با خود قدری فکر کن که امروز چه کرده ای که لایق زنده موندن برای فرداهم هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسید کدام راه نزدیک تر است؟گفتم به کجا؟گفت به منزلگه دوست،گفتم مگر تو فاصله می بینی بین تو و آنکس که دلت خانه اوست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندامن رادریاب لحظه ای که ازتوغافلم! خداونداتوراسپاس ک لحظه ای ازمن غافل نمیشی! خداونداسپاس،شکر که تنهاییم باتوست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ! اگر روزی فراموش کردم خدای بزرگی دارم . . . تو فراموش نکن بنده ی کوچیکی داری . . .  با نوازشی و یا تلنگری آرام وجودت را . . .  همراهیت را . . . مهربانی و بزرگیت را . . .  برایم یادآوری کن …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا سپاس تورا بر بردباریت پس انکه دانستی و سپاس تورا بر گذشت کردنت پس انکه میتوانستی بگیری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا ببخش.. از اینکه همیشه از تو می خواهم.. اما تو رانمیخواهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم خدایاازهمه دلگیرم :گفت حتی من؟ گفتم نگران روزیم :گفت آن بامن. گفتم خیلی تنهایم :گفت تنهاترازمن؟ گفتم درون قلبم خالیست :گفت پرش کن ازعشق من. گفتم دست نیازدارم :گفت بگیردست من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ما که دستمون نمیرسه خودت حق مظلوم رو از ظالم بگیر. بچه ها همگی بگید آمین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا !!!!! گاهی ما بلد نیستیم چجوری ازت به خاطر همه چیزایی که داریم شکر کنیم ،، من الان فقط به خاطر اینکه خودت رو ازم نگرفتی شکر میکنم  تو واسم مهربون ترینیییییییییییییییییییی