بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا! ببخش مرا اگر1000تومانم گم شد غصه دار شدم,ولی نمازم قضا شد و آنقدر غصه نخوردم پروردگارا! ببخش مرا آنقدر که غصه روزیم را خوردم غصه آخرتم را نخوردم...یا غفار الذنوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال بودنی بودم از جنس بی نهایت هر طرف را که نگاه کردم فقط خدا را حس کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدایی می شناسم که ابر رحمتش به زمین و زمان باریده یکی سپاسش می گوید و هزاران نفر کفر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانبندی خدا بی نظیر است ، نه هیچگاه دیر نه هیچگاه زود کمی بردباری می طلبد و ایمان بسیار ، اما ارزش انتظار را دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسایش تن غافلم از یاد خدا کرد همواری این ره مرا سر به هوا کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای پرتو امید ، ای خدا ، راهنمایم باش . پیش پایم را روشن کن ، نمیخواهمآن دوردستها را ببینم . فقط همین یک قدم کافیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تنهایی از نبودن ادمها نیست شاید حس نبودن خالقیه که فراموشش کردیم خدایا شکرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندابه طبیعت زیبایت که مینگرم مفهوم خلقت،عظمت،نعمت،بزرگی،وزیبایی ات را درک میکنم خدایا بخاطراین همه احساس خوب ممنونتم. . . .خداجان شکرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا پیش امده که خدا را حس میکنیم .. حضورش را لمس میکنیم .. ردپای روشنش را میبینیم ..  خدایا ! با اینکه نیستی ، با اینکه به نظر نمی ایی ، اما چقدر هستی ! چقدر معمولی ! چقدر واضح و مشخصی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته علم پیشرفت کرده اما خدا یه سری درمون ها رو پیش خودش نگه داشته فقط با دعا میده اونا رو ... خدایا شکرت به خاطر سلامتی ... شکرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا سه چیز را از کسی که آفریده ای دریغ مدار: اینکه تا زنده ام توان خواندن نماز ایستاده را داشته باشم که عشقت از دلم بیرون نرود و آن زمان که خواندمی در راه تو باشم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه دیدی خدای سیحان پیاپی بر تو نازل می کند بدان که تو را بیدار کرده است و چون دیدی با آنکه گناه میکنی پیاپی به تو نعمت میدهد بدان که تدریجا به سوی هلاک بردن توست !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم:خدایا،همنشینم باش گفت:من مونس کسانی هستم که مرا یادکنند گفتم:چه آسان به دست می آیی گفت:پس ساده ازدستم نده.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با مشکلات روبرو میشویم ، به خدا میگوییم چرا من ؟ اما زمانی که خوشحالی به ما روی میآورد ، صحبتی از خدا نیست یاد بگیریم که در هر وضعیت بگوییم ” بله خدا ! خود من”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا ممنون که کمک کردی بفهمم...که حتی سایه ام در زمان تاریکی تنهایم خواد گذاشت پس فهمیدم....نباید به هیچ چیز جز تو وابسته باشم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من ! نه آن قدر پاکم که کمکم کنی و نه آن قدر بدم که رهایم کنی … میان این دو گمم ! هم خود را و هم تو را آزار میدهم … هر چه قدر تلاش کردم نتوانستم آنی باشم که تو خواستی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا! ببخش مرا اگر1000تومانم گم شد غصه دار شدم,ولی نمازم قضا شد و آنقدر غصه نخوردم پروردگارا! ببخش مرا آنقدر که غصه روزیم را خوردم غصه آخرتم را نخوردم...یا غفار الذنوب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال بودنی بودم از جنس بی نهایت هر طرف را که نگاه کردم فقط خدا را حس کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدایی می شناسم که ابر رحمتش به زمین و زمان باریده یکی سپاسش می گوید و هزاران نفر کفر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانبندی خدا بی نظیر است ، نه هیچگاه دیر نه هیچگاه زود کمی بردباری می طلبد و ایمان بسیار ، اما ارزش انتظار را دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسایش تن غافلم از یاد خدا کرد همواری این ره مرا سر به هوا کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای پرتو امید ، ای خدا ، راهنمایم باش . پیش پایم را روشن کن ، نمیخواهمآن دوردستها را ببینم . فقط همین یک قدم کافیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه تنهایی از نبودن ادمها نیست شاید حس نبودن خالقیه که فراموشش کردیم خدایا شکرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندابه طبیعت زیبایت که مینگرم مفهوم خلقت،عظمت،نعمت،بزرگی،وزیبایی ات را درک میکنم خدایا بخاطراین همه احساس خوب ممنونتم. . . .خداجان شکرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا پیش امده که خدا را حس میکنیم .. حضورش را لمس میکنیم .. ردپای روشنش را میبینیم ..  خدایا ! با اینکه نیستی ، با اینکه به نظر نمی ایی ، اما چقدر هستی ! چقدر معمولی ! چقدر واضح و مشخصی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درسته علم پیشرفت کرده اما خدا یه سری درمون ها رو پیش خودش نگه داشته فقط با دعا میده اونا رو ... خدایا شکرت به خاطر سلامتی ... شکرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا سه چیز را از کسی که آفریده ای دریغ مدار: اینکه تا زنده ام توان خواندن نماز ایستاده را داشته باشم که عشقت از دلم بیرون نرود و آن زمان که خواندمی در راه تو باشم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه دیدی خدای سیحان پیاپی بر تو نازل می کند بدان که تو را بیدار کرده است و چون دیدی با آنکه گناه میکنی پیاپی به تو نعمت میدهد بدان که تدریجا به سوی هلاک بردن توست !؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم:خدایا،همنشینم باش گفت:من مونس کسانی هستم که مرا یادکنند گفتم:چه آسان به دست می آیی گفت:پس ساده ازدستم نده.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با مشکلات روبرو میشویم ، به خدا میگوییم چرا من ؟ اما زمانی که خوشحالی به ما روی میآورد ، صحبتی از خدا نیست یاد بگیریم که در هر وضعیت بگوییم ” بله خدا ! خود من”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا ممنون که کمک کردی بفهمم...که حتی سایه ام در زمان تاریکی تنهایم خواد گذاشت پس فهمیدم....نباید به هیچ چیز جز تو وابسته باشم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من ! نه آن قدر پاکم که کمکم کنی و نه آن قدر بدم که رهایم کنی … میان این دو گمم ! هم خود را و هم تو را آزار میدهم … هر چه قدر تلاش کردم نتوانستم آنی باشم که تو خواستی