بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار سوی خدا میرفت،همه مردم سوار شدند،اما وقتی به بهشت رسیدند همگی پیاده شدند و فراموش کردند که مقصد خدا بود نه بهشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ... پروردگارم ! شیطان لحظه ها فریبم داد و من نفهمیدم ... خدایا قبل از اینکه اخرین ستاره عمرم چیده شود تاج رحمت و بخشایش خود را بر سرم بگذار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کمکمون کن اگه یه وقتی یه جایی چیزی شکوندیم "دل" نباشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رحمت دوست جاریست، مانند رود نه! مانند باران اگر دلتان لرزید، بغضتان ترکید، کسی اینجا محتاج دعاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بچگی بهمون میگفتن از کسی نتـرس، فقـــط از خــــدا بتـرس در حالــی که باید می گفتن از همـــه بترس، به جــــــز خــــدا …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمـانـبـنـدی خـدا بـی نـظـیـر اسـت نـه هـیـچـوقـت دیـر نـه هـیـچـوقـت زود کـمـی بـردبـاری مـی طـلـبـد و ایـمـان بـسـیـار امـا ارزش انـتـظـار را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا مرهم تمام دردهاست . هر چه عمق خراشهاي وجودت بيشتر باشد خدا براي پر كردن آن بيشتر در وجودت جاي مي گيرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تنهاترین تنها شوم باز خدا هست.. او جانشین همه نداشته هاست . تو تنها مهربان جاوید و اسیب پذیر من هستی .. ای پناهگاه ابدی من تو میتوانی جانشین همه بی پناهی ها بشوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي در شتاب زندگي گوشه اي باز ايست و بگو: خدايا ! مي دانم که هستي..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند تنها کسیست که عاشقانی دارد که هیچکدام از بودن رقیبانشان ناراضی نیستند... خداوند آرامش جان است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! بارها دقیقا همانجایی دستم را گرفتی که میتوانستی مچم را بگیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا ، فراموش شده ای که همیشه روبروی ماست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که دنیا چقدر تنگ است، اگه با خدا باشی می تونی دلی به وسعت دریا داشته باشی که تنگ بودنه دنیا را در اون غرق کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست نظر دیگران راجعم چیست همین که خدا دوستم بدارد کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی از خداخواهش کنی. با تمام رنجها سازش کنی عشق یعنی از جهان غافل شدن نیمه شبها با خدا کامل شدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا،لذت و شيريني محبتت رو به همه ي بنده هات نشون بده...خدايا!نگاه مولامون امام تشنه رو از هيچ کس نگير... الهي آمين

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار سوی خدا میرفت،همه مردم سوار شدند،اما وقتی به بهشت رسیدند همگی پیاده شدند و فراموش کردند که مقصد خدا بود نه بهشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ... پروردگارم ! شیطان لحظه ها فریبم داد و من نفهمیدم ... خدایا قبل از اینکه اخرین ستاره عمرم چیده شود تاج رحمت و بخشایش خود را بر سرم بگذار !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا کمکمون کن اگه یه وقتی یه جایی چیزی شکوندیم "دل" نباشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رحمت دوست جاریست، مانند رود نه! مانند باران اگر دلتان لرزید، بغضتان ترکید، کسی اینجا محتاج دعاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بچگی بهمون میگفتن از کسی نتـرس، فقـــط از خــــدا بتـرس در حالــی که باید می گفتن از همـــه بترس، به جــــــز خــــدا …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمـانـبـنـدی خـدا بـی نـظـیـر اسـت نـه هـیـچـوقـت دیـر نـه هـیـچـوقـت زود کـمـی بـردبـاری مـی طـلـبـد و ایـمـان بـسـیـار امـا ارزش انـتـظـار را دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا مرهم تمام دردهاست . هر چه عمق خراشهاي وجودت بيشتر باشد خدا براي پر كردن آن بيشتر در وجودت جاي مي گيرد .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تنهاترین تنها شوم باز خدا هست.. او جانشین همه نداشته هاست . تو تنها مهربان جاوید و اسیب پذیر من هستی .. ای پناهگاه ابدی من تو میتوانی جانشین همه بی پناهی ها بشوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي در شتاب زندگي گوشه اي باز ايست و بگو: خدايا ! مي دانم که هستي..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند تنها کسیست که عاشقانی دارد که هیچکدام از بودن رقیبانشان ناراضی نیستند... خداوند آرامش جان است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! بارها دقیقا همانجایی دستم را گرفتی که میتوانستی مچم را بگیری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا ، فراموش شده ای که همیشه روبروی ماست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که دنیا چقدر تنگ است، اگه با خدا باشی می تونی دلی به وسعت دریا داشته باشی که تنگ بودنه دنیا را در اون غرق کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست نظر دیگران راجعم چیست همین که خدا دوستم بدارد کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی از خداخواهش کنی. با تمام رنجها سازش کنی عشق یعنی از جهان غافل شدن نیمه شبها با خدا کامل شدن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا،لذت و شيريني محبتت رو به همه ي بنده هات نشون بده...خدايا!نگاه مولامون امام تشنه رو از هيچ کس نگير... الهي آمين