بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا... دلم بغض کرده.... گريه ميخواهد... خدايا فرو بردن اين همه بغض روزه را باطل نميکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای بر ما اگر طلب استغفارمان برای سبک شدن بار گناه و کم شدن عذاب وجدان برای ادامه دادن گناهانمان باشد نه برای توبه و ترک آن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکراری ترین حرف این روزهای من (( خدایا ببخش!!!! این بار آخر بود ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم به همه هست بجز تو پس حق داری اگر حواست به همه باشد بجز من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسیدم از او واسطۀ هجران را گفتا سببی هست بگویم آن را من چشم توام اگر نبینی چه عجب من جان توام کسی نبیند جان را "ابوسعید ابوالخیر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا ... اين روزها روحم نيز خسته و شکسته است...تنها با خودش خلوت ميکند،زانوهايش را بغل ميکند و ميگريد،پشت به دنيا کرده،واقعا خسته است و ميگويد من ديگه بازي رو ادامه نميدم ...من رو ببر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا یعنی خدا یعنی پرستیدن ستایش کلید مشکلات یعنی گشایش خدا یعنی ترانه های احساس اون کسی که همیشه تو رو می خواس خدا یعنی اذان را گوش دادن نماز را لحظه ای با عشق خواندن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بینهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید، به قدر آرزوهای تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من تو تنها معشوقی هستی که به عاشقت عشق می ورزی الفیای عاشقی را به بندگانت نیز بیاموز آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو ادد لیستت چنتا فرند داری؟؟ اخه مدتیه کسی برا نعمتات لایک نمیزنه...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى كسانى كه ايمان آورده ‏ايد روزه بر شما واجب شده همانطور كه بر اقوام قبل از شما واجب شده بود و اين دستور براى آن است كه پاك و پرهيزكار شويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... ببخش اگر در افتابی ترین روزهای عمرم خورشید را نادیده گرفته ام ... ببخش اگر در گذر پیچ و خم زندگی همیشه به بن بست رسیدم و فراموش کردم راه آسمان همیشه باز است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا... مرا زیر چتر عفو و لطف خودت پناه ده تا از عذاب در امان باشم و زشنی های ژندگانی را هیچ گاه در تابلوی عمرم ترسیم نکنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا چه حکایتیست عده ای راه میروند که غذایشان هضم شود ما میدویم که گرسنه نمانیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا . . .خواستم بگویم تنهایم اما نگاه خندانت،مرا شرمگین کرد چه کسی بهتر از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــا.. لطفي كن و به بعضی از ایمان آورندگانت گاهي یادآوری کن که تو خـــــــدا هستی نه آنــــهــــا

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا... دلم بغض کرده.... گريه ميخواهد... خدايا فرو بردن اين همه بغض روزه را باطل نميکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وای بر ما اگر طلب استغفارمان برای سبک شدن بار گناه و کم شدن عذاب وجدان برای ادامه دادن گناهانمان باشد نه برای توبه و ترک آن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکراری ترین حرف این روزهای من (( خدایا ببخش!!!! این بار آخر بود ))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم به همه هست بجز تو پس حق داری اگر حواست به همه باشد بجز من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسیدم از او واسطۀ هجران را گفتا سببی هست بگویم آن را من چشم توام اگر نبینی چه عجب من جان توام کسی نبیند جان را "ابوسعید ابوالخیر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا ... اين روزها روحم نيز خسته و شکسته است...تنها با خودش خلوت ميکند،زانوهايش را بغل ميکند و ميگريد،پشت به دنيا کرده،واقعا خسته است و ميگويد من ديگه بازي رو ادامه نميدم ...من رو ببر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا یعنی خدا یعنی پرستیدن ستایش کلید مشکلات یعنی گشایش خدا یعنی ترانه های احساس اون کسی که همیشه تو رو می خواس خدا یعنی اذان را گوش دادن نماز را لحظه ای با عشق خواندن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بینهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید، به قدر آرزوهای تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من تو تنها معشوقی هستی که به عاشقت عشق می ورزی الفیای عاشقی را به بندگانت نیز بیاموز آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو ادد لیستت چنتا فرند داری؟؟ اخه مدتیه کسی برا نعمتات لایک نمیزنه...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى كسانى كه ايمان آورده ‏ايد روزه بر شما واجب شده همانطور كه بر اقوام قبل از شما واجب شده بود و اين دستور براى آن است كه پاك و پرهيزكار شويد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... ببخش اگر در افتابی ترین روزهای عمرم خورشید را نادیده گرفته ام ... ببخش اگر در گذر پیچ و خم زندگی همیشه به بن بست رسیدم و فراموش کردم راه آسمان همیشه باز است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا... مرا زیر چتر عفو و لطف خودت پناه ده تا از عذاب در امان باشم و زشنی های ژندگانی را هیچ گاه در تابلوی عمرم ترسیم نکنم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا چه حکایتیست عده ای راه میروند که غذایشان هضم شود ما میدویم که گرسنه نمانیم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا . . .خواستم بگویم تنهایم اما نگاه خندانت،مرا شرمگین کرد چه کسی بهتر از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــا.. لطفي كن و به بعضی از ایمان آورندگانت گاهي یادآوری کن که تو خـــــــدا هستی نه آنــــهــــا