بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... شاید قصه ی موسی و خضر ، قصه ی همه ی ماست . همه ی ما شبیه موساییم . پر از بیتابی و سوال . خدایا... تو مثل خضر ، تنهایمان نگذار بمان و تا اخر ِ این سفر همراهمان باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمازش ک تمام شد چادر را تا کرد و گذاشت در سجاده.. موهایش را پریشان کرد..سرخاب سفیدابی کرد و وارد مجلس مهمانی شد.. فرشته سمت چپ لبخند تلخی زد و ب فرشته سمت راست گفت: انگار فقط خدا نامحرمه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایـــا ! امـروز را مـهـمـانـم بـاش ... بـه یـک فـنـجـان چـایِ تـلـخ ... وقـتـش رسـیـده طـعـمِ دنـیـایـت را بـدانـی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تلفن ندارد ، اما من با او صحبت میکنم فیسبوک ندارد ، اما من دوست او هستم توییتر ندارد ، اما من او را دنبال میکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا چقدر سخت است خواستن ونتوانستن.دویدن ونرسیدن.به دیروز فکرکردن وبه فردا نرسیدن بغض درگلو خوردن ودم نزدن سیل اشک جاری شدن وگریه نکردن غم وغصه داشتن وبه ناچار خندیدن خدایا به دادمان برس.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! ما اگر بد کنیم تو را بنده خوب بسیار است، تو اگر مدارا نکنی مارا خدای دیگر کجاست؟‍!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح او از هرچه ساخته شده باشد روح من و او از يك جنس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل کوچک و حقیر من نمی‌تواند خدا را درک کند.فقط میتوانم همین را بگویم که خدایا (دوست دارم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهی که باعث توبه بشه . بهتر از ثوابی که آدم رو مغرور کننه امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی گمان کشتی طوفان زده به ساحل ارامش خواهد رسید  غمی نیست  آنگاه که تو نگه دارنده آنی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انسانها بیش از استحقاقشان محبت کن،‏ تا خداوند از پشت چشمان آنها، به تو لبخند بزند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا..منی که وجدانموخوابوندم...همه جورگناه میکنم..چشمموبه همه راه هایی که به تومیرسه بستم...امانمیتونم چشم رواین ماه واین لحظه هاببندم.. خدایاکمکم کن به توبرگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا تا ابد پشت کوهی بگذار. در جایی قرار نده که گرگ تکریم میشود و گوسفند از زیر تیغ تیز گرگ گذرانذه میشود فقط از روی طمع و ول خرجی گرگ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا وقتى انسان رو آفريد از روح پاك خود در او دميد و يكى از دليلى كه او ذهن و قلب ما آگاه است همين است پس سعى كنيم از گناه دورى كنيم كه روح خود را آلوده نكنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تو خیلی بزرگی و من خیلی کوچک ولی جالب اینجاست که .... تو به این بزرگی من کوچک را فراموش نمیکنی ؛ ولی من به این کوچکی تو را فراموش کرده ام . . . پست اولم بود . گفتم اوليش با موضوع خدا باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

<<خوش نگاه خداست>> دعایت میکنم:خداوند هرگز چشم از تو بر ندارد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... شاید قصه ی موسی و خضر ، قصه ی همه ی ماست . همه ی ما شبیه موساییم . پر از بیتابی و سوال . خدایا... تو مثل خضر ، تنهایمان نگذار بمان و تا اخر ِ این سفر همراهمان باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمازش ک تمام شد چادر را تا کرد و گذاشت در سجاده.. موهایش را پریشان کرد..سرخاب سفیدابی کرد و وارد مجلس مهمانی شد.. فرشته سمت چپ لبخند تلخی زد و ب فرشته سمت راست گفت: انگار فقط خدا نامحرمه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایـــا ! امـروز را مـهـمـانـم بـاش ... بـه یـک فـنـجـان چـایِ تـلـخ ... وقـتـش رسـیـده طـعـمِ دنـیـایـت را بـدانـی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تلفن ندارد ، اما من با او صحبت میکنم فیسبوک ندارد ، اما من دوست او هستم توییتر ندارد ، اما من او را دنبال میکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا چقدر سخت است خواستن ونتوانستن.دویدن ونرسیدن.به دیروز فکرکردن وبه فردا نرسیدن بغض درگلو خوردن ودم نزدن سیل اشک جاری شدن وگریه نکردن غم وغصه داشتن وبه ناچار خندیدن خدایا به دادمان برس.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! ما اگر بد کنیم تو را بنده خوب بسیار است، تو اگر مدارا نکنی مارا خدای دیگر کجاست؟‍!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح او از هرچه ساخته شده باشد روح من و او از يك جنس است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عقل کوچک و حقیر من نمی‌تواند خدا را درک کند.فقط میتوانم همین را بگویم که خدایا (دوست دارم)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناهی که باعث توبه بشه . بهتر از ثوابی که آدم رو مغرور کننه امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی گمان کشتی طوفان زده به ساحل ارامش خواهد رسید  غمی نیست  آنگاه که تو نگه دارنده آنی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به انسانها بیش از استحقاقشان محبت کن،‏ تا خداوند از پشت چشمان آنها، به تو لبخند بزند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا..منی که وجدانموخوابوندم...همه جورگناه میکنم..چشمموبه همه راه هایی که به تومیرسه بستم...امانمیتونم چشم رواین ماه واین لحظه هاببندم.. خدایاکمکم کن به توبرگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا تا ابد پشت کوهی بگذار. در جایی قرار نده که گرگ تکریم میشود و گوسفند از زیر تیغ تیز گرگ گذرانذه میشود فقط از روی طمع و ول خرجی گرگ!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا وقتى انسان رو آفريد از روح پاك خود در او دميد و يكى از دليلى كه او ذهن و قلب ما آگاه است همين است پس سعى كنيم از گناه دورى كنيم كه روح خود را آلوده نكنيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تو خیلی بزرگی و من خیلی کوچک ولی جالب اینجاست که .... تو به این بزرگی من کوچک را فراموش نمیکنی ؛ ولی من به این کوچکی تو را فراموش کرده ام . . . پست اولم بود . گفتم اوليش با موضوع خدا باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

<<خوش نگاه خداست>> دعایت میکنم:خداوند هرگز چشم از تو بر ندارد.