بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمــام ِ غصـه هـاے دنیـآ را مے تـوان با یک جمله تحـمل کرد : خدایــا ! مے دانــم کـه مے بینـے ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزخرف ترین روز دنیا می شه اون روزی که طلوع خورشیدش بهت یاداوری کنه نماز صبحت قضا شده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مگذار آنچه را حق میدانم، به خاطر آنکه بد میدانند کتمان کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نماز وقت خداست انرا به ديگران ندهيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه از دوست داشتن آدمها خسته شده ام!! همیشه تو دوست داشتن زیاد روی کردم به بن بست خوردم دیگه نمیخواهم کسی رو دوست داشته باشم به جز.. خدایا تو منو بپذیر که با کم و زیاد دوست داشتنت دوستم داشتی و داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا من اگر بد کنم تورا بنده ديگر بسيار است تو اگر با من مدارا نکنی مرا خدايي ديگر کجاست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالهــــــآ عاشقانه هایم را در پبشگاهت به خاک می مالم و چه خوش انصاف تا میکنی با دستان خالی ام و گران میخری وجود بی بهایم را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداهمان عشق است وهمان عددفهمیدنی نیست احساس کردنی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی را به جهنم می بردند، در را مدام برمیگشت و به عقب خیره میشد، ناگهان خدا فرمود: او را به بهشت ببرید، فرشتگان پرسیدند چرا؟ پروردگار فرمود: او چند بار به عقب نگاه کرد، او امید به بخشش داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگـــران فردایت نباش ! " خدا " ی دیروز و امروزت ، فردا هم هست خوشبختی یعنی نگــــاه " خدا " ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بی نهایت است ... اما به قدر نیاز تو فرود می اید... به قدر ارزوی تو گسترده میشود ... و به قدر ایمان تو کارگشاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين نمكدانه خداجنسه عجيبي دارد هرچقدرميشكنيم بازنمك هادارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آن حس زیبایی است که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ می دزدد سکوتت را یکی آرام می گوید کنارت هستم ای تنها ودل........ آرام می گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اميد خودت ؛ نه بنده های بی خودت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که از همه رانده شدی به ما پناه ببر..... قرآن کریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﻤﺪ ﻭ ﺳﭙﺎﺱ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﯼ است ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩﻡ !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمــام ِ غصـه هـاے دنیـآ را مے تـوان با یک جمله تحـمل کرد : خدایــا ! مے دانــم کـه مے بینـے ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مزخرف ترین روز دنیا می شه اون روزی که طلوع خورشیدش بهت یاداوری کنه نماز صبحت قضا شده.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مگذار آنچه را حق میدانم، به خاطر آنکه بد میدانند کتمان کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نماز وقت خداست انرا به ديگران ندهيم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه از دوست داشتن آدمها خسته شده ام!! همیشه تو دوست داشتن زیاد روی کردم به بن بست خوردم دیگه نمیخواهم کسی رو دوست داشته باشم به جز.. خدایا تو منو بپذیر که با کم و زیاد دوست داشتنت دوستم داشتی و داری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا من اگر بد کنم تورا بنده ديگر بسيار است تو اگر با من مدارا نکنی مرا خدايي ديگر کجاست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالهــــــآ عاشقانه هایم را در پبشگاهت به خاک می مالم و چه خوش انصاف تا میکنی با دستان خالی ام و گران میخری وجود بی بهایم را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداهمان عشق است وهمان عددفهمیدنی نیست احساس کردنی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی را به جهنم می بردند، در را مدام برمیگشت و به عقب خیره میشد، ناگهان خدا فرمود: او را به بهشت ببرید، فرشتگان پرسیدند چرا؟ پروردگار فرمود: او چند بار به عقب نگاه کرد، او امید به بخشش داشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگـــران فردایت نباش ! " خدا " ی دیروز و امروزت ، فردا هم هست خوشبختی یعنی نگــــاه " خدا " ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بی نهایت است ... اما به قدر نیاز تو فرود می اید... به قدر ارزوی تو گسترده میشود ... و به قدر ایمان تو کارگشاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اين نمكدانه خداجنسه عجيبي دارد هرچقدرميشكنيم بازنمك هادارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آن حس زیبایی است که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ می دزدد سکوتت را یکی آرام می گوید کنارت هستم ای تنها ودل........ آرام می گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اميد خودت ؛ نه بنده های بی خودت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنگاه که از همه رانده شدی به ما پناه ببر..... قرآن کریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﻤﺪ ﻭ ﺳﭙﺎﺱ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪﯼ است ﮐﻪ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺍﻭ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﺒﻮﺩﻡ !