بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند ، گوش ها و چشم ها را در سر  قرار داده است تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جستجو کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی هدیه ی هماره ی خداست، فقط ما باید دستهایمان را برای گرفتن هدیه دراز کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ، از عشق امروزمان ، چیزی برای فردا کنار بگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خداوند سپاسگذارم ، چون زیباست ، زیبایی را دوست دارد  و زیبایی هایی مثل ما را آفرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بی نهایت است ، اما ،به قدر نیاز تو فرود می آید  به قدر آرزو های تو گسترده میشود و به قدر ایمان تو کارگشا میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنام خداوندی که داشتن او جبران همه نداشته های من است  میستایمش ، چون لایق ستایش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا دل سپردن به عشق خدایی / ز قید هوس های دنیا، رهایی  خوشا، از گناهان همه توبه کردن / به درگاه حق، نیمه شب، چهره سایی  خوشا بر فراز جهان پر گشودن / گذشتن ز خودبینی و خودنمایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب رویی که دیدی عاشق رویش مشو  نقش او بر دل نگه دار عاشق نقاش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بی نهایت است ، اما ،به قدر نیاز تو فرود میآید  به قدر آرزو های تو گسترده میشود و به قدر ایمان تو کارگشا میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اشک توبه در قنوت / خواندنش با نام غفار الذنوب  عشق یعنی چشمها هم در رکوع / شرمگین از نام ستار العیوب  عشق یعنی سر سجود و دل سجود / ذکر یارب یارب از عمق وجود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رحمت خداوند ممکن است تاخیر داشته باشد ، اما حتمی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبودا  مرا به بزرگی چیز هایی که داده ای آگاه و راضی کن  تا کوچکی چیز هایی که ندارم ، آرامشم را بر هم نزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای انکه مرا به نعمتت پروردی / وزعالم نیستی به هستی اوردی  ازدرگه بی نیازیت ای خالق / من اشک سحری خواهم و روی زردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به قلب کوچکم وسعت ده تا بتوانم بزرگیت را درک کنم و در دریای بزرگی و پاکی  و مهربانی تو قرق شوم و به بالهایم توانی ده تا بتوانم به سوی تو پرواز کنم تو که آشنا ترین آشنایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو بدهد ، نه آنجه که ارزو داری  زیرا گاهی آرزو های تو کوچک و شایستگی تو بسیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من چه سازم خسته راهی درازم  نه فرهادم که مرد از داغ شیرین ، نه ایوبم که با دنیا بسازم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند ، گوش ها و چشم ها را در سر  قرار داده است تا تنها سخنان و صحنه های بالا و والا را جستجو کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی هدیه ی هماره ی خداست، فقط ما باید دستهایمان را برای گرفتن هدیه دراز کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ، از عشق امروزمان ، چیزی برای فردا کنار بگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خداوند سپاسگذارم ، چون زیباست ، زیبایی را دوست دارد  و زیبایی هایی مثل ما را آفرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بی نهایت است ، اما ،به قدر نیاز تو فرود می آید  به قدر آرزو های تو گسترده میشود و به قدر ایمان تو کارگشا میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنام خداوندی که داشتن او جبران همه نداشته های من است  میستایمش ، چون لایق ستایش است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا دل سپردن به عشق خدایی / ز قید هوس های دنیا، رهایی  خوشا، از گناهان همه توبه کردن / به درگاه حق، نیمه شب، چهره سایی  خوشا بر فراز جهان پر گشودن / گذشتن ز خودبینی و خودنمایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوب رویی که دیدی عاشق رویش مشو  نقش او بر دل نگه دار عاشق نقاش باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بی نهایت است ، اما ،به قدر نیاز تو فرود میآید  به قدر آرزو های تو گسترده میشود و به قدر ایمان تو کارگشا میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی اشک توبه در قنوت / خواندنش با نام غفار الذنوب  عشق یعنی چشمها هم در رکوع / شرمگین از نام ستار العیوب  عشق یعنی سر سجود و دل سجود / ذکر یارب یارب از عمق وجود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رحمت خداوند ممکن است تاخیر داشته باشد ، اما حتمی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معبودا  مرا به بزرگی چیز هایی که داده ای آگاه و راضی کن  تا کوچکی چیز هایی که ندارم ، آرامشم را بر هم نزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای انکه مرا به نعمتت پروردی / وزعالم نیستی به هستی اوردی  ازدرگه بی نیازیت ای خالق / من اشک سحری خواهم و روی زردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به قلب کوچکم وسعت ده تا بتوانم بزرگیت را درک کنم و در دریای بزرگی و پاکی  و مهربانی تو قرق شوم و به بالهایم توانی ده تا بتوانم به سوی تو پرواز کنم تو که آشنا ترین آشنایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا میخواهم آنچه را که شایسته توست به تو بدهد ، نه آنجه که ارزو داری  زیرا گاهی آرزو های تو کوچک و شایستگی تو بسیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من چه سازم خسته راهی درازم  نه فرهادم که مرد از داغ شیرین ، نه ایوبم که با دنیا بسازم