بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مازمزمه حضور را میفهمیم معنای زلال نور را میفهمیم ازبس که به داغ انتطارت ماندیم ای باور دل ظهوررا میفهمیم تعجیل در فرجش صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من باور دارم …« شادترین مردم لزوماً کسى که بهترینچیزها را دارد نیستبلکه کسى است که از چیزهایى که دارد بهترین استفاده را مى‌کند. »نلسون ماندلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا دستم بهآسمانت نميرسداما توكه دستت بهزمين ميرسد عزتدوستانم را تا عرشكبريايي خود بلند كنوهر آنچه آرزو دارند برآورده ساز....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــوا خلـیـی سـرده ... خدایـــا این شبا کسی بی پناه نباشه لطفا ... زلزله ای نباشه یه وقت ... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا…. یا نوری بیفکن ، یا توری… ماهی کوچکــت از تاریکی این اقیانوس می ترســـــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــــــــداوندا ! خسته ام ! از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاک… بارانی بفرست چتر گناه را دور انداخته ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــا ! اینکه میگــی از رگـــِ گـــردن نزدیکتــری و ایــن حرفـــا ... در سطـــــحِ شعـــور و درکــــ ِ من نیــست بقـــرآن ... یه دیـــقه بــیــا پائــیــن ... بـــغــــلــــــم کـــــــــــن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از فرق های انسان با خدا این است که انسان تمام خوبیها را با یک بدی فراموش میکند ولی خدا تمام بدیها را با یک خوبی فراموش میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواگردلگیری ،لحظه ای چشم ببند.اندکی اشک بریزوبخوان نام مرا.به تومن نزدیکم نام من یزدان است لقبم ایزدپاک تومرازمزمه کن…خواهم آمدسویت بی صدایادم کن یاکه فریادم کن که منم منتظرفریادت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارهــا در یاد ــم در خاطرهــ هایم درافکار ـم نام زیبایت میدرخشد... نوای نامت همیشه در وجودم نغمه ی تنهائیت را سرمیدهد. خدای من ای تنهاترینــ امیده هر نا امید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خواستم بگویم تنهایم،امانگاه پرمهرت مراشرمگین کرد...چ کسی بهترازتو؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي:تو دوست ميداري كه من تو را دوست دارم؛با آنكه بي نيازي از من! پس من چگونه دوست ندارم كه تو مرا دوست داري با اين همه احتياج كه به تو دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــــــــداوندا ! خسته ام ! از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهاي پاک باراني بفرست، چتر گناه را دور انداخته ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بازی زندگی موقع یار کشی چه خوبه آدم بگه:منو "خدا"،شما همه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با صراط مستقیمت سر به راهم میکنی با رها کردن,تو یارب بیپناهم میکنی غوطه ور در معصیت گشتم,شناور در گناه چون فراموشم شده یا رب نگاهم میکنی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این زموونه همه میخوان دهن مارو سرویس کنن خدایا تو چی تو هم میخوای دهن منو سرویس کنی؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مازمزمه حضور را میفهمیم معنای زلال نور را میفهمیم ازبس که به داغ انتطارت ماندیم ای باور دل ظهوررا میفهمیم تعجیل در فرجش صلوات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من باور دارم …« شادترین مردم لزوماً کسى که بهترینچیزها را دارد نیستبلکه کسى است که از چیزهایى که دارد بهترین استفاده را مى‌کند. »نلسون ماندلا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا دستم بهآسمانت نميرسداما توكه دستت بهزمين ميرسد عزتدوستانم را تا عرشكبريايي خود بلند كنوهر آنچه آرزو دارند برآورده ساز....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــوا خلـیـی سـرده ... خدایـــا این شبا کسی بی پناه نباشه لطفا ... زلزله ای نباشه یه وقت ... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا…. یا نوری بیفکن ، یا توری… ماهی کوچکــت از تاریکی این اقیانوس می ترســـــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــــــــداوندا ! خسته ام ! از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهای پاک… بارانی بفرست چتر گناه را دور انداخته ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــا ! اینکه میگــی از رگـــِ گـــردن نزدیکتــری و ایــن حرفـــا ... در سطـــــحِ شعـــور و درکــــ ِ من نیــست بقـــرآن ... یه دیـــقه بــیــا پائــیــن ... بـــغــــلــــــم کـــــــــــن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از فرق های انسان با خدا این است که انسان تمام خوبیها را با یک بدی فراموش میکند ولی خدا تمام بدیها را با یک خوبی فراموش میکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تواگردلگیری ،لحظه ای چشم ببند.اندکی اشک بریزوبخوان نام مرا.به تومن نزدیکم نام من یزدان است لقبم ایزدپاک تومرازمزمه کن…خواهم آمدسویت بی صدایادم کن یاکه فریادم کن که منم منتظرفریادت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارهــا در یاد ــم در خاطرهــ هایم درافکار ـم نام زیبایت میدرخشد... نوای نامت همیشه در وجودم نغمه ی تنهائیت را سرمیدهد. خدای من ای تنهاترینــ امیده هر نا امید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خواستم بگویم تنهایم،امانگاه پرمهرت مراشرمگین کرد...چ کسی بهترازتو؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي:تو دوست ميداري كه من تو را دوست دارم؛با آنكه بي نيازي از من! پس من چگونه دوست ندارم كه تو مرا دوست داري با اين همه احتياج كه به تو دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــــــــداوندا ! خسته ام ! از فصل سرد گناه و دلتنگ روزهاي پاک باراني بفرست، چتر گناه را دور انداخته ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بازی زندگی موقع یار کشی چه خوبه آدم بگه:منو "خدا"،شما همه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با صراط مستقیمت سر به راهم میکنی با رها کردن,تو یارب بیپناهم میکنی غوطه ور در معصیت گشتم,شناور در گناه چون فراموشم شده یا رب نگاهم میکنی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو این زموونه همه میخوان دهن مارو سرویس کنن خدایا تو چی تو هم میخوای دهن منو سرویس کنی؟