بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی اگر چه درویشم ولی داراتر از من کیست که تو دارایی منی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که شما پای نهادید به راه کوچک مشمارید چو کردید گناه البرز چگونه قد برافراشت مگر باتکه سنگ و خاک وباذره ای کاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی هیچ چیز ارزش نگرانی ندارد،وقتی رویایی مثل خدا ساکن قلب باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درک ...  خدایا تو همیشه خیلی بوده ای ... ، نمی دانی هیچ شدن چه دردی دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا میون این همه مشکلاتم...ولی میدونم تو کنارمی همین بهم ارامش میده خدایا شکرت خیلی دوست دارم بدونم دوسم داری اگه داشته باشی دیگه هیچی نمیخوام فقط دوستم داشته باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا عقیده هایم را از عقده هایم مصون بدار!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"خدایا"چرا تا زنده ایم،روانمان را شاد نمیکنی همین که مردیم شادروانمان میکنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از"معبود"یکتایم فقط یک چیز میخواهم،نگیرد هرگز از قلبت امید استجابت را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي داري گناه مي كني داري چپ و راست رو نگاه مي كني يك بار بالا رو نگاه كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالق من بهشتی دارد،نزدیک،زیباوبزرگ... ودوزخی...به گمانم کوچک وبعید ودرپی دلیلیست که ببخشدمارا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آنقدر خرابم که هیچ مرهمی آرامم نمیکند. مرا در آغوش خود بگیر،  دلم آرامشی خدایی میخواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا  در این شب ها چه خاموشم به یاد تو هم اغوشم به من گفتی وفاداری چه شد کردی فراموشم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی فهمم وقتی به نماز می ایستم من ، تو را می خوانم… ؟! یا تو ، مرا می خوانی …. ؟! فقط کاش که عشق مان دو طرفه باشد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من به عنوان بنده حاجتم را گفتم امیدوارم اگر قرار به برآورده نشدنش هست از حکمت تو باشد نه بی لیاقتی من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بفهمانم که بی تو چه می شوم ، اما نشانم نده مهربانا هم بفهمانم و هم نشانم بده که با تو چه خواهم شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی را نداشتی که به او بیندیشی به آسمان بیندیش  چون در آسمان کسی هست که به تو می اندیشد .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی اگر چه درویشم ولی داراتر از من کیست که تو دارایی منی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که شما پای نهادید به راه کوچک مشمارید چو کردید گناه البرز چگونه قد برافراشت مگر باتکه سنگ و خاک وباذره ای کاه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی هیچ چیز ارزش نگرانی ندارد،وقتی رویایی مثل خدا ساکن قلب باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درک ...  خدایا تو همیشه خیلی بوده ای ... ، نمی دانی هیچ شدن چه دردی دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا میون این همه مشکلاتم...ولی میدونم تو کنارمی همین بهم ارامش میده خدایا شکرت خیلی دوست دارم بدونم دوسم داری اگه داشته باشی دیگه هیچی نمیخوام فقط دوستم داشته باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا عقیده هایم را از عقده هایم مصون بدار!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

‏"خدایا"چرا تا زنده ایم،روانمان را شاد نمیکنی همین که مردیم شادروانمان میکنی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از"معبود"یکتایم فقط یک چیز میخواهم،نگیرد هرگز از قلبت امید استجابت را.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي داري گناه مي كني داري چپ و راست رو نگاه مي كني يك بار بالا رو نگاه كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالق من بهشتی دارد،نزدیک،زیباوبزرگ... ودوزخی...به گمانم کوچک وبعید ودرپی دلیلیست که ببخشدمارا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آنقدر خرابم که هیچ مرهمی آرامم نمیکند. مرا در آغوش خود بگیر،  دلم آرامشی خدایی میخواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا  در این شب ها چه خاموشم به یاد تو هم اغوشم به من گفتی وفاداری چه شد کردی فراموشم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی فهمم وقتی به نماز می ایستم من ، تو را می خوانم… ؟! یا تو ، مرا می خوانی …. ؟! فقط کاش که عشق مان دو طرفه باشد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من به عنوان بنده حاجتم را گفتم امیدوارم اگر قرار به برآورده نشدنش هست از حکمت تو باشد نه بی لیاقتی من ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بفهمانم که بی تو چه می شوم ، اما نشانم نده مهربانا هم بفهمانم و هم نشانم بده که با تو چه خواهم شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی را نداشتی که به او بیندیشی به آسمان بیندیش  چون در آسمان کسی هست که به تو می اندیشد .