بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی شده است !!! برای دروغ هایمان خدا را قسم میخوریم و به حرف راست که میرسیم می شود جان تــو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای ملاقات با خالقم آماده ام اما اینکه خالقم برای عذاب دردناک ملاقات با من آماده باشد چیز دیگریست... وینستون چرچیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بازی زندگی وقت یار کشی چه خوبه باور آدم این باشه که من و خدا, شما همه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ....تمام حرف دلم این است من عشق رابه نام توآغازکرده ام...درهرکجای عشق که هستی آغازکن مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سکوت خدا را در برابر راز و نیازت دیدی، نگو خدا با من قهر است! او به تمام کائنات فرمان سکوت داده تا حرف تو رابشنوند، پس حرف دلت را محکم و خالصانه بگو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو بشکفد ز لبت غنچه های سبز دعا  تورا به فاطمه سوگند التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي خدا بنده ي گناهكاريم ولي بگو جز تو كي و داريم؟! بيشتر از اينا به تو بدهكاريم ولي به لطفت هنوز اميدواريم پروردگار من و بنده ها جاي تو در قلب ما شرمنده ايم از كرده ها مرهم بذار بر درد ما...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﺣﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ، ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ، ﺣﺎﻻ ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ، ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﭼﻪ ﺯﺟﺮﯼ ﻣﯿﮑﺸﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺁﺩﻡ ﺣﺮﻓﺶ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻫﯿﭻ، ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ .... ::. ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ .::

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا از من است، می دانم. از من که سالهاست گفته ام “ایاک نعبد" اما به دیگران هم دلسپرده ام. از من که سالهاست گفته ام "ایاک نستعین" اما به دیگران هم تکیه کرده ام. اما رهایم نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من به عنوان بنده حاجتم را گفتم امیدوارم اگر قرار به برآورده نشدنش هست از حکمت تو باشد تا بی لیاقتی من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دنیای آشفته ی درونم را که تنها از نگاه تو پیداست ، با لالایی مهربان خود ، آرام کن تا وجود داشتن و بودن را به زیبایی احساس کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا شكر به داده‌ات كه نعمت است به نداده‌ات كه حكمت است و به گرفته‌ات كه امتحان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز وصل تو دل به هرچه بستم، توبه بي ياد تو هرجا كه نشستم، توبه در حضرت تو توبه شكستم صدبار زين توبه كه صدبار شكستم، توبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی ارزشت را نزد خدا بدانی، ببین ارزش خدا نزد تو در وقت گناه چقدر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا خواستن شجاعت است بدهد نعمت است ندهد حکمت. از بنده خواستن حماقت است بدهد منت است ندهد ذلت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند برای دشواریهای زندگی سه راه قرار داده است: خنده، خواب و امید.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی شده است !!! برای دروغ هایمان خدا را قسم میخوریم و به حرف راست که میرسیم می شود جان تــو …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من برای ملاقات با خالقم آماده ام اما اینکه خالقم برای عذاب دردناک ملاقات با من آماده باشد چیز دیگریست... وینستون چرچیل

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در بازی زندگی وقت یار کشی چه خوبه باور آدم این باشه که من و خدا, شما همه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ....تمام حرف دلم این است من عشق رابه نام توآغازکرده ام...درهرکجای عشق که هستی آغازکن مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سکوت خدا را در برابر راز و نیازت دیدی، نگو خدا با من قهر است! او به تمام کائنات فرمان سکوت داده تا حرف تو رابشنوند، پس حرف دلت را محکم و خالصانه بگو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چو بشکفد ز لبت غنچه های سبز دعا  تورا به فاطمه سوگند التماس دعا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي خدا بنده ي گناهكاريم ولي بگو جز تو كي و داريم؟! بيشتر از اينا به تو بدهكاريم ولي به لطفت هنوز اميدواريم پروردگار من و بنده ها جاي تو در قلب ما شرمنده ايم از كرده ها مرهم بذار بر درد ما...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﺣﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﻧﻔﻬﻤﻨﺪ، ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ، ﺣﺎﻻ ﻣﯿﻔﻬﻤﻢ، ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﭼﻪ ﺯﺟﺮﯼ ﻣﯿﮑﺸﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺁﺩﻡ ﺣﺮﻓﺶ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻫﯿﭻ، ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﺍﻧﺪ .... ::. ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ .::

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خطا از من است، می دانم. از من که سالهاست گفته ام “ایاک نعبد" اما به دیگران هم دلسپرده ام. از من که سالهاست گفته ام "ایاک نستعین" اما به دیگران هم تکیه کرده ام. اما رهایم نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا من به عنوان بنده حاجتم را گفتم امیدوارم اگر قرار به برآورده نشدنش هست از حکمت تو باشد تا بی لیاقتی من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دنیای آشفته ی درونم را که تنها از نگاه تو پیداست ، با لالایی مهربان خود ، آرام کن تا وجود داشتن و بودن را به زیبایی احساس کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا شكر به داده‌ات كه نعمت است به نداده‌ات كه حكمت است و به گرفته‌ات كه امتحان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز وصل تو دل به هرچه بستم، توبه بي ياد تو هرجا كه نشستم، توبه در حضرت تو توبه شكستم صدبار زين توبه كه صدبار شكستم، توبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر می خواهی ارزشت را نزد خدا بدانی، ببین ارزش خدا نزد تو در وقت گناه چقدر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا خواستن شجاعت است بدهد نعمت است ندهد حکمت. از بنده خواستن حماقت است بدهد منت است ندهد ذلت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند برای دشواریهای زندگی سه راه قرار داده است: خنده، خواب و امید.