بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من “بهشتی ” دارد، نزدیک ، زیبا ، بزرگ و به گمانم “دوزخی ” دارد ، کوچک، بعید و در پی دلیلی ست که ببخشد ما را گاهی به بهانه یک دعا . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست تنها باشی همانند خدا، آنوقت تمام بودنت خداییست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا .... دلم مرهمی می خواهد از جنس خودت ! نزدیـــک ؛ بی خطــــر ، بخشــــنده .... ... بی منّـــــــــــــــــت ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمه... نگاه نکن به جرم من ،نگاه کن به کرمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جونم یه چیزی فهمیدم .وقتی دلم زیاد تنگ بشه واشکام سرازیر شه وندونم دلیلش چیه باید باتو حرف بزم اونوقت خوب میشم دیگه گریه نمیکنم .قول میدم کشفم یادم بمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی عمر به شیرینی عشق آکنده است چه سر انجام خوشی گردش دنیا دارد عشق رازیست که تنها به خدا باید گفت چه سخن ها که خدا با من تنها دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین فاجعه زندگی یک انسان فراموش شدن از یاد *خداوند*است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای گرفتن گواهینامه ایمان ، مطالعه قرآن ضروری است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران می بارد... به حرمت کداممان, نمیدانم! من همین قدرمیدانم؛باران صدای پای اجابت است. خدا با همه جبروتش دارد ناز میخرد نیاز کن... مرا نيز دعا كن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تورا غریب دیدم و غریبانه غریبت شدم/وتورا بخشنده پنداشتم و گناه کار شدم/تورا وفادار دیدم و هرجا که رفتم بازگشتم/تورا گرم دیدم و در سردترین لحظه ها به سراغت آمدم/تو مرا چه دیدی که وفادار ماندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لحظـه گـوش کـن خـــدا ؛ جـدی میگــم نه شکوه است نه گلایه در این دنــیا . . . حــالِ خــیلی هـا اصـلا خـوب نیـست! یـک دسـتی بـه زندگیـشان بکـش لــــــــــــــــــــــــــــطفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خـــدای پـرتوان بــرس بـه داد ایـن نـاتـوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون با خدای یگانه همراهم با خیر و خوشی نیز همراه خواهم بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمشق هاي آب بابا ? يادمان رفت رسم نوشتن با قلم يادمان رفت شعر خداي مهربان را حفظ کرديم اما خداي مهربان يادمان رفت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند برای هر چیزی که اجازه اتفاق افتادنش را میدهد دلیلی دارد.. ممکن است ما هرگز نتوانیم حکمتش را درک کنیم اما باید به اراده و خواست او اعتماد کنیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تنهام اماخوشحالم وقتی یادم میفته تنهاموندن بهترازتنهاشدنه....خوشحالم چون خدایی که دارم خودش تنهایی همه روپرمیکنه.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من “بهشتی ” دارد، نزدیک ، زیبا ، بزرگ و به گمانم “دوزخی ” دارد ، کوچک، بعید و در پی دلیلی ست که ببخشد ما را گاهی به بهانه یک دعا . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زیباست تنها باشی همانند خدا، آنوقت تمام بودنت خداییست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا .... دلم مرهمی می خواهد از جنس خودت ! نزدیـــک ؛ بی خطــــر ، بخشــــنده .... ... بی منّـــــــــــــــــت ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا اجازه من دلم بسته به زنجیر غمه... نگاه نکن به جرم من ،نگاه کن به کرمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جونم یه چیزی فهمیدم .وقتی دلم زیاد تنگ بشه واشکام سرازیر شه وندونم دلیلش چیه باید باتو حرف بزم اونوقت خوب میشم دیگه گریه نمیکنم .قول میدم کشفم یادم بمونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخی عمر به شیرینی عشق آکنده است چه سر انجام خوشی گردش دنیا دارد عشق رازیست که تنها به خدا باید گفت چه سخن ها که خدا با من تنها دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین فاجعه زندگی یک انسان فراموش شدن از یاد *خداوند*است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای گرفتن گواهینامه ایمان ، مطالعه قرآن ضروری است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران می بارد... به حرمت کداممان, نمیدانم! من همین قدرمیدانم؛باران صدای پای اجابت است. خدا با همه جبروتش دارد ناز میخرد نیاز کن... مرا نيز دعا كن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تورا غریب دیدم و غریبانه غریبت شدم/وتورا بخشنده پنداشتم و گناه کار شدم/تورا وفادار دیدم و هرجا که رفتم بازگشتم/تورا گرم دیدم و در سردترین لحظه ها به سراغت آمدم/تو مرا چه دیدی که وفادار ماندی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک لحظـه گـوش کـن خـــدا ؛ جـدی میگــم نه شکوه است نه گلایه در این دنــیا . . . حــالِ خــیلی هـا اصـلا خـوب نیـست! یـک دسـتی بـه زندگیـشان بکـش لــــــــــــــــــــــــــــطفا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای خـــدای پـرتوان بــرس بـه داد ایـن نـاتـوان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون با خدای یگانه همراهم با خیر و خوشی نیز همراه خواهم بود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمشق هاي آب بابا ? يادمان رفت رسم نوشتن با قلم يادمان رفت شعر خداي مهربان را حفظ کرديم اما خداي مهربان يادمان رفت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند برای هر چیزی که اجازه اتفاق افتادنش را میدهد دلیلی دارد.. ممکن است ما هرگز نتوانیم حکمتش را درک کنیم اما باید به اراده و خواست او اعتماد کنیم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تنهام اماخوشحالم وقتی یادم میفته تنهاموندن بهترازتنهاشدنه....خوشحالم چون خدایی که دارم خودش تنهایی همه روپرمیکنه.