بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پیام خدا را خوب دریافت نکردید، به “فرستنده ها” دست نزنید،  “گیرنده ها” را تنظیم کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که در نفسهایش خدا جریان ندارد، بزرگ ترین آلوده کننده ی هوای جهان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمشق های آب،بابا یادمان رفت / رسم نوشتن هم خدایا یادمان رفت  شعر خدای مهربان را حفظ کردیم / اما خدای مهربان را یادمان رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز کوچیک شدن رو بهانه ی نبخشیدن قرار نده  چون اگه قراربود کسی با بخشیدن کوچیک بشه، خدا اینقدر بزرگ نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

التماس به خدا عزت است  اگربرآورده شود نعمت است و اگربرآورده نشود حکمتست  التماس به خلق ذلت است  اگربرآورده شود منت است و اگر برآورده نشود.خفت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا امیدم تویی ، مرا ازدرگاهت ناامید برمگردان  خدایا : توازنهان دل های ما آگاهی . پس در دل های ما  جز بذر محبت مکار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا  به من بیاموز ، دوست بدارم کسانی را که دوستم ندارند  کریه کنم برای کسانی که هیچگاه غم مرا نخوردند  لبخند بزنم به کسانی که هرگز تبسمی به صورتم ننواختند  و عشق بورزم به کسانی که عاشقم نیستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست قفل ها دست کیست، مهم این است که کلیدها دست خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه عطر بهار لب دیوار شکست ، همهجا پر شد از بوی خدا  همه جا آیت اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خداوند آرزویی در دلت نهاد ، بدان توانایی رسیدن به آن را در تو دیده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که در عشق شکست بخوری ، مهم این است که در عشقی  که به خدا داری شکست نخوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بار گنه شد تن مسکینم پست / یارب! چه شود اگر مرا گیری دست؟  گر در عملم آنچه تورا شاید نیست / اندر کرمت آنچه مرا باید هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایی که خدا را نبینند، دو گودال مخوفند که بر صورت انسان دهان باز کرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز یک زندگی زیبا این است:  که امروز با خدا گام برداری و برای فردا به او اعتماد داشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دوست، خداست. او آنقدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنید دسته گلی  تقدیمتان می کند و خوب تر از آن است که اگر دسته گلی به آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! تو آنچنانی که ما می خواهیم، مارا آنچنان کن که تو می خواهی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر پیام خدا را خوب دریافت نکردید، به “فرستنده ها” دست نزنید،  “گیرنده ها” را تنظیم کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که در نفسهایش خدا جریان ندارد، بزرگ ترین آلوده کننده ی هوای جهان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرمشق های آب،بابا یادمان رفت / رسم نوشتن هم خدایا یادمان رفت  شعر خدای مهربان را حفظ کردیم / اما خدای مهربان را یادمان رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز کوچیک شدن رو بهانه ی نبخشیدن قرار نده  چون اگه قراربود کسی با بخشیدن کوچیک بشه، خدا اینقدر بزرگ نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

التماس به خدا عزت است  اگربرآورده شود نعمت است و اگربرآورده نشود حکمتست  التماس به خلق ذلت است  اگربرآورده شود منت است و اگر برآورده نشود.خفت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا امیدم تویی ، مرا ازدرگاهت ناامید برمگردان  خدایا : توازنهان دل های ما آگاهی . پس در دل های ما  جز بذر محبت مکار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا  به من بیاموز ، دوست بدارم کسانی را که دوستم ندارند  کریه کنم برای کسانی که هیچگاه غم مرا نخوردند  لبخند بزنم به کسانی که هرگز تبسمی به صورتم ننواختند  و عشق بورزم به کسانی که عاشقم نیستند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست قفل ها دست کیست، مهم این است که کلیدها دست خداست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه عطر بهار لب دیوار شکست ، همهجا پر شد از بوی خدا  همه جا آیت اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر خداوند آرزویی در دلت نهاد ، بدان توانایی رسیدن به آن را در تو دیده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که در عشق شکست بخوری ، مهم این است که در عشقی  که به خدا داری شکست نخوری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بار گنه شد تن مسکینم پست / یارب! چه شود اگر مرا گیری دست؟  گر در عملم آنچه تورا شاید نیست / اندر کرمت آنچه مرا باید هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایی که خدا را نبینند، دو گودال مخوفند که بر صورت انسان دهان باز کرده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز یک زندگی زیبا این است:  که امروز با خدا گام برداری و برای فردا به او اعتماد داشته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین دوست، خداست. او آنقدر خوب است که اگر یک گل به او تقدیم کنید دسته گلی  تقدیمتان می کند و خوب تر از آن است که اگر دسته گلی به آب دادیم، دسته گل هایش را پس بگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! تو آنچنانی که ما می خواهیم، مارا آنچنان کن که تو می خواهی