بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. خدا .. را در قلب کسانی دیدم که بی هیچ توقعی .. مهربان اند .. !!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند در خانه است این ما هستیم که به گردش میرویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا داده هايتــــ،نداده هايتــــ و گرفته هايتــــ را شكر ميگويم چون داده هايتــــ نعمتــــ،نداده هايتــــ حكمتــــ و گرفته هايتــــ امتحان استــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا بگویید من ترک تحصیل کردم دیگر امتحان نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برترین ایمان آن است که معتقد باشی که هر جا تو هستی خداوند با توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از خواب دیگران را ببخش و من قبل از اینکه بیدار شوی تو را بخشیده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من “بهشتی ” دارد، نزدیک ، زیبا ، بزرگ و به گمانم “دوزخی ” دارد ، کوچک، بعید و در پی دلیلی ست که ببخشد ما را گاهی به بهانه یک دعا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یافته هایت را با باخته هایت مقایسه کن اگر ” خدا ” را یافتی هر چه باختی مهم نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواقع شادی ، ستایش “خدا” مواقع سخت ، یافتن “خدا” مواقع آرام ، پرستش “خدا” مواقع دردناک ، اعتماد به “خدا” و در تمامی مواقع تشکر از ” خدا ” را فراموش نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تو را سپاس هر که به من میرسد بوی قفس میدهد جز تو که پر میدهی تا بپرانی مرا . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه اش طولانيست... اما خدايم ميبخشد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح، پلکهایت، فصل جدیدی از زندگی را ورق می زند، سطر اول همیشه این است: "خدا همیشه با ماست" پس بخوانش با لبخند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــا تــــــو کــــه بـــاشــــــمـــ تـــــمامـــ دورهــــا ، نــــزدیــــکــــــنـــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه که خداوند می دهد پایانی ندارد و آنچه که بشر می دهد دوامی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش دوست داشتن را تجربه نمیکردم... تجربه تلخی بود... دیگرهیچوقت نمیخواهم حضوری گرم سرمای وجودم رامحوکند... دیگرهیچگاه به نگاه عاشقی دل نمیبندم..... و هیچگاه به سلام مهربانی پاسخ نخواهم داد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تو را سپاس هر که به من میرسد بوی قفس میدهد جز تو که پر میدهی تا بپرانی مرا . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. خدا .. را در قلب کسانی دیدم که بی هیچ توقعی .. مهربان اند .. !!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند در خانه است این ما هستیم که به گردش میرویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پروردگارا داده هايتــــ،نداده هايتــــ و گرفته هايتــــ را شكر ميگويم چون داده هايتــــ نعمتــــ،نداده هايتــــ حكمتــــ و گرفته هايتــــ امتحان استــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا بگویید من ترک تحصیل کردم دیگر امتحان نگیر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برترین ایمان آن است که معتقد باشی که هر جا تو هستی خداوند با توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از خواب دیگران را ببخش و من قبل از اینکه بیدار شوی تو را بخشیده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من “بهشتی ” دارد، نزدیک ، زیبا ، بزرگ و به گمانم “دوزخی ” دارد ، کوچک، بعید و در پی دلیلی ست که ببخشد ما را گاهی به بهانه یک دعا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یافته هایت را با باخته هایت مقایسه کن اگر ” خدا ” را یافتی هر چه باختی مهم نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مواقع شادی ، ستایش “خدا” مواقع سخت ، یافتن “خدا” مواقع آرام ، پرستش “خدا” مواقع دردناک ، اعتماد به “خدا” و در تمامی مواقع تشکر از ” خدا ” را فراموش نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تو را سپاس هر که به من میرسد بوی قفس میدهد جز تو که پر میدهی تا بپرانی مرا . . ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه اش طولانيست... اما خدايم ميبخشد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح، پلکهایت، فصل جدیدی از زندگی را ورق می زند، سطر اول همیشه این است: "خدا همیشه با ماست" پس بخوانش با لبخند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــا تــــــو کــــه بـــاشــــــمـــ تـــــمامـــ دورهــــا ، نــــزدیــــکــــــنـــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه که خداوند می دهد پایانی ندارد و آنچه که بشر می دهد دوامی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش دوست داشتن را تجربه نمیکردم... تجربه تلخی بود... دیگرهیچوقت نمیخواهم حضوری گرم سرمای وجودم رامحوکند... دیگرهیچگاه به نگاه عاشقی دل نمیبندم..... و هیچگاه به سلام مهربانی پاسخ نخواهم داد........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تو را سپاس هر که به من میرسد بوی قفس میدهد جز تو که پر میدهی تا بپرانی مرا . . .