بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش، سهم قلبی ست که در تصرف خداست قلبت آرام و دلن شاد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجاباشی خدا1پله ازت بالاتره نه بخاطراینکه خداست،برااینکه دست توبگیره .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رحمت خداوند ممکن است تاخیر داشته باشد ، اما حتمی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايــــــــــــا....! طاقـت ِ مـن را با طــاق ِ آسمانت اشتباه گرفته اي .... اين پيمانـــه ، ســال هـاست کـه پــــُـر شــده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايـــا ؛ ايـن روزهــا حرفهـــايم بوي ناشـــکري مي دهنــد ... امـــا تـــو... بـه حســـاب تنهــايي و درد دل بگـــذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز دلخوشم به “خدا نگهدارت” اگر نمی خواستی برگردی اصراری نبود که خدا مرا نگه دارد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزمودم دل خود را به هزاران شیوه ، هیچ چیز به غیر از یاد خدا شادش نکرد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا گفت ببرینش جهمنم برگشت و نگاهی کرد خدا گفت: نبرینش، اونو به بهشت ببرین! فرشتگان سوال کردند چرا!؟... جواب داد: چون او هنوز به من امیدوار است .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ! مگر نه‌اینکه من نیز چون تو تنهایم پس مرا دریاب و به سوی خویش بازگردان ، دستان مهربانت را بگشا که سخت نیازمند آرامش آغوشت هستم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم از کسی که ازخدا نمیترسه... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستش دارم ... بزرگيش را ... سکوتش را ... عظمتش را ... اُبهتش را ... تنهاييش را ... حکمتش را ... صبرش را ... و ... و ... بودنش عادتيست ، مثل نفس کشيدن ! خدا را ميگويم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار ارزوی بشر درمقابل یک تقدیر الهی محکوم به فناست ارزو دارم خدا بهترین و قشنگ ترین تقدیر ها را برایت رقم بزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هروقت که ناراحتم ازت میخوام خوشحالم کنی هروقت که خوشحالم تو رو یادم میره خدایا بگو چکار کنم خجالت می کشم خودم رو بنده تو بدونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدمی نه در آ در این دریا عین ما جو به عین ما از ما هر که با ما نشست از ما شد بلکه گر قطره بود شد دریا دیدهٔ عالم است از او روشن می‌نماید چو نور در اشیا آینه صد هزار می‌ بینم در همه روی او بود پیدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جام گیتی نماست این دل ما خلوت کبریاست این دل ما در دل ما جز او نمی گنجد روز و شب با خداست این دل ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا . . . سیب که شیرین است سهل! تو بگو، زهر! هرچه که باشد . . . بیار،با تمامـ وجود ﻣي بلعمـ . . . تو فقط مرا از این دنیا بنداز بیرون . . .!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش، سهم قلبی ست که در تصرف خداست قلبت آرام و دلن شاد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجاباشی خدا1پله ازت بالاتره نه بخاطراینکه خداست،برااینکه دست توبگیره .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رحمت خداوند ممکن است تاخیر داشته باشد ، اما حتمی است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايــــــــــــا....! طاقـت ِ مـن را با طــاق ِ آسمانت اشتباه گرفته اي .... اين پيمانـــه ، ســال هـاست کـه پــــُـر شــده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايـــا ؛ ايـن روزهــا حرفهـــايم بوي ناشـــکري مي دهنــد ... امـــا تـــو... بـه حســـاب تنهــايي و درد دل بگـــذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز دلخوشم به “خدا نگهدارت” اگر نمی خواستی برگردی اصراری نبود که خدا مرا نگه دارد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزمودم دل خود را به هزاران شیوه ، هیچ چیز به غیر از یاد خدا شادش نکرد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا گفت ببرینش جهمنم برگشت و نگاهی کرد خدا گفت: نبرینش، اونو به بهشت ببرین! فرشتگان سوال کردند چرا!؟... جواب داد: چون او هنوز به من امیدوار است .!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ! مگر نه‌اینکه من نیز چون تو تنهایم پس مرا دریاب و به سوی خویش بازگردان ، دستان مهربانت را بگشا که سخت نیازمند آرامش آغوشت هستم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم از کسی که ازخدا نمیترسه... !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستش دارم ... بزرگيش را ... سکوتش را ... عظمتش را ... اُبهتش را ... تنهاييش را ... حکمتش را ... صبرش را ... و ... و ... بودنش عادتيست ، مثل نفس کشيدن ! خدا را ميگويم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار ارزوی بشر درمقابل یک تقدیر الهی محکوم به فناست ارزو دارم خدا بهترین و قشنگ ترین تقدیر ها را برایت رقم بزند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هروقت که ناراحتم ازت میخوام خوشحالم کنی هروقت که خوشحالم تو رو یادم میره خدایا بگو چکار کنم خجالت می کشم خودم رو بنده تو بدونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدمی نه در آ در این دریا عین ما جو به عین ما از ما هر که با ما نشست از ما شد بلکه گر قطره بود شد دریا دیدهٔ عالم است از او روشن می‌نماید چو نور در اشیا آینه صد هزار می‌ بینم در همه روی او بود پیدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جام گیتی نماست این دل ما خلوت کبریاست این دل ما در دل ما جز او نمی گنجد روز و شب با خداست این دل ما

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا . . . سیب که شیرین است سهل! تو بگو، زهر! هرچه که باشد . . . بیار،با تمامـ وجود ﻣي بلعمـ . . . تو فقط مرا از این دنیا بنداز بیرون . . .!