بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لحظه کار، به خدا تکیه کن. او محکم ترین تکیه گاه و پشتیان است. هرکاری را با نام او شروع کن. بکوش , پشتکار داشته باش , سپس همه چیز را به او واگذار کن. خداوند فرمود : حرکت از تو برکت از من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت هر کوه بلند سبزه زاریست پر از یاد خدا و درآن باغ کسی می خواند که خدا هست دگر غصه چرا؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب ما جاده ای است که باید تنها مسافرش خدا باشد. قلبی که با غیر خدا آشناست کوچه ای بن بست است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند هرگاه بخواهدانسانى رافاسدكنداورابه تمامى آرزوهايش مى رساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشناخته را محرم هر راز مکن قفل دل خود بر همه کس باز مکن در قلک دل برای آینده خویش جز عشق خدا و دین پس انداز مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خدا می خواهد فساد کسی را بر ملا کند،قدرت سکوت را از او می گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز مردم دل بکن یاد خــــــــــــــــدا کن خدا را وقت تنهایی صدا کـــــــــــــــن در آن حالت که اشکت می چکد گرم غنیمت دان و مارا هـــــــــــم دعا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــه حرف دارد اما برای پر کردن تنهایی من حرف ندارد “خـــــــــــدا “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

• دست به دامن خدا که می شوم،.... چیزی آهسته درون من به صدا می آید که ... نترس!!!! … از باختن تا ساختن دوباره فاصلهای نیست ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من خداییست که اگر سرش فریاد کشیدم به جای اینکه با مشت به دهانم بزند با انگشتان مهربانش نوازشم می کند و می گوید میدانم جز من کسی نداری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به سوی تو می آید، اگر او را دعوت کنی و آنوقت به تو نشان خواهد داد که همواره در آنجا بوده است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر داشته باش همراهي خداوند با انسان آرام بيصدا و هميشگي ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!اون دنیا اگه خواستی گناه های یواشکی مون رو نشون بدی ،لطفا گریه های یواشکی مون رو هم نشون بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا پناهش باش،یارش باش،"جهان"تاریکی محض است،(میترسم)کنارش باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با خدا درد دل کن نه با خلق خدا،و فقط به او توکل کن انگاه میبینی که چگونه قبل از اینکه خودت دست به کار شوی،خدا دست به کار شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس امشب دلتنگی ام را چاره نمکیند.. خدایا تو نهایت آنچه هستی که باید باشد..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در لحظه کار، به خدا تکیه کن. او محکم ترین تکیه گاه و پشتیان است. هرکاری را با نام او شروع کن. بکوش , پشتکار داشته باش , سپس همه چیز را به او واگذار کن. خداوند فرمود : حرکت از تو برکت از من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت هر کوه بلند سبزه زاریست پر از یاد خدا و درآن باغ کسی می خواند که خدا هست دگر غصه چرا؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلب ما جاده ای است که باید تنها مسافرش خدا باشد. قلبی که با غیر خدا آشناست کوچه ای بن بست است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند هرگاه بخواهدانسانى رافاسدكنداورابه تمامى آرزوهايش مى رساند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نشناخته را محرم هر راز مکن قفل دل خود بر همه کس باز مکن در قلک دل برای آینده خویش جز عشق خدا و دین پس انداز مکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خدا می خواهد فساد کسی را بر ملا کند،قدرت سکوت را از او می گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ز مردم دل بکن یاد خــــــــــــــــدا کن خدا را وقت تنهایی صدا کـــــــــــــــن در آن حالت که اشکت می چکد گرم غنیمت دان و مارا هـــــــــــم دعا کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســــه حرف دارد اما برای پر کردن تنهایی من حرف ندارد “خـــــــــــدا “

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

• دست به دامن خدا که می شوم،.... چیزی آهسته درون من به صدا می آید که ... نترس!!!! … از باختن تا ساختن دوباره فاصلهای نیست ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من خداییست که اگر سرش فریاد کشیدم به جای اینکه با مشت به دهانم بزند با انگشتان مهربانش نوازشم می کند و می گوید میدانم جز من کسی نداری . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا به سوی تو می آید، اگر او را دعوت کنی و آنوقت به تو نشان خواهد داد که همواره در آنجا بوده است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر داشته باش همراهي خداوند با انسان آرام بيصدا و هميشگي ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!اون دنیا اگه خواستی گناه های یواشکی مون رو نشون بدی ،لطفا گریه های یواشکی مون رو هم نشون بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا پناهش باش،یارش باش،"جهان"تاریکی محض است،(میترسم)کنارش باش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه با خدا درد دل کن نه با خلق خدا،و فقط به او توکل کن انگاه میبینی که چگونه قبل از اینکه خودت دست به کار شوی،خدا دست به کار شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس امشب دلتنگی ام را چاره نمکیند.. خدایا تو نهایت آنچه هستی که باید باشد..