بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست به دامن خدا که می شوم چیزی آهسته درون من به صدا می آید که... نترس! از باختن تا ساختن دوباره فاصله ای نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا! تقدیرم را زیبا بنویس. کمکم کن آنچه را تو زود خواهی من دیر نخواهم... و آنچه تو دیر می خواهی من زود نخواهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعایتان را اجابت کند، آنکه آسمانی را میگریاند تا گلی را بخنداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم باز امشب گرفته؛ بیا تا کمی با تو صحبت کنم... بیا تا دل کوچکم را خدایا، فقط با تو قسمت کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است ، وقتی دست افتاده ای را میگیری و لبخند را مهمان قلبش می کنی ؛ و این چه زیباست. نازنین ، دستانت نورانی و بوسیدنی شده اند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تنها مي شوي بدان خدا همه را بيرون كرده تا با تو تنها باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هر چی ترسیدم رسیدم ، پس از خــــدا میترسم تا به خودش برسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آن قدر بر پای طلب،تاول نامرادی نشسته است که جز تو محبوبی را سراغ نگیریم و آن قدر بر قلب عاطفه ، خنجر جفا خورده است که سر به دامان دیگری نسپاریم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

: خـدایــا اگـه یـه روز فرامــوش کـردم خـدای بزرگــــی دارم،تو فرامـــوش نکــن که بــنده کوچکی داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالق من "بهشتي" دارد ،نزديك ،زيبا و بزرگ و "دوزخي" دارد به گمانم كوچك و بعيد ودر پي دليلي است كه ببخشد ما را... (دكتر علي شريعتي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو احتیاج دارم ، خدای من میدانی خدایا هر چه فکر میکنم هیچ حرفی نمیماند جز نگاه “تو” همین که تو نگاهم کنی برایم کافیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند فراموشی را آفرید تا غیر او را فراموش کنیم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــُدایا چـِگونه بخوآنــَمَت دَر حآلی که نآفــَرمآنی اَت کَرده اَمـ؟ وَ چگونه نَخوانَمَت دَر حآلی که به لُطف میشنآسَمَت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى خدا براى حفاظت از شما كسى را از زندگيتان حذف ميكند.اصرار به برگشتن نكنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آنکه طلبکار خدایی به خود آ..... از خود بطلب کز تو جدا نیست خدا... اول به خود آ، چون به خود آیی به خدا... اقرار نمایی به خدایی خدا..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیان از تلاطم دریا به خدا شکایت بردند و چون دریا آرام شد خود را اسیر تور صیادان یافتند. تلاطم های زندگی حکمتی از خداوند است پس از خدا بخواهیم دلمان آرام باشد نه دریای دور و برمان.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست به دامن خدا که می شوم چیزی آهسته درون من به صدا می آید که... نترس! از باختن تا ساختن دوباره فاصله ای نیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا! تقدیرم را زیبا بنویس. کمکم کن آنچه را تو زود خواهی من دیر نخواهم... و آنچه تو دیر می خواهی من زود نخواهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعایتان را اجابت کند، آنکه آسمانی را میگریاند تا گلی را بخنداند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم باز امشب گرفته؛ بیا تا کمی با تو صحبت کنم... بیا تا دل کوچکم را خدایا، فقط با تو قسمت کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است ، وقتی دست افتاده ای را میگیری و لبخند را مهمان قلبش می کنی ؛ و این چه زیباست. نازنین ، دستانت نورانی و بوسیدنی شده اند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي تنها مي شوي بدان خدا همه را بيرون كرده تا با تو تنها باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از هر چی ترسیدم رسیدم ، پس از خــــدا میترسم تا به خودش برسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آن قدر بر پای طلب،تاول نامرادی نشسته است که جز تو محبوبی را سراغ نگیریم و آن قدر بر قلب عاطفه ، خنجر جفا خورده است که سر به دامان دیگری نسپاریم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

: خـدایــا اگـه یـه روز فرامــوش کـردم خـدای بزرگــــی دارم،تو فرامـــوش نکــن که بــنده کوچکی داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالق من "بهشتي" دارد ،نزديك ،زيبا و بزرگ و "دوزخي" دارد به گمانم كوچك و بعيد ودر پي دليلي است كه ببخشد ما را... (دكتر علي شريعتي)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو احتیاج دارم ، خدای من میدانی خدایا هر چه فکر میکنم هیچ حرفی نمیماند جز نگاه “تو” همین که تو نگاهم کنی برایم کافیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند فراموشی را آفرید تا غیر او را فراموش کنیم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــُدایا چـِگونه بخوآنــَمَت دَر حآلی که نآفــَرمآنی اَت کَرده اَمـ؟ وَ چگونه نَخوانَمَت دَر حآلی که به لُطف میشنآسَمَت؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى خدا براى حفاظت از شما كسى را از زندگيتان حذف ميكند.اصرار به برگشتن نكنيد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای آنکه طلبکار خدایی به خود آ..... از خود بطلب کز تو جدا نیست خدا... اول به خود آ، چون به خود آیی به خدا... اقرار نمایی به خدایی خدا..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهیان از تلاطم دریا به خدا شکایت بردند و چون دریا آرام شد خود را اسیر تور صیادان یافتند. تلاطم های زندگی حکمتی از خداوند است پس از خدا بخواهیم دلمان آرام باشد نه دریای دور و برمان.