بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهى خودت آگاهى که درياى دلم را جزر و مد است يا باسط بسطم ده و يا قابض قبضم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا زمين را مدور آفريد تا به انسان بگويد همان لحظه اي که تصور مي کني به آخر دنيا رسيده اي، درست در نقطه آغاز هستي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه به بن بست رسيدم مطمئن بودم که پشت ديوار ، خدا منتظر من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا: تو ميداني که من دلواپس فرداي خود هستم/مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را / مبادا گم کنم اهداف زيبا را دلم بين اميد و نا اميدي ميزند پرسه / مي کند فرياد ، ميشود خسته. مرا تنها نگذار خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آن حس زیبایی است که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ می دزدد سکوتت را کسی همچون نسیم دشت آهسته می گوید کنارت هستم ای تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تنها روزنه امیدی است که هیچگاه بسته نمیشود ، تنها کسیست که با دهان بسته هم میتوان صدایش کرد و با پای شکسته هم میتوان سراغش رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دستانم خالي ست، قلبم پر از آرزوهاي دست نيافتنيست. يا دستانم را توانا ساز، يا درونم را از آرزوهاي دست نيافتني تهي ساز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا، حکمت قدم هايي را که برايم بر مي داري بر من آشکار کن، تا درهايي را که به سويم مي گشايي، ندانسته نبندم و درهايي که به رويم مي بندي ، به اصرار نگشايم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تصادف جان سالم به در برده بود و می گفت زندگی اش را مدیون ماشین مدل بالایش است و خدا همچنان لبخند میزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن با هر كى دوست شى شكل و فرم همونو مى گيرى... حالا فكرشو بكن وقتى با خدا دوست بشى چه زيبا شكل مى گيرى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! از هیچ دشمنی نمی هراسم، چون تو در کنارمی، آنجا که تو هستی اشکها سوزنده نیستند، مرگ هم تلخ نیست اگر با من بمانی همیشه پیروزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــا ، دخـلـَم با خرجـم نمیخواند ، کم آورده ام ، صبری که داده بودی تمام شد ، ولی دردم همچنان باقیست !!! بدهکار قلبم شده ام ، میدانم شرمنده ام نمیکنی؛ باز هم صبـــــــر میخواهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتــی سکوت خــدا را در برابر راز ُ نیــازت دیدی نگــو خـدا با مــن قهر است... او به تمـام کـائنات فرمــان سکوت داده تــا حرف دلـــت را بشـــنود... پس حرف دلــت را به او بگــو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب های دراز بی عبادت، چه کنم طبعم به گناه کرده عادت چه کنم گویند کریم است و گنه می بخشد گیرم که ببخشد زخجالت چه کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که در علم خود زبون باشی عارف کردگار چون باشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خداوند از پشت،دستهایش را روی چشمانم گذاشت،از لای انگشتانش آنقدر محو دیدن دنیا شدم که فراموش کردم منتظر است نامش را صدا کنم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهى خودت آگاهى که درياى دلم را جزر و مد است يا باسط بسطم ده و يا قابض قبضم کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا زمين را مدور آفريد تا به انسان بگويد همان لحظه اي که تصور مي کني به آخر دنيا رسيده اي، درست در نقطه آغاز هستي.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه به بن بست رسيدم مطمئن بودم که پشت ديوار ، خدا منتظر من است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا: تو ميداني که من دلواپس فرداي خود هستم/مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را / مبادا گم کنم اهداف زيبا را دلم بين اميد و نا اميدي ميزند پرسه / مي کند فرياد ، ميشود خسته. مرا تنها نگذار خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آن حس زیبایی است که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ می دزدد سکوتت را کسی همچون نسیم دشت آهسته می گوید کنارت هستم ای تنها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تنها روزنه امیدی است که هیچگاه بسته نمیشود ، تنها کسیست که با دهان بسته هم میتوان صدایش کرد و با پای شکسته هم میتوان سراغش رفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دستانم خالي ست، قلبم پر از آرزوهاي دست نيافتنيست. يا دستانم را توانا ساز، يا درونم را از آرزوهاي دست نيافتني تهي ساز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا، حکمت قدم هايي را که برايم بر مي داري بر من آشکار کن، تا درهايي را که به سويم مي گشايي، ندانسته نبندم و درهايي که به رويم مي بندي ، به اصرار نگشايم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تصادف جان سالم به در برده بود و می گفت زندگی اش را مدیون ماشین مدل بالایش است و خدا همچنان لبخند میزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگن با هر كى دوست شى شكل و فرم همونو مى گيرى... حالا فكرشو بكن وقتى با خدا دوست بشى چه زيبا شكل مى گيرى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! از هیچ دشمنی نمی هراسم، چون تو در کنارمی، آنجا که تو هستی اشکها سوزنده نیستند، مرگ هم تلخ نیست اگر با من بمانی همیشه پیروزم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــا ، دخـلـَم با خرجـم نمیخواند ، کم آورده ام ، صبری که داده بودی تمام شد ، ولی دردم همچنان باقیست !!! بدهکار قلبم شده ام ، میدانم شرمنده ام نمیکنی؛ باز هم صبـــــــر میخواهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتــی سکوت خــدا را در برابر راز ُ نیــازت دیدی نگــو خـدا با مــن قهر است... او به تمـام کـائنات فرمــان سکوت داده تــا حرف دلـــت را بشـــنود... پس حرف دلــت را به او بگــو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب های دراز بی عبادت، چه کنم طبعم به گناه کرده عادت چه کنم گویند کریم است و گنه می بخشد گیرم که ببخشد زخجالت چه کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که در علم خود زبون باشی عارف کردگار چون باشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خداوند از پشت،دستهایش را روی چشمانم گذاشت،از لای انگشتانش آنقدر محو دیدن دنیا شدم که فراموش کردم منتظر است نامش را صدا کنم...