بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش خواهی دید که ان لحظه هرگز نخواهد رسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه با دیگرانید ، خود را خط بزنید و هر گاه با خدایید، دیگران را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى خدا انقدر صدايت را دوست دارد كه سكوت ميكند تا دوباره بگويى خدايا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دنیای آشفته ی درونم را که تنها از نگاه تو پیداست ، با لالایی مهربان خود ، آرام کن تا وجود داشتن و بودن را به زیبایی احساس کنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا تا اندازه ی امیدوار باش که جرات گناه کردن پیدا نکنی و از اون تا اندازه ی بترس که از رحمت اون ناامید نشوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هر روز کمی اندوه برام بفرست زیرا در اندوه است که تو یاد میشوی و در خوشی از یاد میروی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فراموش نکن که هر چه رخ دهد همواره در آغوش خدا هستی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی در اگر باز نگردد نروم باز به جایی پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمده ام ای خدا ، جانا تو پناهم بده عاشق فریاد دل ، ربا تو پیامم بده سوگند به تو ای حرمت درماندگان عاشق راهت شدم ، محبا راهم بده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی تو را میخوانم که بهترینها هستی پس به بهترینهایم بهترینها را عطاکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اول ، عشق پاک اولیاست عشق اول ، داده ایی از رب ماست عشق اول ، روح او به جسم ماست عشق اول ، یک دم از عشق خداست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه روزم خدایا سیریست به تو می اندیشم پی عشق فریبنده و زاینده ، به تومی اندیشم همچو قویی ، به دل دریاچه عشقت که منم نشسته بر موج سوارم ، به تو می اندیشم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بفهمانم که بی تو چه می شوم ، اما نشانم نده مهربانا هم بفهمانم و هم نشانم بده که با تو چه خواهم شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدارِ خدا بُوَد مُیَسَر با دیده ی دل، نه دیده ی سر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوله بارم بر دوش سفرى مى باید،سفرى تاته تنهایى محض هرکجا لرزیدى،از سفر ترسیدى فقط آهسته بگو: من خدا را دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطاری سوی "خـــــــــدا" میرفت،همه مردم سوار شدند....به بهشت که رسیدن همه پیاده شدن...و فراموش کردن که مقصد "خـــــــــــدا"بود نه بهشت...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا لحظه شکست به خدا ایمان داشته باش خواهی دید که ان لحظه هرگز نخواهد رسید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه با دیگرانید ، خود را خط بزنید و هر گاه با خدایید، دیگران را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهى خدا انقدر صدايت را دوست دارد كه سكوت ميكند تا دوباره بگويى خدايا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا دنیای آشفته ی درونم را که تنها از نگاه تو پیداست ، با لالایی مهربان خود ، آرام کن تا وجود داشتن و بودن را به زیبایی احساس کنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا تا اندازه ی امیدوار باش که جرات گناه کردن پیدا نکنی و از اون تا اندازه ی بترس که از رحمت اون ناامید نشوی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هر روز کمی اندوه برام بفرست زیرا در اندوه است که تو یاد میشوی و در خوشی از یاد میروی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فراموش نکن که هر چه رخ دهد همواره در آغوش خدا هستی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی در اگر باز نگردد نروم باز به جایی پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آمده ام ای خدا ، جانا تو پناهم بده عاشق فریاد دل ، ربا تو پیامم بده سوگند به تو ای حرمت درماندگان عاشق راهت شدم ، محبا راهم بده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی تو را میخوانم که بهترینها هستی پس به بهترینهایم بهترینها را عطاکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اول ، عشق پاک اولیاست عشق اول ، داده ایی از رب ماست عشق اول ، روح او به جسم ماست عشق اول ، یک دم از عشق خداست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه روزم خدایا سیریست به تو می اندیشم پی عشق فریبنده و زاینده ، به تومی اندیشم همچو قویی ، به دل دریاچه عشقت که منم نشسته بر موج سوارم ، به تو می اندیشم . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بفهمانم که بی تو چه می شوم ، اما نشانم نده مهربانا هم بفهمانم و هم نشانم بده که با تو چه خواهم شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیدارِ خدا بُوَد مُیَسَر با دیده ی دل، نه دیده ی سر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوله بارم بر دوش سفرى مى باید،سفرى تاته تنهایى محض هرکجا لرزیدى،از سفر ترسیدى فقط آهسته بگو: من خدا را دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطاری سوی "خـــــــــدا" میرفت،همه مردم سوار شدند....به بهشت که رسیدن همه پیاده شدن...و فراموش کردن که مقصد "خـــــــــــدا"بود نه بهشت...