بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جون اين سرنوشتي كه برام بافتي قسمت يقه اش برام تنگه دارم خفه ميشم قربون دستت بي زحمت كمي شلش كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بی نهایت است،اما به قدر فهم هر نفر کوچک میشود و به قدر نیاز هر نفر فرود می آید و به قدر آرزوی هر نفر گسترده میشود وبه قدر ایمانمان کارگشا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا خوشي امروزم رابخاطرناداني ديروزم ازدست دادم ناداني امروزم رابگير تا خوشي فردايم را ازدست ندهم


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در ۲ راهی زندگی ام تابلوی راهت را محکم قرار بده نکند که با نسیمی راهم را کج کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا.. مگذار آنچه راكه حق مي دانم؛ به خاطر آنچه كه بد ميدانند،كتمان كنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و مارا مي آزمايي درشرايط سخت يكي پس از ديگري وديگري پس از ديگري! وما خسته از اين امتحانات " دنياي آزمون وخطايت، سه ماه تعطيلي ندارد؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتخاب با توست میتونی بگی: (صبح بخیر خدا جون) میتونیم بگی: (خدا بخیر کنه صبح شده)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا بگویید من ترک تحصیل کردم دیگر امتحان نگیـــــــــر......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا؛
خط و نشان دوزخت را برايم نكش،
جهنم تر از نبودنت، جايي را سراغ ندارم.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها جایى که حجاب مى کنیم هنگام نماز است! گویا تنها کسى که با ما نامحرم است خداست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ازتو معجزه ای میخواهم معجزه ای بزرگ در حد خدا بودنت تو خود بهتر میدانی معجزه ای که اشک شوقم را جاری کند...نامید نیستم فقط دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی تو بخشنده ترین و زیباترینی ، گوهر اشک میخری دل شکسته میخواهی ، و عمل بی ریا میپذیری . ما را از گناه سبکبار کن ، و دیدگانمان را اشکبار و قلبمان را به عشق خودت گرفتار . . . آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جمله زیبا از طرف خدا : “قبل از خواب دیگران را ببخش و من قبل از اینکه بیدار شوید ، شما را بخشیده ام” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ، راهی نمیبینم ، آینده پنهان است اما مهم نیست همین کافیست که تو راه رامیبینی و من تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل های بزرگ و احساس های بلند عشق های زیبا و پر شکوه می آفرینند که جان دادن در کنارش آرزوئی شور انگیز است اما کدامین معشوق مخاطب راستین چنین معشوقی خواهد بود و او فقط خداوند است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آن حس زیبائیست که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ میدزدد سکوتت را یکی آهسته می گوید کنارت هستم ای تنها و دل آرام می گیرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا جون اين سرنوشتي كه برام بافتي قسمت يقه اش برام تنگه دارم خفه ميشم قربون دستت بي زحمت كمي شلش كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند بی نهایت است،اما به قدر فهم هر نفر کوچک میشود و به قدر نیاز هر نفر فرود می آید و به قدر آرزوی هر نفر گسترده میشود وبه قدر ایمانمان کارگشا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا خوشي امروزم رابخاطرناداني ديروزم ازدست دادم ناداني امروزم رابگير تا خوشي فردايم را ازدست ندهم


تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا در ۲ راهی زندگی ام تابلوی راهت را محکم قرار بده نکند که با نسیمی راهم را کج کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا.. مگذار آنچه راكه حق مي دانم؛ به خاطر آنچه كه بد ميدانند،كتمان كنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و مارا مي آزمايي درشرايط سخت يكي پس از ديگري وديگري پس از ديگري! وما خسته از اين امتحانات " دنياي آزمون وخطايت، سه ماه تعطيلي ندارد؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتخاب با توست میتونی بگی: (صبح بخیر خدا جون) میتونیم بگی: (خدا بخیر کنه صبح شده)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا بگویید من ترک تحصیل کردم دیگر امتحان نگیـــــــــر......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا؛
خط و نشان دوزخت را برايم نكش،
جهنم تر از نبودنت، جايي را سراغ ندارم.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها جایى که حجاب مى کنیم هنگام نماز است! گویا تنها کسى که با ما نامحرم است خداست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ازتو معجزه ای میخواهم معجزه ای بزرگ در حد خدا بودنت تو خود بهتر میدانی معجزه ای که اشک شوقم را جاری کند...نامید نیستم فقط دلتنگم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی تو بخشنده ترین و زیباترینی ، گوهر اشک میخری دل شکسته میخواهی ، و عمل بی ریا میپذیری . ما را از گناه سبکبار کن ، و دیدگانمان را اشکبار و قلبمان را به عشق خودت گرفتار . . . آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جمله زیبا از طرف خدا : “قبل از خواب دیگران را ببخش و من قبل از اینکه بیدار شوید ، شما را بخشیده ام” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ، راهی نمیبینم ، آینده پنهان است اما مهم نیست همین کافیست که تو راه رامیبینی و من تو را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل های بزرگ و احساس های بلند عشق های زیبا و پر شکوه می آفرینند که جان دادن در کنارش آرزوئی شور انگیز است اما کدامین معشوق مخاطب راستین چنین معشوقی خواهد بود و او فقط خداوند است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا آن حس زیبائیست که در تاریکی صحرا زمانی که هراس مرگ میدزدد سکوتت را یکی آهسته می گوید کنارت هستم ای تنها و دل آرام می گیرد