بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا! اراده ام را به زمان کودکی بازگردان همان زمان که برای یکبار ایستادن هزار بار می افتادم اما نا امید نمی شدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی پرسیدند... کدامین خصلت از خدای خود را دوست داری؟ گفت: همین بس که میدانم، او میتواند مچم را بگیرد ولی دستم را میگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بهشت را بر زمین نیافته است آن را در آسمان نیز نخواهد یافت خانۀ خدا نزدیک ماست و تنها اثاث آن، عشق است امیلی دیکنسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما رو نميدونم ولي من واسه هر امتحانم ٢هفته وقت ميخوام، تنبل نيستما ولي بالاخره بعد ١٠ترم يخورده به استراحت نياز دارم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم کنج حرم جـــامعه را می خواندم برگ در برگ مفاتیح، پـــــــر از شبنم شد یازده پله زمین، رفت بـــــه سمت ملکوت یک قدم مانده به او کار جهان در هم شد "اللهم عـــــجــــــل لــــــولـــــــیک الفرج"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا....اگر تمام مردم دنیا پشتشان بم باشد,وقتی که تو پشتمی خیالم راحته...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را از دلت احساس کن و قدم هایت را محکمتر از همیشه بردار چرا که وقتی ایمان شکست میخورد ترس پیروزی اش را در وجودت جشن میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي برترازخيال وقياس ووهم/وزهرچه گفته اندوشنيديم وخوانده ايم/مجلس تمام گشت وبه آخررسيدعمر/ماهمچنان دراول وصف تومانده ايم خدايادووووووست دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا : مرا به بزرگی چیزهایی که داده ای آگاه وراضی کن تاکوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم رابه هم نریزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید همیشه به یاد داشته باشیم که راز یک زندگی آرام در این است که امروز را در کنار خدا گام برداریم و فردامان را به او بسپاریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالها تو نادیده میگیری من هم نادیده میگیرم تو خطاهایـم را من عطاهایت را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازهم حال ما ز التماس دعا گذشت  بازهم حسرت کِشم و آه از این سرگذشت  قسمت نبوده و نیست انگار، من در حرم  چشمان من گریه نکن که آب از سرم گذشت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهگاهی دل من میگیرد،بیشتر وقته غروب،آن زمانى که خدا نیز پر از تنهاییست واذان در پیش است،من وضو خواهم ساخت،از خدا خواهم خواست که توتنها نشوى و دلت پر زخوشى ها باشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عهد و پیمان خود وفا کنید . ( سوره اسراء )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه با دیگرانید خود را خط بزنید و هر وقت با خدایید دیگران را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی نصیرمان باش، تا بصیر گردیم / بصیرمان کن، تا از مسیر بر نگردیم،  و آزادمان کن تا اسیر نگردیم . . .  التماس دعا

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا! اراده ام را به زمان کودکی بازگردان همان زمان که برای یکبار ایستادن هزار بار می افتادم اما نا امید نمی شدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی پرسیدند... کدامین خصلت از خدای خود را دوست داری؟ گفت: همین بس که میدانم، او میتواند مچم را بگیرد ولی دستم را میگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بهشت را بر زمین نیافته است آن را در آسمان نیز نخواهد یافت خانۀ خدا نزدیک ماست و تنها اثاث آن، عشق است امیلی دیکنسون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما رو نميدونم ولي من واسه هر امتحانم ٢هفته وقت ميخوام، تنبل نيستما ولي بالاخره بعد ١٠ترم يخورده به استراحت نياز دارم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتم کنج حرم جـــامعه را می خواندم برگ در برگ مفاتیح، پـــــــر از شبنم شد یازده پله زمین، رفت بـــــه سمت ملکوت یک قدم مانده به او کار جهان در هم شد "اللهم عـــــجــــــل لــــــولـــــــیک الفرج"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا....اگر تمام مردم دنیا پشتشان بم باشد,وقتی که تو پشتمی خیالم راحته...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را از دلت احساس کن و قدم هایت را محکمتر از همیشه بردار چرا که وقتی ایمان شکست میخورد ترس پیروزی اش را در وجودت جشن میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي برترازخيال وقياس ووهم/وزهرچه گفته اندوشنيديم وخوانده ايم/مجلس تمام گشت وبه آخررسيدعمر/ماهمچنان دراول وصف تومانده ايم خدايادووووووست دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا : مرا به بزرگی چیزهایی که داده ای آگاه وراضی کن تاکوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم رابه هم نریزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید همیشه به یاد داشته باشیم که راز یک زندگی آرام در این است که امروز را در کنار خدا گام برداریم و فردامان را به او بسپاریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارالها تو نادیده میگیری من هم نادیده میگیرم تو خطاهایـم را من عطاهایت را . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازهم حال ما ز التماس دعا گذشت  بازهم حسرت کِشم و آه از این سرگذشت  قسمت نبوده و نیست انگار، من در حرم  چشمان من گریه نکن که آب از سرم گذشت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهگاهی دل من میگیرد،بیشتر وقته غروب،آن زمانى که خدا نیز پر از تنهاییست واذان در پیش است،من وضو خواهم ساخت،از خدا خواهم خواست که توتنها نشوى و دلت پر زخوشى ها باشد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به عهد و پیمان خود وفا کنید . ( سوره اسراء )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه با دیگرانید خود را خط بزنید و هر وقت با خدایید دیگران را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی نصیرمان باش، تا بصیر گردیم / بصیرمان کن، تا از مسیر بر نگردیم،  و آزادمان کن تا اسیر نگردیم . . .  التماس دعا