بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق نگرانی های ما ، فاصله ما را از خدا نشان می دهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر بسپاریم همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است: آرام، بی صدا، همیشگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا چه گم كرد آن كه تو را يافت و چه يافت آن كس كه تو را گم كرد؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند مهربان در قرآن مجيد كه نامه عشق حضرت شان به انسان ها ست مي فرمايند:" اگر خداوند سبحان در دل هاي شما خيري را بداند، بهتر از آن را به شما ارزاني مي فرمايد‎"‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی فهمم وقتی به نماز می ایستم من ، تو را می خوانم… ؟! یا تو ، مرا می خوانی …. ؟! فقط کاش که عشقمان دو طرفه باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه هایم را در پبشگاهت به خاک می مالم و چه خوش انصاف تا میکنی با دستان خالی ام و گران میخری وجود بی بهایم را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بفهمان که بی تو چه میشوم،ولی نشانم نده.. خدایا هم بفهمان و هم نشانم بده که با تو چه خواهم شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا مدعیان رفاقت هرکدام تا قافله ای همراهند عده ای تا مرز زمان ، عده ای تامرز توان و همگی تا مرز این جهان... تنها تویی که می مانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم میخواهد, وقتی بغض میکنم, خدا از آسمان به زمین بیاد, اشک هایم را پاک کند, دستم را بگیرد و بگوید: اینجا آدما اذیتت میکنن؟!!! بــیـــا بــــــریــــــــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم تا وقتی که پشتت به خدا گرم است تمام هراس های دنیا خنده دار است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ما یک دستمان در دست خداست اگر دستش را رها نکنیم و با کمک او به کمک و یاری انسانهای دردمند بشتابیم,خواهیم دید که خدا ما را به جایی خواهد برد که از رویاهایمان هم زیباتر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدایــا دیـدی؟؟!!! کلی بـــــــاران فرستادی تـــا این لکه هـــا را از دلـــم بشویـــی... ...... من کـــه گفته بـــودم لکه نیست ، زخــــــــــــــــــــــم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... نــرسـان "زمـانی" را کـه بــرای زنـدگی؛ همـه چیـز داشتـه باشیـم غیـر از "زمـان" ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای خنده ی خدا را میشنوی؟ دعایت را شنیده به آنچه محال می پنداریی میخندد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند به موسای نبی فرمود: با زبانی دعا کن که با آن گناه نکردی تا دعایت مستجاب گردد! موسی عرض کرد: چگونه؟! خداوند فرمود: به دیگران بگو برایت دعا کنند چون تو با زبان آنها گناه نکردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هیچکس بر سر باورش نمی جنگم خدای هر کس همان است که در درون او با وی سخن می گوید .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمق نگرانی های ما ، فاصله ما را از خدا نشان می دهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر بسپاریم همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است: آرام، بی صدا، همیشگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا چه گم كرد آن كه تو را يافت و چه يافت آن كس كه تو را گم كرد؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند مهربان در قرآن مجيد كه نامه عشق حضرت شان به انسان ها ست مي فرمايند:" اگر خداوند سبحان در دل هاي شما خيري را بداند، بهتر از آن را به شما ارزاني مي فرمايد‎"‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی فهمم وقتی به نماز می ایستم من ، تو را می خوانم… ؟! یا تو ، مرا می خوانی …. ؟! فقط کاش که عشقمان دو طرفه باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه هایم را در پبشگاهت به خاک می مالم و چه خوش انصاف تا میکنی با دستان خالی ام و گران میخری وجود بی بهایم را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا بفهمان که بی تو چه میشوم،ولی نشانم نده.. خدایا هم بفهمان و هم نشانم بده که با تو چه خواهم شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا مدعیان رفاقت هرکدام تا قافله ای همراهند عده ای تا مرز زمان ، عده ای تامرز توان و همگی تا مرز این جهان... تنها تویی که می مانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلم میخواهد, وقتی بغض میکنم, خدا از آسمان به زمین بیاد, اشک هایم را پاک کند, دستم را بگیرد و بگوید: اینجا آدما اذیتت میکنن؟!!! بــیـــا بــــــریــــــــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم تا وقتی که پشتت به خدا گرم است تمام هراس های دنیا خنده دار است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ما یک دستمان در دست خداست اگر دستش را رها نکنیم و با کمک او به کمک و یاری انسانهای دردمند بشتابیم,خواهیم دید که خدا ما را به جایی خواهد برد که از رویاهایمان هم زیباتر است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــدایــا دیـدی؟؟!!! کلی بـــــــاران فرستادی تـــا این لکه هـــا را از دلـــم بشویـــی... ...... من کـــه گفته بـــودم لکه نیست ، زخــــــــــــــــــــــم است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ... نــرسـان "زمـانی" را کـه بــرای زنـدگی؛ همـه چیـز داشتـه باشیـم غیـر از "زمـان" ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای خنده ی خدا را میشنوی؟ دعایت را شنیده به آنچه محال می پنداریی میخندد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند به موسای نبی فرمود: با زبانی دعا کن که با آن گناه نکردی تا دعایت مستجاب گردد! موسی عرض کرد: چگونه؟! خداوند فرمود: به دیگران بگو برایت دعا کنند چون تو با زبان آنها گناه نکردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هیچکس بر سر باورش نمی جنگم خدای هر کس همان است که در درون او با وی سخن می گوید .