بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا به این توجه کردی که خدا میتونه مچتو بگیره ولی دستتو میگیره؟!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او ضمیر مفرد غایب نیست او همه دنیای من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من تو را بخشنده پنداشتم و گنه کار شدم، تو را وفادار دیدم و هر جا که رفتم باز گشتم، تو را گرم دیدم و در سردترین لحظه ها به سراغتآمدم ، اما... اما... تو در من چه دیدی که به من وفادار ماندی...؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد پروردگار بزرگ ترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد. حضرت زهرا (س)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مارا ببخش، به خاطر همه درهایی که زدیم و خانه تو نبود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انديشيده ام چه بسا خداوند هر گره اي كه در كارم مي اندازد همچون گره قالي باشد كه در نهايت نقشي خوش برآيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نياز،ميكشم ناز يكى تا به همه ناز كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا دنيا را به كساني بده كه دوست دارند.من تو را دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر از زندگی چه می خواهید که در خدایی خدا یافت نمی شود؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز تو... با هر که حرف زدم صدایم رانشنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام باش، توكل كن، تفكر كن، آستینها را بالا بزن، آنگاه دستان خداوند را می بینی كه زودتر از تو دست به كار شده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز مثل خاک و آغوش سجاده نیست... وقتی دلت هوای خدا م ی ک ن د

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روسياهي‌مان نگاه نکن وبه دستهايمان که خالي وگنهکارند، قلبمان راببين که هرروز،صبح وشام تو رامیخواند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در دنیا، خودت را مهمان حساب کنی و حق تعالی را میزبان، همه غصه ها می روند. چون هزار غصه به دل میزبان است که دل مهمان از یکی از آنها خبر ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود می نگرم تا ببینم که خطا کجاست ... بعد از کمی تامل و قدری سکوت پی میبرم : آنجا که خالی از خداست ، خطاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا: من آنچه دل تو خواست هرگز نشدم............ اما تو هماني که دلم مي خواهد..!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا حالا به این توجه کردی که خدا میتونه مچتو بگیره ولی دستتو میگیره؟!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

او ضمیر مفرد غایب نیست او همه دنیای من است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من تو را بخشنده پنداشتم و گنه کار شدم، تو را وفادار دیدم و هر جا که رفتم باز گشتم، تو را گرم دیدم و در سردترین لحظه ها به سراغتآمدم ، اما... اما... تو در من چه دیدی که به من وفادار ماندی...؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد پروردگار بزرگ ترین مصلحت را به سویش فرو خواهد فرستاد. حضرت زهرا (س)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مارا ببخش، به خاطر همه درهایی که زدیم و خانه تو نبود....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انديشيده ام چه بسا خداوند هر گره اي كه در كارم مي اندازد همچون گره قالي باشد كه در نهايت نقشي خوش برآيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نياز،ميكشم ناز يكى تا به همه ناز كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا دنيا را به كساني بده كه دوست دارند.من تو را دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مگر از زندگی چه می خواهید که در خدایی خدا یافت نمی شود؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز تو... با هر که حرف زدم صدایم رانشنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام باش، توكل كن، تفكر كن، آستینها را بالا بزن، آنگاه دستان خداوند را می بینی كه زودتر از تو دست به كار شده اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز مثل خاک و آغوش سجاده نیست... وقتی دلت هوای خدا م ی ک ن د

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به روسياهي‌مان نگاه نکن وبه دستهايمان که خالي وگنهکارند، قلبمان راببين که هرروز،صبح وشام تو رامیخواند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر در دنیا، خودت را مهمان حساب کنی و حق تعالی را میزبان، همه غصه ها می روند. چون هزار غصه به دل میزبان است که دل مهمان از یکی از آنها خبر ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خود می نگرم تا ببینم که خطا کجاست ... بعد از کمی تامل و قدری سکوت پی میبرم : آنجا که خالی از خداست ، خطاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا: من آنچه دل تو خواست هرگز نشدم............ اما تو هماني که دلم مي خواهد..!!