بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با شادی و سرور و خنده ای دردل زندگی کنید در این صورت خدا نیایش شما را خواهد شنید حتی اگر کلمه ای هم بر زبان نرانید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعاع مهربانیت را روز به روز زیادتر کن!آن قدر که روزی بتوانی همه را در ان جای دهی..آن وقت تا خدا فاصله ای نیست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچكس نفهميد كه خداهم تنهاييش رافرياد ميزند"قل هو الله احد".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بهشت را بر زمین نیافته است آن را در آسمان نیز نخواهد یافت خانه ی خدا نزدیک ماست و تنها اثاث آن ، عشق است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آن قدر برپای طلب،تاول نامرادی نشسته است که جز تو محبوبی را سراغ نگیریم و آن قدر بر قلب عاطفه ، خنجر جفا خورده است که سر به دامان دیگری نسپاریم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجـــــــازه خدا؟؟ می شه من ورقـــــــه مو بدم؟ می دونم وقت امتــــــــــــ حان تموم نشده ولی من دیگـــه خسته شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاده های زندگی را خدا هموار می کند کار ما فقط برداشتن سنگ ریزه هاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!خیلی برگردون عقب یا بزن بره جلو اینجای زندگی دلم خیلی گرفته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خدایا مرا فهم ده تا متوقع نباشم که دنیا ومردم آن مطابق میل من رفتار کنند "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار بار عهد بستم و هزار بار توبه شکستم و بر اسب عصیان نشستم دانی که در خفا چه بوده ام و چه هستم ! به لب آه و و به دل جاه و زبان کوتاه ! پس مرا به سر انگشت نیم نگاهی نگاه دار و به غیر خود وا مگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن پنجره ی دل آدمای مهربون رو به خدا باز میشه ، از اون پنجره من رو هم دعا کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی تو بخشنده ترین و زیباترینی ، گوهر اشک میخری دل شکسته میخواهی ، و عمل بی ریا میپذیری . ما را از گناه سبکبار کن ، و دیدگانمان را اشکبار و قلبمان را به عشق خودت گرفتار . . . آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران میباردبه حرمت کداممان نمیدانم! من همین قدرمیدانم باران صدای پای اجابت است خدا باهمه جبروتش دارد ناز میخردنیاز پس مي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به کسی تکیه کنید که به کسی تکیه نکرده باشد و او کسی نیست غیر از خدا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا اين روزها كه تمام شود مي آيم و دست ميزارم و روي شانه ات و ميگويم:
جنبه رو حال كردي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا خيلي سخته وقتي كه بايد بين عشقت و اعتقادت يكي رو انتخاب كني!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با شادی و سرور و خنده ای دردل زندگی کنید در این صورت خدا نیایش شما را خواهد شنید حتی اگر کلمه ای هم بر زبان نرانید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعاع مهربانیت را روز به روز زیادتر کن!آن قدر که روزی بتوانی همه را در ان جای دهی..آن وقت تا خدا فاصله ای نیست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچكس نفهميد كه خداهم تنهاييش رافرياد ميزند"قل هو الله احد".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بهشت را بر زمین نیافته است آن را در آسمان نیز نخواهد یافت خانه ی خدا نزدیک ماست و تنها اثاث آن ، عشق است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا آن قدر برپای طلب،تاول نامرادی نشسته است که جز تو محبوبی را سراغ نگیریم و آن قدر بر قلب عاطفه ، خنجر جفا خورده است که سر به دامان دیگری نسپاریم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجـــــــازه خدا؟؟ می شه من ورقـــــــه مو بدم؟ می دونم وقت امتــــــــــــ حان تموم نشده ولی من دیگـــه خسته شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاده های زندگی را خدا هموار می کند کار ما فقط برداشتن سنگ ریزه هاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!خیلی برگردون عقب یا بزن بره جلو اینجای زندگی دلم خیلی گرفته!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" خدایا مرا فهم ده تا متوقع نباشم که دنیا ومردم آن مطابق میل من رفتار کنند "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار بار عهد بستم و هزار بار توبه شکستم و بر اسب عصیان نشستم دانی که در خفا چه بوده ام و چه هستم ! به لب آه و و به دل جاه و زبان کوتاه ! پس مرا به سر انگشت نیم نگاهی نگاه دار و به غیر خود وا مگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن پنجره ی دل آدمای مهربون رو به خدا باز میشه ، از اون پنجره من رو هم دعا کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی تو بخشنده ترین و زیباترینی ، گوهر اشک میخری دل شکسته میخواهی ، و عمل بی ریا میپذیری . ما را از گناه سبکبار کن ، و دیدگانمان را اشکبار و قلبمان را به عشق خودت گرفتار . . . آمین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران میباردبه حرمت کداممان نمیدانم! من همین قدرمیدانم باران صدای پای اجابت است خدا باهمه جبروتش دارد ناز میخردنیاز پس مي دهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه به کسی تکیه کنید که به کسی تکیه نکرده باشد و او کسی نیست غیر از خدا . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا اين روزها كه تمام شود مي آيم و دست ميزارم و روي شانه ات و ميگويم:
جنبه رو حال كردي؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا خيلي سخته وقتي كه بايد بين عشقت و اعتقادت يكي رو انتخاب كني!