بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا!.... همه از تو مي خواهند..بدهي.... من از تو مي خواهم: بگيري... خدايا!... اين همه حس دلتنگي را از من بگير...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را دوست دارم چون هر چه دارم از او دارم،اگر عاشقم از اوست،از صادقم صداقتم از اوست،اگر شادم شادیم از اوست اگر زندگی میکنم زندگیم از اوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنسوی دلتنگى ها همیشه خدایی هست که داشتنش جبران همه نداشتن هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش; نبودن جدال نيست
 تجربه حضور خداست
 هميشه برايت آرزوي آرامش دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهيان ازتلاطم دريا به خدا شكايت بردند ، چون دريا آرام شد خود را اسير تور صيادان يافتند. تلاطم هاي زندگي حكمتي ازخداوند است پس ازخدا بخواهيم دلمان آرام باشد نه درياي اطرافمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تمام خنده های تلخ امروزم را می دهم یکی از آن گریه های شیرین کودکیم را پس بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا عجب از آدمی، که نشانه‌ هایت را می‌بیند و انکارت می‌کند و عجب از تو که انکارش را میبینی و مهربانی میکنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تصادف جان سالم به در برده بود و میگفت زندگی اش را مدیون ماشین مدل بالایش است و خدا همچنان لبخند میزد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا: دستهايي دارم خالي رو به سويت و دختري دارم بهتر از گلبرگها از هر آنچه كه خودت نيكتر ميداني بر او دريغ مكن....آمين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز تمامى نيايش ها و پرستش ها در سرازير شدن اشك هاست اشك ها مقدس اند خداوند دل آنهايى را كه دوست دارد با اشك هاى عشق پرميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالق من “بهشتي” دارد ، نزديك ، زيبا و بزرگ و “دوزخي” دارد، به گمانم كوچك و بعيد و در پي دليلي ست كه ببخشد ما را . . . "دكتر على شريعتي"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خداى عاشقى كه گناه ميخرد و بهشت ميفروشد و ناز بنده ميكشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ما اگر بد کنیم تو را بنده های خوب بسیار ولی اگر تو مدارا نکنی ما را خدای دگر کجاست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! صدایت میکنم چون در این دنیا دیگر صدا به صدایی نمیرسه اما تو گفتی که شنوایی واسه همین فقط تو رو صدا میکنم.... تنهام نذار......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دنیایی زندگی میکنم که گه گاه یادت میکنن! اما تو هنوز به یادشونی! از اون روز میترسم که کسی یادت نکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سکوت خدا را در برابر راز و نیازت دیدی، نگو خدا با من قهر است! او به تمام کائنات فرمان سکوت داده تا حرف تو را بشنوند، پس حرف دلت را بگو

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا!.... همه از تو مي خواهند..بدهي.... من از تو مي خواهم: بگيري... خدايا!... اين همه حس دلتنگي را از من بگير...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را دوست دارم چون هر چه دارم از او دارم،اگر عاشقم از اوست،از صادقم صداقتم از اوست،اگر شادم شادیم از اوست اگر زندگی میکنم زندگیم از اوست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنسوی دلتنگى ها همیشه خدایی هست که داشتنش جبران همه نداشتن هاست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش; نبودن جدال نيست
 تجربه حضور خداست
 هميشه برايت آرزوي آرامش دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهيان ازتلاطم دريا به خدا شكايت بردند ، چون دريا آرام شد خود را اسير تور صيادان يافتند. تلاطم هاي زندگي حكمتي ازخداوند است پس ازخدا بخواهيم دلمان آرام باشد نه درياي اطرافمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تمام خنده های تلخ امروزم را می دهم یکی از آن گریه های شیرین کودکیم را پس بده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا عجب از آدمی، که نشانه‌ هایت را می‌بیند و انکارت می‌کند و عجب از تو که انکارش را میبینی و مهربانی میکنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تصادف جان سالم به در برده بود و میگفت زندگی اش را مدیون ماشین مدل بالایش است و خدا همچنان لبخند میزد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا: دستهايي دارم خالي رو به سويت و دختري دارم بهتر از گلبرگها از هر آنچه كه خودت نيكتر ميداني بر او دريغ مكن....آمين

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راز تمامى نيايش ها و پرستش ها در سرازير شدن اشك هاست اشك ها مقدس اند خداوند دل آنهايى را كه دوست دارد با اشك هاى عشق پرميكند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خالق من “بهشتي” دارد ، نزديك ، زيبا و بزرگ و “دوزخي” دارد، به گمانم كوچك و بعيد و در پي دليلي ست كه ببخشد ما را . . . "دكتر على شريعتي"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خداى عاشقى كه گناه ميخرد و بهشت ميفروشد و ناز بنده ميكشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا ما اگر بد کنیم تو را بنده های خوب بسیار ولی اگر تو مدارا نکنی ما را خدای دگر کجاست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! صدایت میکنم چون در این دنیا دیگر صدا به صدایی نمیرسه اما تو گفتی که شنوایی واسه همین فقط تو رو صدا میکنم.... تنهام نذار......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دنیایی زندگی میکنم که گه گاه یادت میکنن! اما تو هنوز به یادشونی! از اون روز میترسم که کسی یادت نکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی سکوت خدا را در برابر راز و نیازت دیدی، نگو خدا با من قهر است! او به تمام کائنات فرمان سکوت داده تا حرف تو را بشنوند، پس حرف دلت را بگو