بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال خدانگرد! خدا در بيابانهاي خالي از انسان نيست، خدا در جاده هاي بي انتها نيست، به دنبالش نگرد... خدا در دستيست كه به ياري ميگيري، در قلبيست كه شاد ميكني و در لبخنديست كه هديه ميكني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا آنقدرصدایت را دوست دارد که سکوت می کند تا تو بارها بگویی خدای من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی به خدا گفت: اگر سرنوشت مرا تو نوشتى، پس چرا آرزو کنم؟ خدا گفت: شاید نوشته باشم هر چه آرزو کند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ! عزيزي دارم ، آينه تمام نماى عشق ، رسمش معرفت و كردارش جلاى روح پس آنگاه كه دست نياز بسويت مي آورد ، پر كن برايش آنچكه در مرام خدايى توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وخدا هر روز صبح فراموش میکنیم . . . . او خطای من و من لطف او را…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند به سه طریق به دعاها جواب می دهد: او می گوید آری و آنچه می خواهی به تو می دهد. او میگوید نه و چیز بهتری به تو می دهد. او می گوید صبر كن و بهترین را به تو می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای خنده ی خدارامیشنوی؟؟ دعایت را شنیده به آنچه محال می پنداری می خندد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتادن یک برگ از درخت هم بی حکمت خدا نیست چه برسد باقی رخداد های زندگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانس نام مستعار خداست ، آنجا كه نمي خواهد امضايش پاي داده هايش باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد * او گدای است که حاجت زگدا می طلبد * زهر است عطای خلق هرچند که دوا باشد * حاجت زکه می خواهی آنجا که خدا باشد*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت هرکوه بلند، سبزه زاریست پر از یاد خدا و در آن باغ کسی می خواند: که خدا هست، دگر غصه چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گن با هرکی دوست بشی شکل و فرم اونو می گیری فکرشو بکن… اگه با خدا دوست بشی ، چه زیبا شکل می گیری . . .‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا همانی است که ما می خواهیم کاش ما هم همانی بودیم که خدا می خواست. کااااااااش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اینجا که ایستاده ام تقدیر من است یا تقصیر من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویی بکن... گوشهای خدا پر از آرزوست و دستهایش پر از معجزه... آرزویی بکن... شاید کوچکترین معجزه اش بزرگترین آرزوی تو باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداى خنده هاى خدا را ميشنوى؟ دعايت راشنيده وبه آنچه محال ميپندارى ، ميخندد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال خدانگرد! خدا در بيابانهاي خالي از انسان نيست، خدا در جاده هاي بي انتها نيست، به دنبالش نگرد... خدا در دستيست كه به ياري ميگيري، در قلبيست كه شاد ميكني و در لبخنديست كه هديه ميكني.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خدا آنقدرصدایت را دوست دارد که سکوت می کند تا تو بارها بگویی خدای من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی به خدا گفت: اگر سرنوشت مرا تو نوشتى، پس چرا آرزو کنم؟ خدا گفت: شاید نوشته باشم هر چه آرزو کند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا ! عزيزي دارم ، آينه تمام نماى عشق ، رسمش معرفت و كردارش جلاى روح پس آنگاه كه دست نياز بسويت مي آورد ، پر كن برايش آنچكه در مرام خدايى توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وخدا هر روز صبح فراموش میکنیم . . . . او خطای من و من لطف او را…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوند به سه طریق به دعاها جواب می دهد: او می گوید آری و آنچه می خواهی به تو می دهد. او میگوید نه و چیز بهتری به تو می دهد. او می گوید صبر كن و بهترین را به تو می دهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای خنده ی خدارامیشنوی؟؟ دعایت را شنیده به آنچه محال می پنداری می خندد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افتادن یک برگ از درخت هم بی حکمت خدا نیست چه برسد باقی رخداد های زندگی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شانس نام مستعار خداست ، آنجا كه نمي خواهد امضايش پاي داده هايش باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

*هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد * او گدای است که حاجت زگدا می طلبد * زهر است عطای خلق هرچند که دوا باشد * حاجت زکه می خواهی آنجا که خدا باشد*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت هرکوه بلند، سبزه زاریست پر از یاد خدا و در آن باغ کسی می خواند: که خدا هست، دگر غصه چرا؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گن با هرکی دوست بشی شکل و فرم اونو می گیری فکرشو بکن… اگه با خدا دوست بشی ، چه زیبا شکل می گیری . . .‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا همانی است که ما می خواهیم کاش ما هم همانی بودیم که خدا می خواست. کااااااااش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اینجا که ایستاده ام تقدیر من است یا تقصیر من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویی بکن... گوشهای خدا پر از آرزوست و دستهایش پر از معجزه... آرزویی بکن... شاید کوچکترین معجزه اش بزرگترین آرزوی تو باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صداى خنده هاى خدا را ميشنوى؟ دعايت راشنيده وبه آنچه محال ميپندارى ، ميخندد