بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت دعا خجالت نکش ، نگو من گناهکارم و صدامو نــمیشنوه اونـی که اون بالاست بیشتر از اونی که تو فکر میکنی هــــواتـو داره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا شکرت که مرا از تمام وابستگی ها می رهانی و ترس از دست دادن را از من دور کردی و چنان روحم را بزرگ کردی که دلبسته  باشم نه وابسته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زَهر است عطای خلق هرچندکه دواباشد حاجت ازکی طلبی جایی که خداباشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به تنهاییت قسم ، ما را به انچه که قسمتمان نیست عادت نده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا ببخش که همواره در گرفتاری هایم ؛ دنیا را از تو خواسته ام الهی دستانی عطا کن که تو را برایم از تو بخواهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار خدا نشد ندارد ، او خوب می داند چطور در و تخته را به هم جور کند خواسته هایت را به او بسپار ، او حتما راهی برای رسیدن ، به تو نشان خواهد داد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خواستم بگویم تنهایم اما نگاه خندانت مرا شرمگین کرد چه کسی بهتر از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﻌﺎﻉ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﺖ ﺭا ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺯﻳﺎﺩ ﻛﻦ ، ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻱ ﺑﺘﻮاﻧﻲ ﻫﻤﻪ ﺭا ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺩﻫﻲ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺗﺎ ﺧﺪا ﻓﺎﺻﻠﻪاﻱ ﻧﻴﺴﺖ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی چشم امیدتان به خدا باشد و باور و ایمان قوی داشته باشید: هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نپاید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهــــی چون در تــــو نگریـم شاهیـــم و تــــاج برســـر وچون به خــــود نگیریـم، خاکیــــم و خاک برســــر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر بسپاریم که همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است آرام، بی صدا، همیشگی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو میدانی آنچه را که من نمیدانم در دانستن تو آرامشیست و در ندانستن من تلاطمها تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی همنشین از همنشین رنگ می گیرد، خوشا آنکه با تو همنشین است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا برگشتگان را کار چندان سخت نیست سخت کار ما بُوَد کز ما خدا برگشته است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک دارم که خالق دانه های انار زندگی مرا بی نظم چیده باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواب آزمایش الهی مون ، درست در نمیاد اگر عمری از حرام و لقمه اش ناشتا نباشیم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقت دعا خجالت نکش ، نگو من گناهکارم و صدامو نــمیشنوه اونـی که اون بالاست بیشتر از اونی که تو فکر میکنی هــــواتـو داره . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا شکرت که مرا از تمام وابستگی ها می رهانی و ترس از دست دادن را از من دور کردی و چنان روحم را بزرگ کردی که دلبسته  باشم نه وابسته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زَهر است عطای خلق هرچندکه دواباشد حاجت ازکی طلبی جایی که خداباشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به تنهاییت قسم ، ما را به انچه که قسمتمان نیست عادت نده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا ببخش که همواره در گرفتاری هایم ؛ دنیا را از تو خواسته ام الهی دستانی عطا کن که تو را برایم از تو بخواهد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار خدا نشد ندارد ، او خوب می داند چطور در و تخته را به هم جور کند خواسته هایت را به او بسپار ، او حتما راهی برای رسیدن ، به تو نشان خواهد داد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا خواستم بگویم تنهایم اما نگاه خندانت مرا شرمگین کرد چه کسی بهتر از تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﻌﺎﻉ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﺖ ﺭا ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺯﻳﺎﺩ ﻛﻦ ، ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻱ ﺑﺘﻮاﻧﻲ ﻫﻤﻪ ﺭا ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺩﻫﻲ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺗﺎ ﺧﺪا ﻓﺎﺻﻠﻪاﻱ ﻧﻴﺴﺖ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی چشم امیدتان به خدا باشد و باور و ایمان قوی داشته باشید: هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که راست نباشد هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که پیش نیاید هیچ چیز آنقدر عجیب نیست که دیر نپاید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهــــی چون در تــــو نگریـم شاهیـــم و تــــاج برســـر وچون به خــــود نگیریـم، خاکیــــم و خاک برســــر . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر بسپاریم که همراهی خدا با انسان مثل نفس کشیدن است آرام، بی صدا، همیشگی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو میدانی آنچه را که من نمیدانم در دانستن تو آرامشیست و در ندانستن من تلاطمها تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی همنشین از همنشین رنگ می گیرد، خوشا آنکه با تو همنشین است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا برگشتگان را کار چندان سخت نیست سخت کار ما بُوَد کز ما خدا برگشته است . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک دارم که خالق دانه های انار زندگی مرا بی نظم چیده باشد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواب آزمایش الهی مون ، درست در نمیاد اگر عمری از حرام و لقمه اش ناشتا نباشیم . . .