بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات دستهایم به آرزوهایم نمی رسند شاید چون آرزوهایم بلندند ... ولی درخت سرسبز و شاداب صبرم می گوید : امیدی هست ؛ چون خدایی هست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی ... اگر تو دستهای مرا بگیری ، دیگر هیچکس مرا دست کم نمیگیرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدا را در نگاه آنانی دیدم که خود نیازمند محبت بودند ولی باز محبت می کردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو خیلی بزرگی و من خیلی کوچک ولی جالب اینجاست که .... تو به این بزرگی من کوچک را فراموش نمیکنی ؛ ولی من به این کوچکی تو را فراموش میکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بهشت را بر زمین نیافته است آن را در آسمان نیز نخواهد یافت خانه ی خدا نزدیک ماست و تنها اثاث آن ، عشق است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه فکر میکنند ... چون گرفتارند به خــــــــــــــدا نمی رسند اما ... چون به خـــــــــــدا نمی رسند گرفتارند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خجالت کشید از گناه قبل از گفتن ببخشید بخشیدش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نخستین گام به سوی خداست و تسلیم آخرین گام .... و این دو گام کل سفر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــا گفتم دست خالی،زشت است مهمانی رفتن!! دست پُر آمده ام دستی پُر از گنـاه چشمی پُر از امیـد بمانم یا برگردم؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتمادم را خرج دیگران کردم بی اعتمادیم به خدا رسید!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیدن به خدا عین بازی "مار پلّه" است... تا کمی نزدیکش می شویم نیش می خوریم از گناه و.... چندین خانه ، عقبگرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و خداوند هر روز صبح فراموش میکنیم ... او خطاهای مرا و من لطف اورا....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی، نگاه خداست. دعا میکنم خداوند هرگز چشم از تو بر ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایی بدی در زندگی آدم می رسد، که هیچ کسی حتی نمی پرسد “خوبی؟ “ برای چنین روزهای بدی، نیاز به یگانه مهربانِ دلسوزی داری به شرطی که در روزهای خوب فراموشش نکرده باشی و نامش چه زیباست. . . “خدا”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک نکن درست در لحظه ی آخر ، در اوج توکل و در نهایت تاریکی نوری نمایان می شود ، معجزه ای رخ می دهد خدا از راه می رسد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش چیست؟ نگاه به گذشته و شکر خدا نگاه به آینده و اعتماد به خدا نگاه به اطراف و جستجوی خدا نگاه به درون و دیدن خدا لحظه تان سرشار از بوی خدا!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات دستهایم به آرزوهایم نمی رسند شاید چون آرزوهایم بلندند ... ولی درخت سرسبز و شاداب صبرم می گوید : امیدی هست ؛ چون خدایی هست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهی ... اگر تو دستهای مرا بگیری ، دیگر هیچکس مرا دست کم نمیگیرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من خدا را در نگاه آنانی دیدم که خود نیازمند محبت بودند ولی باز محبت می کردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا تو خیلی بزرگی و من خیلی کوچک ولی جالب اینجاست که .... تو به این بزرگی من کوچک را فراموش نمیکنی ؛ ولی من به این کوچکی تو را فراموش میکنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که بهشت را بر زمین نیافته است آن را در آسمان نیز نخواهد یافت خانه ی خدا نزدیک ماست و تنها اثاث آن ، عشق است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه فکر میکنند ... چون گرفتارند به خــــــــــــــدا نمی رسند اما ... چون به خـــــــــــدا نمی رسند گرفتارند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا خجالت کشید از گناه قبل از گفتن ببخشید بخشیدش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نخستین گام به سوی خداست و تسلیم آخرین گام .... و این دو گام کل سفر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــا گفتم دست خالی،زشت است مهمانی رفتن!! دست پُر آمده ام دستی پُر از گنـاه چشمی پُر از امیـد بمانم یا برگردم؟!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتمادم را خرج دیگران کردم بی اعتمادیم به خدا رسید!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیدن به خدا عین بازی "مار پلّه" است... تا کمی نزدیکش می شویم نیش می خوریم از گناه و.... چندین خانه ، عقبگرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و خداوند هر روز صبح فراموش میکنیم ... او خطاهای مرا و من لطف اورا....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی، نگاه خداست. دعا میکنم خداوند هرگز چشم از تو بر ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهایی بدی در زندگی آدم می رسد، که هیچ کسی حتی نمی پرسد “خوبی؟ “ برای چنین روزهای بدی، نیاز به یگانه مهربانِ دلسوزی داری به شرطی که در روزهای خوب فراموشش نکرده باشی و نامش چه زیباست. . . “خدا”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک نکن درست در لحظه ی آخر ، در اوج توکل و در نهایت تاریکی نوری نمایان می شود ، معجزه ای رخ می دهد خدا از راه می رسد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش چیست؟ نگاه به گذشته و شکر خدا نگاه به آینده و اعتماد به خدا نگاه به اطراف و جستجوی خدا نگاه به درون و دیدن خدا لحظه تان سرشار از بوی خدا!